Open top menu
Thursday, March 26, 2020
පාර්ලිමේන්තුව කැදවීම නොසලකා හැරීම - වික්ටර් අයිවන්

මේ සටහන ලියන්නට පෙලබුනේ ඊයේ පලපුරුදු වයිද්‍යවර යෙකු සමග කරන ලද දුරකතන සවාදයක්දී ඔහු ගෙන් පාරිලිමේන්තුව ගැන අසන්නට ලැබුනු ප්‍රකාශයක් නිසාය.ඔහු මා සමග කතා කලේ ගෝලිය වශයෙන් හා ලන්කාව කෙරෙහිද බලපා තිබෙන වසන්ගත තත්වය ගැනය.වසන්ගත මර්දනයේදී ලන්කාව අනුගමනය කරමින් තිබෙන සීමාසහිත කම් ගැනද කතා කලේය.ඒ සියලු දේ කියන අතර "පාර්ලිමේන්තුව නම් කැදවනවාට වඩා වහලම තියෙන එක හොදයි" කියාද කීවේය.

ලනකාවේ පාරලිමේන්තුව දූෂනයෙන් කුනුවී තිබෙන ආයතනයක් වන බවට සැකයක් නැත.එහෙත් පාරලිමේන්තුව එම තත්වයෙන් මුදාගැනීමට හේතුවන ව්‍යුහමය ප්‍රතිසන්ස්කරන ඇති කරන තෙක් පාර්ලිමේන්තුව වසා දමා හිතුවක්කාරි පාලනයකට ඉඩ හැරීම බයානකය.

පාරලිමේන්තුව දූෂිත තත්වයක තිබිය දීත් මුලු මනින් නොවෙතත් කිසියම් ප්‍රමානයක කාරය බාරයක් එය අතින් සිදුවිය.මහා බැන්කුවේ බැදුම්කර වන්චා සොයා ගැනීමට හැකිවූයේ පාර්ලිමේන්තුව ක් තිබුන නිසාය.පාස්කු පහරදීමේ සැගවුන තතු කිසියම් ප්‍රමානයකට හෝ දැන ගැනීමට හැකි වූයේ පාරලිමේන්තුව ක් තිබුන නිසාය.

මේ මොහොතේ ලනකාව තිබෙනුයේ මීට පෙර කවදක්වත් මුහුන දී නැති තරමේ දැවැන්ත හා සන්කීරන අර්බුදයක් ඉදිරියේය.මහ ජන චන්දයෙන් තෝරා පත් කරගත් ජනාදිපති වරයෙකු සිටියට එම ජනාදිපති ට විදායක බලයක් නැත.තාවකාලික බාරකාර ආන්ඩුවක් තිබුනද එයට පාර්ලිමේන්තු වේ බහුතර බලයක් නොතිබුනි.

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරනයක් පවත්වන්න්ට පුලුවන් කම ලැබෙනු ඇත්තේ කොයි කවරදාද යන්න කිසිවකුත් දන්නේ නැත.ඒ කාලය තුල කොපමන මිනිසුන් සන්කියාවකට මියයන්න්ට සිදුවේද කියාද කිසිවකු දන්නේ නැත.රාජ්‍යයේ මූල්‍ය බලය ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුව ටය.සියලුම රාජ්‍ය ආයතන විවස්තානුකූලව වගකිව යුත්තේද පාර්ලිමේන්තුව ටය.පාර්ලිමේන්තු මැතිවරනයක් සදහා දින නියමයක් නැතිව පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්ම අහෝසි කිරීම එම සියලු ව්වස්තාපිත ආයතනවල නිතයානුකූල පැවැතම අහෝසිකීරීම කට සමානය.විගනකාදිපතිවරයා ගේ සේම. විවස්තානුකූල පැවැත්ම රැදී ඇත්තේ පරිලිමේන්තුවේ පැවැත්ම මතය.

දැන් රටට විදායක බලය නැති ජනාදිපති වරයෙකු හා පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලයක් නොතිබූ තාවකාලික බාර කාර ආන්ඩුවක් ඇතත් පාර්ලිමේන්තුව ක් නැත.ලන්කාව සිය ඉතිහාසය තුල මුහුන දෙන්නට සිදුවී තිබෙන දැවැනතම අරබුදයට මුහුන දෙන්නර සිදුවී තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු වක් නැතිව පාර්ලිමේන්තු අදීක්ෂනයක් නැතිවය.

රාජ්‍යය කට අදාලව හැම දෙයක් මත් සිදුවිය යුත්තේ නිසි අදීක්ෂනයකට යටත්වය.මෙවැනි දැවැන්ත අර්බුදයකදී ඕනෑම රජයක් අතින් වැරදි සිදුවිය හැකිය.ඒ වැරදි මජනයාගේ ජීවිත පැවැතම කෙරෙහි සේම රටේ පැවැතම කෙරෙහිද විනාශකාරි ලෙස බල පෑහැකිය.එම දරමතාව මේ ආන්ඩුවටද අදාලය.මේ අරබුදය කලමනා කරනයේදී මේ ආන්ඩුව අතින්ද වැරදි සිදුවී තිබේ.සමහර විට දූෂිත වුවත් පාරිමේන්තුවක් තිබුනේ නම් පාරිමේන්තුවේ සනවාදයට හා අදීක්ෂනයට ලක්වීම තුල සමහර විට සමහර වැරදි නිවරදි කරගැනීමට හැකිවන්නට ඉඩ තිබුනි.

වසන්ගත තත්වක් තිබියදී ඒ ගැන හරි තක්සේරුවක් නැතිව පාර්ලිමේන්තු මැතිවරනයක් පැවැත්විය හැකි බව විස්වාස කල අතර එම වැරදි තක්සේරුව ව්සන්ගතයේ වයාප්තියට කිසියම් ප්‍රමානයකට හෝ බල පෑවේය.

මෙම වසන්ගත තත්වය සලකන ලද්දේ එල්ටීටීඊය ට එරෙහිව කරන ලද යුද්දයටත් වඩා පුන්චි දෙයක් ලෙසය.එම යුද්දයේදී පවා ලොක්ඩවුන් කරන පිලිවෙතක් අනුගමනය නොකලේ නම්. කොරොනාව මර්දනය කිරීම සදහා ලොක්ඩවුන් ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යවන්නේ ඇයි දැයි ජනාදිවරයා ප්‍රස්න කලේය.ඊට පටහැනි ලොක් ඩවුන් පිලිවෙතක් අනුගමනය කිරීමට ආන්ඩුවට සිදුවී ඇතත් එක දිගට කීසියම් කාලයක් ලොක් ඩවුන් ප්‍රත්පතියක් අනුගමනය නොකිරීම නිසා ලොක් ඩවුන් ප්‍රතිපත්තියෙන ලබාගත හැකි උපරිම ප්‍රති ලාබ ලබා ගැනීමට අසමත් විය.මහජනයා නිවාසවලට සීමා කරන කාලය තුල ඔවුන්ට අවශ්‍ය අහාර ද්‍රව්‍ය ඔවුන් සිටින නවාස වලට ලබාදීම සදහා වන ප්‍රායෝගික වැඩ සටහනක් ආන්ඩුවට නොති බුනේය.

ඇගලුම් කර්මාන්තය ලන්කාවේ කරමානත අන්සයේ ප්‍රදානතම අන්සය වී යැයි කිව හැකිය.ලන්කාවේ කාන්තා ශ්‍රම බලකායෙන් ලොකු පන්ගුවක් ජීවත් වන්නේ ඇදුම් මැසීමෙනි.එවැනි පසුබිමක් තිබියදී පවා රටට අවශ්‍ය මුනුනු ආවරන නිපද්වා ගැනීමට හැකි වී නැත.

ඉදිරි යේ ලොකු ආහාර අර්බුදයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතී.එහෙත් අද දක්වා ලන්කාවේ ග්‍රාමිය ජනයා වගා සන්ග්‍රාමයකට යොමු කිරීමට හැකිවී නැත.
වස්න්ගතය මරදනය කිරීම සදහා ජාතික මට්ටමෙන ගොඩනගා තිබෙන කාරය සාදක බල මන්ඩලටය ඇස් කන් සදහා වන වයිද්‍යවරුන් ඇතුලත්ව ඇතත් වසන්ගත රෝග විද්‍යාඥයන් පමානවත් තරමින් ඇතුලත් කරගෙන තිබෙන බව පෙනෙන්ට නැත.

දූෂිත වුවත් පාර්ලිමේන්තු වක් තිබුනේ නම් අදාල ප්‍රස්න පාරිලිමේන්තුවේ සාකච්චාවට ලක්වන්න්ට ඉඩ තිබුන අතර ඒ මගින් තිබෙන අඩු පාඩුකම් නිවර්දි කරගැනීමටද හැකි වන්නට ඉඩ තිබුනි.මෙම අර්බුදයේදී ලොකු වැය බර පැත්තක් තිබෙන අතර මහා පරිමානයෙන් ව්දේශ ණය ලබාගැනීමටද සිදුවනු ඇත.ඒ සියල්ල සිදු වන්නේ පාර්ලිමේන්තු අදීක්ෂනයකින් තොරව නම් එය යහපත් තත්වයක් ලෙස සැලකිය නොහැකිය.

පාරලිමේන්තුවක් නැතිව හා එහි අදීක්ෂනයකින් තොරව මෙවැනි අරබුද කාරි අවස්තාවකදී පාලනයක් පවත්වාගෙන යාම රටේ යහපතට හේතුවන්නේ නැත.ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුව කැදවීමේ වැදගත් කම ජනාදිපති වරයා සේම අගමැතිවර යා ප්‍රදාන ආන්ඩුව බැරෑරුම් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.පාරිලිමේන්තුව නොකැදවන්නේ නම් ඉට හේතු රටට පැහැදිලි කල යුතුය.ආණ්ඩුව ඒ සම්බන්දයෙන් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් නොදක්වන්නේ නම් විරුද්ධ පක්ෂවලට ඒ ගැන උනන්දුවක් දක්වන වියාපාරවලට හෝ පුද්ගලයින්ට එම ප්‍රස්නය අදිකරනය ඉදිරියට ගෙන යා හැකිය.

වික්ටර් අයිවන්
Read more
Tuesday, January 21, 2020
පාවෙල් ඉවානොවිච් චිචිකොෆ් එන්. නමැති නගරයට පැමිණෙයි..!  - -සුමිත් චාමින්ද

රංජන් රාමනායක අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කළේ ඉතාම දැනුවත් දේශපාලන ක්‍රියාවකි. ඔහු සතුව තිබුණේ විනාඩි අටක පමණ කාලයකි. ඒ කාලයෙන් කළ හැකි උපරිමය ඔහු කළේය. දේශපාලනය ඇත්තේ "මේ දැන් මෙතැන" බව ඔහු දැන සිටියේය. තමා ඇමතිය යුත්තේ කව්රුන්දැයි ඔහුට මනා අවබෝධයක් තිබුණි. ඔවුන්ව ඇමතීමේ උචිතම භාෂාව ඔහු දැන සිටියේය. ඔහුම මෙතෙක් නියෝජනය කළ පක්ෂය තවදුරටත් ඔහු සමග නොමැත. ඔහුගේ ක්‍රියාව හේතු කොටගෙන ඔහුගේ පැරණි මිතුරු මිතුරියන් සහ හිතවතුන් ඔහුට අහිමි වී යා හැකිය. ඔහු එය හොඳින්ම දැන සිටියේය. ඇතැම්විට ඔහුව ආරක්ෂා කිරීමට කිසිවෙකුත් නොමැති වනු ඇත.

මෙතෙක් කලක් ඔහුගේ ජීවිතයට අර්ථයක් සැපයූ සබඳතා සියල්ල හුදෙක් ප්‍රබන්ධයක් පමණක් බව ඔහු ඇතැම් විට ඒ මොහොතේ දැන සිටින්නට ඇත. අනෙකා පවතින්නේ නැත. සමාජය පවතින්නේ නැත. එහෙයින් ඔහුගේ ක්‍රියාවට චරිත සහතික දීමට කිසිවෙකුත් නොමැත. ඔහුගේ ක්‍රියාවේ ප්‍රතිපලය කුමක් වුවත් ඔහු එහි වගකීම මුළුමනින්ම භාර ගත යුතුය. එම ක්‍රියාව සදාචාරවත් නොවිය හැකිය; නමුත් ඔහුගේ අරගලය/ආශාව ඔහු අත් නොහරියි. ඒ අරුතින්, ඔහුගේ ක්‍රියාව ආචාර ධාර්මිකය.

රංජන්ගේ ක්‍රියාව නොකොලායි ගොගොල්ගේ Dead Souls (මෙය "මල මිනිස්සු" නමින් සිංහලට පරිවර්තනය වී ඇත) නවකතාවේ අවසන් අදියර සිහි ගන්වයි. මේ නවකතාවේ ප්‍රධාන චරිතය පාවෙල් ඉවානොවිච් චිචිකොෆ් නම් වේ. ඔහු දහනම වන සියවසේ වැඩවසම් රුසියාවේ එන්. නමැති නගරයට පිවිසීමෙන් කතාවේ සිද්ධි දාමය ආරම්භ වේ. සට කපට චිචිකොෆ් නගරයේ ඉඩම් හිමි ප්‍රභූන් සමග මිත්‍ර සබඳතා ගොඩ නගා ගනී. (මෙහිදී ගොගොල් එම ප්‍රභූන්ගේ ජීවිතවල අඳුරු, දුෂ්ට, දූෂිත ස්වභාවය තියුණු උපහාසය මුසු බසකින් චිත්‍රණය කරයි). චිචිකොෆ්ගේ අරමුණ ඉඩම් හිමියන් සතු ප්‍රවේණිදාස ගොවීන් අතරින් මිය ගියවුන් මිළදී ගැනීමය. මළවුන් මිළදී ගන්නේ කෙසේද? සැබවින්ම ඔවුන් මිය ගොස් වසර ගණනක් ගතවී තිබුණද, අලස අකාර්යක්ෂම වැඩවසම් පරිපාලන සේවයේ ලිපි ලේඛණ තුළ ඔවුන්ගේ නම් තවමත් පවතී. එබැවින් ඔවුන් නිල වශයෙන් මිය ගොස් නොමැත. චිචිකොෆ් විවිධ උපක්‍රම අනුගමනය කරමින් ඉඩම් හිමියන් සතු මෙම මලගිය ආත්ම තමන්ගේ නමට පවරා ගනී. කෙසේ වුවත්, මෙසේ සැබවින්ම නොසිටින ප්‍රවේණිදාසයන්ව මිලදී ගැනීමෙන් චිචිකොෆ් (නිල වශයෙන්) ධනවතෙකු බවට පත්වේ. සමාජයේ අවධානයට ලක් වන චරිතයක් බවට පත්වේ. බලපෑම් සහගත චරිතයක් බවට පත්වේ. නමුත්, අවසානයේදී ඔහුව හෙළිදරව් වී පොලිස් අත් අඩංගුවට පත් වේ.

රංජන්ගේ හඬ පට සිද්ධිය සමාන වන්නේ Dead Souls නවකතාවේ අවසන් කොටසේ එන චිචිකොෆ් සම්බන්ධ නඩු විභාගයටය. චිචිකොෆ් තම නඩු විභාගයේදී කරන්නේ තමන් හෙළිදරව් කරගත් ඉඩම් හිමි ප්‍රභූන්ගේ රහසිගත දූෂිත ජීවිත පිළිබඳ කතා පුවත් සියල්ලම තම සාක්ෂි සමග පටලවා ඉදිරිපත් කිරීමය. ප්‍රදේශයේ අධිකරණ ප්‍රධානියාගේ සිට පොලිස් ප්‍රධානියා දක්වා වන සියල්ලන්ගේ වංචනික, අබිරහස්, කෛරාටික තතු එයින් ප්‍රසිද්ධියට පත් වේ; ඔවුනගේ රහසිගත ලිංගික සබඳතා පවා හෙළිදරව් වේ. නඩු විභාගයට පසුදා මුළු නගරයම අවුල් ජාලාවක් බවට පත්වේ. චිචිකොෆ්ට නගරයෙන් පැන යාමට සලස්වා නඩුව යට ගැසීම හැර අන් විකල්පයක් ප්‍රභූන් සතුව ඉතිරි නොවේ. චිචිකොෆ් සතුටින් එම ඉල්ලීමට එකඟ වේ.

චිචිකොෆ් මිළදී ගත්තේ සැබවින්ම නොසිටින මිනිසුන්ව නම්, රංජන් දේශපාලන ලෝකයට ඇතුල් වූයේ සිනමාවෙන් ඉපැයූ සංකේත ප්‍රාග්ධනය ආයෝජනය කිරීමෙනි. මේ දෙදෙනාම තමන් විසූ සමාජයන්හි සංකේත පිළිවෙල සංවිධානය වී තිබුණේ කවර නම් අශ්ශීල පදනමක් මතද, එම පදනම හෙළිදරව් කළහ. එවිට සංකේත පිළිවෙල අවුල් ජාලයක් බවට පත් විය.

රංජන් යනු 2015 යහපාලන ව්‍යාපෘතිය සැබවින්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැප වූ එකම නියෝජිතයා යැයි හඳුනා ගනු ලැබීම සරල මතිකය. සැබවින්ම ඔහු කළේ එම යහපාලන ව්‍යාපෘතිය කොතරම් ව්‍යාජයක්ද යන්න පෙන්වා දීමයි. යහපාලන ව්‍යාපෘතිය පදනම් වූයේම මෙරට ප්‍රධාන ධාරාවේ දේශපාලනය තුළ පවතින යම් යම් සොරකම් සහ දූෂණ අහෝසි කොට දැමීමෙන් දේශපාලන ක්‍රමය ප්‍රතිසංස්කරණය කළ හැකිය යන පෙර සිතා ගැනීම මතය. එහිදී දූෂණය සලකා බලන ලද්දේ නිරෝගී ශරීරයෙන් කපා ඉවත් කළ යුතු පිළිකාවක් ලෙසය. නමුත්, රංජන්ගේ හෙළිදරව්වෙන් කියැවෙන්නේ එසේ කපා ඉවත් කළ හැකි දූෂිත නොහොත් පිළිකා කොටසක් මෙම දේශපාලන ශරීරයේ නොපවතින බවයි; ඒ වෙනුවට සමස්ත ශරීරයම දූෂිතය; සමස්තයම පිළිකාවකි.

රංජන් සංකේත පිළිවෙලේ අශ්ශීල මානය හෙළිදරව් කොට ඇත. එහෙයින්, සංකේත පිළිවෙල එලෙසම පවත්වා ගන්නට නම් ඔහුව එයින් ඉවත් කළ යුතුය. (මේ අරුතින්, රංජන් දෙවන වර අත් අඩංගුවට පත් වන දිනයේම ඔහුගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසි කිරීම සංකේතාත්මකය). නොඑසේනම්, තවත් මගක් ඇත. එනම්, පවත්නා සංකේත පිළිවෙල පරිවර්තනය කිරීමේ ප්‍රයත්නයකට රංජන්ගේ ක්‍රියාව ආරම්භයක් කර ගැනීමය. එය කළ හැක්කේ වමටය; ඒ සඳහා රංජන් පවසන දේ (එහි දේශපාලනික මෙන්ම න්‍යායික අරුත) වමට ඇසිය යුතුය.

-සුමිත් චාමින්ද
21/01/2020
Read more
Friday, December 27, 2019
පලිගැනීමේ විසම චක‍්‍රය - වික්ටර් අයිවන්

විරුද්ධවාදීන්ගෙන් පලිගැනීම අපට ලැබී තිබෙන ගෝත‍්‍රික උරුමයක් ලෙස සැලකිය හැකිය. එය ලංකාවේ දේශපාලන සංස්කෘතියෙහි ගැඹුරට කාවැදී තිබෙන ලක්ෂණයක් ලෙස සැලකිය හැකිය. ඉන් පෙනෙන්නේ ලංකා සමාජය ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී වී තිබෙන්නේ බාහිර පෙනුමෙන් මිස අභ්‍යන්තර හරයෙන් නොවන බවය. ලංකාව නොකඩවා මැතිවරණ පවත්වන රටක් වුවත් ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී සංකල්ප ගැන ගැඹුරු අවබෝධයක් තිබෙන රටක් ලෙස සැලකිය නොහැකිය. ලංකාවේ කොයි කාලයකවත් මහජනතාව අතර ජනප‍්‍රිය ලිබරල්වාදී ව්‍යාපාරයක් නොතිබුණු අතර ලංකාවේ ජනප‍්‍රිය දේශපාලන නායකයන් අතර ලිබරල් අදහස් දරන නායකයන්ද නොසිටියේය. පොන්නම්බලම් අරුණාචලම්, ඊ.ඩබ්ලිව්. පෙරේරා, ඞී.බී. ජයතිලක වැනි අපේ මුල්කාලීන නායකයන් කිසිවෙක් ලිබරල් වාදය ගැන න්‍යායික අවබෝධයක් තිබූ දේශපාලන නායකයන් ලෙස සැලකිය නොහැකිය.

ලංකාවේ පැවති දේශානුරාගය පිළිබඳ කදිම විග‍්‍රහයක් ඩොනමෝර් කොමිෂන් සභා වාර්තාවට ඇතුළත්ය. එයට අනුව ලංකාවේ දේශානුරාගය රටේ සියලූ ජන කණ්ඩායම් ඇතුළත් කරගත් හා රට මුල් කරගත් අනුරාගයක් නොව වර්ගය, කුලය හා ආගම මුල් කරගත් අනුරාගයකි. එම කොමිෂන් සභා වාර්තාව පිටවී අවුරුදු 90කට වැඩි කාලයක් ගතවී ඇතත්, ලංකාවේ දේශානුරාගය තවමත් තිබෙන්නේ එදා තිබුණු තැනට සමාන තැනකය.

ගෝත‍්‍රික දේශපාලනය

විරුද්ධවාදීන්ගෙන් පලිගැනීම නිදහසේ සිට අද දක්වාම ලංකා දේශපාලනයේ දක්නට තිබෙන අවලස්සන ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍ර විරෝධී ලක්ෂණයක් ලෙස සැලකිය හැකිය. ආණ්ඩු බලය වෙනස්වන අවස්ථාවලදී ජයග‍්‍රාහකයා ප‍්‍රතිපත්ෂ නායකයන්ගෙන් පමණක් නොව, ප‍්‍රතිපක්ෂ අනුගාමිකයන්ගෙන්ද පලි ගනී. රටේ දේශපාලන නායකයන්ද වඩා වැදගත් කොට සලකන්නේ රටේ පොදු යහපතට නොව, තමාගේ, තම කණ්ඩායමේ අනුගාමිකයන්ගේ යහපතය. අනුගාමිකයන් වැරදි ලෙස සලකන්නේද විරුද්ධවාදී නායකයන් අතින් සිදුවන වැරදිය. තම නායකයා හෝ නායකයන් අතින් සිදුවන වැරදි ඔවුන් වැරදි ලෙස සලකන්නේ නැත. හැම රජයක්ම සිරිතක් වශයෙන් තමන් ලබන ජයග‍්‍රහණයෙන් පසුව ඊට පෙර දේශපාලන පලිගැනීමට ලක්වූ අනුගාමිකයන්ට නිර්ලෝභී ලෙස වන්දි ගෙවන ක‍්‍රමයක් පවත්වාගෙන යයි. ඒ වෙනුවෙන් පමණක් ලංකාව ගෙවා තිබෙන වන්දිය ගණනය කළහොත් එය දැවැන්ත ධනස්කන්ධයක් විය හැකිය.

ලංකාවේ පක්ෂවලට පවුල් පසුබිමක් තිබෙන අතර පක්ෂවලට හිමිකම් කියන පවුල් හෝ පවුල් කණ්ඩායම් සිටිති. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අයිතිය තවමත් තිබෙන්නේ එක පවුල් කණ්ඩායමකටය. ශ‍්‍රීලනිපයේ අයිතිය තිබුණේද එක පවුලකටය. දැන් පොදු ජන පෙරමුණේ අයිතිය තිබෙන්නේද එක පවුලකටය.

මැතිවරණවලට තරග කරන අපේක්ෂකයන් තෝරන්නේ පක්ෂ සංවිධාන විසින් නොව, පක්ෂයේ අයිතිකාරයා විසිනි. ලංකාවේ එකම දේශපාලන පක්ෂයකටවත් සාමාජික ගාස්තු ගෙවන සාමාජිකයන් නැත. සියලූම පක්ෂ දුවන්නේ කළු සල්ලිවලිනි. පක්ෂයට සල්ලි ලැබෙන මාර්ග හෝ ලැබෙන මුදල්වල ප‍්‍රමාණයන් ගැන හෝ ඒවා වියදම් කෙරෙන ආකාරය ගැන පක්ෂ අනුගාමිකයන් දන්නේ නැත.

පලිගැනීමේ සංස්කෘතිය

ප‍්‍රථම අගමැති ඞී.එස්. සේනානායක වතුකරයේ ඉන්දියානු වතු කම්කරුවන්ගේ ඡන්ද බලය කඩිමුඩියේ අහිමි කළේ ඔවුන්ගේ අපේක්ෂකයන් තරග නොකරන ආසනවලදී සමසමාජ පක්ෂයට ඡන්දය දීම නිසාත්, ඔවුන්ගෙන් තේරී පත්වූ නියෝජිතයන් තමන් අමාරුවෙන් ආණ්ඩුවක් ගැට ගසා ගන්නට ගිය අවස්ථාවේදී ඞී.එස්.ට ආධාර කිරීමෙන් වැළකී සිටින ප‍්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කළ නිසාත්ය. 1956දී බණ්ඩාරනායකට දෙමළ ජනයාගේ භාෂා අයිතිවාසිකම් අහිමි කරන්නට සිදුවූයේද තමන් බලයට පත් කළ සිංහල බෞද්ධයන් සතුටු කිරීම සඳහාය. ජනාධිපති ජයවර්ධන විරුද්ධවාදීන්ගෙන් පලිගැනීම උපරිම මට්ටමකට ගෙනා ජන නායකයා ලෙස සැලකිය හැකිය. තමන් බලයට පත්වූ පසු සතියක කාලයක් පොලිසියට නිවාඩු දෙන බව ඔහු 77 මැතිවරණ රැස්වීම්වලදී කීවේය. යූඑන්පී ආධාරකරුවන් සිරිමා බණ්ඩාරනායකගේ සමගි පෙරමුණු ආණ්ඩු කාලයේ දරුණු පලිගැනීම්වලට ලක්ව තිබුණු අතර ජයග‍්‍රහණයෙන් පසුව සතියක කාලයක් පොලිසියට නිවාඩු දෙන බව කීවේ සිය පාක්ෂිකයන්ට පෙරළා පහරදීමට අවස්ථාවක් ලබාදීම සඳහාය. පොරොන්දු වූ ආකාරයටම මැතිවරණ ජයග‍්‍රහණයෙන් පසුව සිය අනුගාමිකයන්ට විරුද්ධවාදීන්ගෙන් පලිගැනීමට අවස්ථාවක් ලබාදෙන ලද අතර, පොලිස් වාර්තා අනුව ගිනි තබා විනාශ කරන ලද ගෙවල් සංඛ්‍යාව දහසකට ආසන්න විය.

පෙරහැර ඉන් නැවතුණේ නැත. පාර්ලිමේන්තුවේ හයෙන් පහක බලයක් ලබා ගත් ජනාධිපති ජයවර්ධන ඊළඟ ජනාධිපතිවරණයේදී ප‍්‍රතිපක්ෂ නායිකාවට තරග කිරීමට ඉඩක් නොලැබෙන පරිදි ඇගේ ප‍්‍රජා අයිතියද අහිමි කළේය. විජේවීරගේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණද ඇගේ ප‍්‍රජා අයිතිය අහෝසි කරන වැඩසටහනේ වැදගත් පංගුකාරයෙකු ලෙස ක‍්‍රියා කළේය.

ජේවීපී දෙවැනි කැරැල්ල කාලයේදීද පුද්ගලික හමුදා පවත්වාගෙන ගිය ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත‍්‍රීවරුන් ජේවීපී ආධාරකරුවන් ලෙස සලකා විරුද්ධ පක්ෂයේ ආධාරකරුවන්ද මරා දමන ලදි. ජේවීපීයද එම කැරැල්ලේදී පළමු වටයේදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ ආධාරකරුවන් හා වාමාංශික පක්ෂවල ආධාරකරුවන් හා දෙවැනි වටයේදී ශ‍්‍රීලනිප ආධාකරුවන්ද මරා දමන ලදි.

පලිගැනීමේ සංස්කෘතියේ වෙනසක් ඇතිවීම

එජාපයේ අවුරුදු 17ක පාලනයකින් පසුව බලයට පත්වන චන්ද්‍රිකා පාලන කාලය තුළ පලිගැනීමේ සංස්කෘතියේ ලොකු වෙනසක් පෙන්නුම් කළ අතුරු අවස්ථාවක් ලෙස සැලකිය හැකිය. ඒ වෙනස කෙරෙහි කිසියම් ප‍්‍රමාණයකට මගේ බලපෑමක්ද තිබූ අතර උපාය මාර්ගික වෙනත් හේතුද බලපෑවේය. 94 මැතිවරණයේදී මැතිවරණ ප‍්‍රචාරක වැඩසටහන භාරව ක‍්‍රියා කළ කමිටුවේ ප‍්‍රධානියා ලෙස ක‍්‍රියා කළේ මමය. වාද විවාද මැද වුවත් ප‍්‍රචාරක කටයුතුවලදී කැලෑ පත්තර පළකිරීමෙන් වැළකී සිටින සම්ප‍්‍රදායකට කමිටුව එකඟ කරවා ගැනීමට මට හැකිවිය. මැතිවරණ ප‍්‍රචාරක කටයුතු අවසන් කළ යුතු දිනය එළැඹීමෙන් පසු මැතිවරණ දිනයේදී සියලූම ප‍්‍රධාන පුවත්පත්වල පිටු දෙකක් පුරා පළකරන ලද දැන්වීමක් මගින් ලබන මැතිවරණ ජයග‍්‍රහණයෙන් පසු විරුද්ධවාදීන්ට වධ හිංසා නොකරන ලෙස ඉල්ලා සිටියෙමු. ක‍්‍රියාවන්ගෙන් පමණක් නොව, වචනවලින් වත් හිංසා නොකරන ලෙස ඉල්ලා සිටියෙමු. එය චන්ද්‍රිකාගේ ඉල්ලීමක් අනුව කරන ලද දෙයක් නොවූවද ඒ සඳහා එම පණිවුඩය ඇතුළත් දැන්වීම පළකිරීමට චන්ද්‍රිකා අනුමැතිය දුන්නාය.

ළඟ ළඟ තරගයකින් ජය ලැබෙන බව පෙනෙන්නට තිබුණද අගමැති තීරණය කිරීමේ බලය තිබුණේ ජනාධිපති විජේතුංගටය. චන්ද්‍රිකා පොදු පෙරමුණෙන් ප‍්‍රධාන තරුව බවට පත්ව සටියද පක්ෂ නායිකාව වූයේ ඇය නොව ඇගේ මවය. ජනාධිපතිවරයා වැරදිලාවත් අගමැති ලෙස චන්ද්‍රිකා තෝරා නොගෙන ඇගේ මව තෝරා ගතහොත් ගතහැකි ක‍්‍රියාමාර්ගයක් නොතිබුණි. එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවීම වැළකීම සඳහා උපාය මාර්ගික වැඩසටහනක් අවසාන මොහොතේදී දියත් කෙරිණ.

චන්ද්‍රිකා විශ‍්‍රාම සුවයෙන් සිටි හිටපු ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන හමුවන්නට ගියාය. තම මව අගමැති ධුරයට පත් කළහොත් ඇය පෙරළා ජේ.ආර්. ඇතුළුව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයන්ගෙන් පලිගන්නා තැනකට යා හැකි බව පවසා එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවීම වැළකීම සඳහා අගමැති ධුරයට තමා පත් කිරීමේ අවශ්‍යතාව ජනාධිපති විජේතුංගට පෙන්වා දෙන ලෙස ජේ.ආර්.ගෙන් ඉල්ලා සිටියාය. ජේ.ආර්. ජනාධිපති විජේතුංගට කතා කොට ඒ ගැන කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කළේය. ඉන්පසු ජනාධිපති විජේතුංගගේ කැඳවීමක් අනුව ඇය ඔහු හමුවන්නටද ගියාය.

ඡන්ද ප‍්‍රතිඵල පිටවෙමින් තිබියදී මන්ත‍්‍රීවරුන් කිහිපදෙනකු එහෙ මෙහෙ කොට ආණ්ඩු බලය හිමිකර ගැනීමේ උත්සාහයක ගාමිණී දිසානායක නිරත වී සිටියේය. අගමැති ධුරයේ සිටි රනිල් වික‍්‍රමසිංහ තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වී අරලියගහ මන්දිරය අතහැර ගියේ ගාමිණී දිසානායකගේ එම වැඩසටහන ව්‍යර්ථ කිරීම සඳහාය. ඒ ක‍්‍රියාව සිදුවූයේද රනිල් චන්ද්‍රිකා සමග ඇති කරගත් එකඟත්වයකට අනුකූලවය.

එකිනෙකා ආරක්ෂා කරගන්නා ක‍්‍රමයක් ඇතිවීම

මොන මොන හේතු නිසා හෝ එම දුෂ්කර මොහොතේදී හිටපු ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන, ජනාධිපති ඞී.බී. විජේතුංග හා අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ චන්ද්‍රිකාට ආධාර කළෝය. ඒ නිසා බලය ලැබීමෙන් පසු රටේ දේශපාලන සංස්කෘතියට අලූත් අංගයක්ද එකතුවී යැයි කිව හැකිය. විරුද්ධ පක්ෂයේ සිටියදී බලය ලබාගැනීම සඳහා කෙරෙන අරගලයේදී ආණ්ඩුවට හා එහි නායකයන්ට කොතරම් දූෂණ චෝදනා එල්ල කළ ද බලය ලැබීමෙන් පසු එම දූෂණ ගැන හාරා අවුස්සා බලන තැනකට නොයෑම සඳහා මෙම පක්ෂ දෙකේ නායකයන් අතර ඇති කරගත් නිහඬ එකඟතාව දේශපාලන සංස්කෘතියට එකතු කෙරුණු අලූත්ම අංගය ලෙස සැලකිය හැකිය.

ඒ නිසා ජනාධිපති කුමාරතුංග කොතරම් ඉල්ලීම් තිබුණද සිය පාලන කාලයේදී එජාපයේ වසර 17ක පාලන කාලය තුළ සිදුවූ දූෂණ වංචා ගැන සොයා බලන තැනකට නොගියාය. චන්ද්‍රිකා ජනාධිපති ධුරයේ සිටියදීම පාර්ලිමේන්තු බලය ලබා ගත් රනිල් වික‍්‍රමසිංහද කොතරම් කෑගැසීම් තිබුණද චන්ද්‍රිකාගේ පාලන කාලය තුළ සිදුවූ වංචා හා දූෂණ ගැන සොයා බලන තැනකට නොගියේය. ඉන්පසු බලයට පැමිණි ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුවද චන්ද්‍රිකා සමග කොතරම් මතභේද තිබුණද ඇගේ පාලන කාලය තුළ හෝ රනිල් වික‍්‍රමසිංහට පාර්ලිමේන්තු බලය තිබූ පාලන කාලයේ සිදුවූ දූෂණ හා වංචා ගැන සොයා බලන තැනකට නොගියේය. ඒ වන විට පිළිගත් ක‍්‍රීඩාවේ සම්ප‍්‍රදායන් සකස් වී තිබුණේ ජයග‍්‍රාහී පක්ෂයට එම පාලන කාලය තුළ උපරිම වශයෙන් අයථා ලෙස ධනය උපයා ගැනීමේ අයිතිය ලැබෙන ආකාරයටය. විරුද්ධ පක්ෂයට ඒ ගැන කෑගැසීමේ අයිතිය තිබුණද, බලයට පත්වීමෙන් පසු පූර්වගාමීන් කර තිබෙන වැරදි සොයා බැලීමෙන් වැළකී සිටීමේ ප‍්‍රතිපත්තියක් සඳහා මෙම දෙපක්ෂය අතර ඇති කරගත් නිහඬ එකඟතාවක් තිබුණි.

එවැනි ධර්මතාවක් ක‍්‍රියාත්මක වූ බව සනාථ කිරීමට දැක්විය හැකි ප‍්‍රබල සාක්ෂි දෙකක් මෙසේය.

ජනාධිපති චන්ද්‍රිකාගේ පාලන කාලයේදී බටලන්ද වධකාගාරය ගැන සොයා බලා වාර්තා කිරීම සඳහා ත‍්‍රිපුද්ගල ජනාධිපති කොමිසමක් පත් කරන ලදි. එම කොමිෂන් සභා වාර්තාව පළවීමෙන් පසුව එහි කොමසාරිස්වරයකුගෙන් මට දැනගන්නට ලැබුණේ කොමිෂන් සභා වාර්තාවට ඇතුළත්ව තිබූ වැදගත් පරිච්ඡේදයක් මුද්‍රණය කළ වාර්තාවට ඇතුළත් නැති බවය. මා ඒ ගැන මීට පෙර ලියා ඇත්තෙමි. එය සත්‍යයක් නම් එසේ කරන්නට ඇත්තේ රනිල් වික‍්‍රමසිංගේ ආරක්ෂාව සඳහා විය යුතුය.

රනිල් වික‍්‍රමසිංහද අගමැති ධුරයේ සිටියදී තීරණාත්මක වැදගත්කමක් තිබෙන ප‍්‍රශ්නයකදී ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා ආරක්ෂා කිරීම පිණිස ක‍්‍රියා කළේය. බැංකුවල පුද්ගලික සේප්පු සඳහා ඇති දේශපාලකයන්ගේ තොරතුරු දන්නා කිසියම් පුද්ගලයෙක් වරකට එක් අයකු බැගින් වන ලෙස අගමැතිවරයාට තොරතුරු ලබා දුන්නේය. සේප්පුව තිබෙන බැංකුවත්, එහි තිබෙන මුදල් වටිනාකමත් කවර ආකාරයකින් හෝ ඔහු දැන සිටියේය. ඔහු එම ක‍්‍රියාව කරන ලද්දේ පොදු යහපත සලකා මිස කිසිවක් ලබාගැනීමේ අරමුණින් නොවේ. පළමු තොරතුර හා දෙවැනි තොරතුර සම්බන්ධයෙන් නීතිය අකුරටම ක‍්‍රියාත්මක විය. ඔහු තුන්වැනි තොරතුර දුන්නේ චන්ද්‍රිකාගේ සේප්පුව ගැනය. එහෙත් අගමැතිවරයා මුල් දෙදෙනා සම්බන්ධයෙන් ක‍්‍රියාත්මක කළ ප‍්‍රතිපත්තිය එහිදී ක‍්‍රියාත්මක කළේ නැත. ඒ පිළිබඳ විස්තරයක් මගේ ‘චෞර රැජින’ පොතට ඇතුළත්ය.

මහින්ද රාපජක්ෂ ජනාධිපතිවරයා නිල ඡන්ද ප‍්‍රතිඵල ප‍්‍රකාශ කරන්නට පෙර රනිල් වික‍්‍රමසිංහ තමන් වෙත ගෙන්වා ගනිමින් තනතුරින් ඉවත්වීම ප‍්‍රකාශ කරන්නට ඇත්තේද එතෙක් පැවති සම්ප‍්‍රදාය තමන් වෙනුවෙන්ද ක‍්‍රියාත්මක කරන බවට රනිල් වික‍්‍රමසිංහගෙන් ලබාගන්නා සහතිකයක් වශයෙන් විය හැකිය.

යහපාලනයේ මෝඩ පිළිවෙත

2015 යහපාලන ආණ්ඩුව රටේ ක‍්‍රියාත්මක වූ මෙම දූෂිත ක‍්‍රමය විධිමත් ලෙස වෙනස් කිරීමට හේතුවන සියලූදෙනාගේ පිළිගැනීමට හේතුවන ප‍්‍රතිපත්තියක පිහිටා ක‍්‍රියා කරනවා වෙනුවට මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය පමණක් ඉලක්ක කොටගෙන කරන දඩයමකට යෑම නිසා පෙරළා පලිගැනීමට ඉඩ ලැබෙන තත්ත්වයක් ඇතිකර ගත්තේය. දූෂණයේ තිබූ පරිමාව කුමක් වුවත් දූෂණය රාජපක්ෂ පාලනයෙන් ආරම්භ වූ දෙයක් නොවීය. එය ඊට පෙර පැවති චන්ද්‍රිකා පාලන කාලය තුළද, ඊටත් පෙර පැවති යූඑන්පියේ දාහත් අවුරුදු පාලන කාලය තුළද දක්නට තිබුණු අවලස්සන ලක්ෂණයක් විය.

මහින්ද රාජපක්ෂ පරාජය කරන වැඩසටහනට එකතු වී සිටි පරණ දේශපාලනඥයන්ගෙන් වැඩි පිරිසක්ද, දූෂිත ඉතිහාසයක් ඇති අය වූහ. ඔවුන්ට අවශ්‍ය වූයේ බලය අල්ලාගෙන සුඛිත මුදිත රටක් ඇති කිරීම නොව, නැවත අයථා ලෙස ධනය උපයා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබාගැනීමය. දූෂණයට එරෙහිව ක‍්‍රියා කරන ආණ්ඩුවක් දූෂණයෙන් තොර විය යුතුය. ඒ බව මහජනයාටද පෙනෙන්නට තිබිය යුතුය. එහෙත් යහපාලන ආණ්ඩුව ඒ සඳහා වන අවංක අභිලාෂයක් තිබුණු ආණ්ඩුවක් ලෙස සැලකිය නොහැකිය.

දූෂණ විමර්ශනය මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනයට පමණක් සීමා කළ විට එය මහින්දට හිතවත් ජනතාවට පෙනෙන්නේ පලිගැනීමේ අරමුණින් කෙරෙන දඩයමක් වශයෙනි. 2015දී මහින්ද පරාජය වූයේ 1977දී සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක ආණ්ඩුව පරාජය වුණු තරම් දැවැන්ත ආකාරයකට නොව ළඟ ළඟ තරගයකිනි. සිංහල ප‍්‍රදේශවලදී වැඩි පිළිගැනීමක් තිබුණේ ජයග‍්‍රාහකයාට නොව පරාජිතයාටය. ඒ කාරණයද එහිදී බැරෑරුම් ලෙස සැලකිල්ලට ගත යුතුව තිබුණි.

අනෙක් අතට දූෂණය දේශපාලනඥයන්ට පමණක් සීමාවූ දෙයක් නොවන අතර එය නිලධරතන්ත‍්‍රයද ඇතුළු මුළු මහත් සමාජයම වෙළාගෙන තිබෙන දරුණු පිළිකාවක් ලෙස සැලකිය හැකිය. එවැනි වටපිටාවක දූෂණ විමර්ශන වැඩසටහනක් කරළියට ගන්නවා නම් ගත යුතුව තිබුණේ හොඳින් කරුණු සලකා බැලීමකින් පසුව සියලූදෙනාගේ පිළිගැනීමට හේතුවන විධිමත් ආකාරයකටය. දූෂණ විමර්ශන වැඩසටහන රාජපක්ෂ පාලනයට සීමා නොකොට සියලූ පාලන කාලවල සිදුවූ දූෂණ ගැන සොයා බැලීම අරමුණු කරගත් වැඩසටහනක් බවට පත්කර ගත්තේ නම් එය කිසිවකුටත් අසාධාරණ ලෙස රිදවන්නට ඉලක්ක කර නොගත් සාධාරණ සියලූ මහජනයාගේ පිළිගැනීමට හේතුවන්නට ඉඩ තබුණි. මොන මොන හේතු නිසා එවැනි වැඩසටහනක් කරළියට ගැනීමට බැරිකමක් තිබුණේ නම් දූෂණයට තිබෙන ඉඩ අහුරන ප‍්‍රතිසංස්කරණවලට යා හැකිව තිබුණි. වත්කම් බැරකම් නීතිය විධිමත් කළ හැකිව තිබුණි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන්ට නීතියට පටහැනිව රජය සමග ව්‍යාපාර කිරීමට ලැබී තිබෙන ඉඩ අහුරා පක්ෂ භේදයෙන් තොරව ඒ වරද කර තිබෙන අයගේ මන්ත‍්‍රීකම් අහිමි කළ හැකිව තිබුණි. හොංකොන්වල හෝ සිංගප්පූරුවේ තිබෙන දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභා ආදර්ශයට ගෙන අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසම ප‍්‍රතිසංස්කරණය කළ හැකිව තිබුණි. එවැනි විධිමත් මාර්ග තිබියදී යහපාලන ආණ්ඩුව තෝරා ගත්තේ අවුල් ඇති කරන අවිධිමත් මාර්ගයකි. ඒ මගින් සිදුවූයේ මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ශ්වය ආරක්ෂාව සඳහා සටන් කරන තැනකට තල්ලූ කිරීමය. එහි අවසාන ප‍්‍රතිඵලය වූයේ යහපාලන ආණ්ඩුව පරාජය වී නැවත රාජපක්ෂ පාලනයක් ඇතිවීමය.

චක‍්‍රය ආපසු කැරකීම

නව ආණ්ඩුව යටතේ සිදුවන පලිගැනීම් යහපාලන ආණ්ඩුව ඉතා පටු අර්ථකථනයකින් ක‍්‍රියාවට නගන ලද ප‍්‍රතිපත්ති මහින්ද විරෝධී දූෂණ විමර්ශන වැඩසටහනේ තර්කානුකූල බලයක් ලෙස සැලකිය හැකිය. එම මෝඩ වැඩසටහනකින් වැඩිම හානියක් ඇතිවූයේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවටය. සියලූ වැරදි පැටවූයේ ඔවුන්ගේ කරමතය. ඒ නිසා අධිකරණයටද ලොකු හානියක් ඇතිවිය හැකිය.

යහපාලන ආණ්ඩුවේ සියලූ දේශපාලනඥයන් වැරදි නොකළ සුදනන් ලෙස සැලකිය නොහැකිය. ඔවුන් අතරද සඟවා ගෙන සිටින අවලස්සන රහස් ඇති අය සිටිය හැකිය. යහපාලන ආණ්ඩුව ක‍්‍රියාවට නගන ලද විමර්ශන වැඩසටහන නිසා සඟවා ගෙන සිටි සමහර රහස් හෙළිදරව් වූ අතර අලූත් ආණ්ඩුවේ විමර්ශන ක‍්‍රියාදාමය නිසාද එවැනි දේ සිදුවිය හැකිය. යහපාලන ආණ්ඩුවේ විමර්ශන ක‍්‍රියාදාමය නිසා කාසියේ එක පැත්තක් දැකගන්නට මහජනතාවට අවස්ථාවක් ලැබුණු අතර නව ආණ්ඩුවේ විමර්ශන ක‍්‍රියා නිසා කාසියේ අනෙක් පැත්තත් දැකගැනීමේ හැකියාව මහජනයාට ලැබිය හැකිය.

මහජනයාගේ උණුසුම් කතාබහට හේතුවී තිබෙන ලොකුම දේශපාලන දඩයම බවට පත්ව තිබෙන්නේ චම්පික රණවකය. ඔහුගේ ජීවිතය රැක දුන් පුද්ගලයා වශයෙන් සැලකෙන්නේ මාය. නව ආණ්ඩුවට ඔහු අන් සියලූදෙනාට වඩා වැදගත් වන්නට ඇත්තේ ආණ්ඩුව අත තිබෙන සිංහල බෞද්ධ ධජය ආපසු උදුරා ගැනීමේ වැඩිම විභවයක් තිබෙන නායකයා ඔහු වන නිසා විය හැකිය. සිංහල බෞද්ධයන් මුල් කරගත් විමුක්තියක් ගැන කෙරෙන කතා චින්තන තලයට පමණක් සීමාවී තිබූ අවස්ථාවකදී ඒ අදහස් මහ පොළොවේ පැළ කළ පුද්ගලයා ඔහුය. 1956 ඛේදවාචක අත්දැකීමෙන් පසු භික්ෂූන් වහන්සේලා නැවත දේශපාලන තලයට කැඳවාගෙන ආ පුද්ගලයා වන්නේද ඔහුය.

දැන් ඔහුට මුහුණ දෙන්නට සිදුවී තිබෙන අත්දැකීම් පීඩාකාරී විය හැකි වුවද අනාගතයේ ලොකු නායකයකු වීමේ වැඩිම විභව ශක්තියක් ඇති පුද්ගලයකු වශයෙන් ඔහු තියුණු පරීක්ෂාවකට ලක්වීම යහපත්ය. ඔහුට සඟවා ගෙන සිටීමට අවලස්සණ රහස් නැත්නම් මේ සිදුවන පරීක්ෂාවෙන් ඔහු බැබලෙන නායකයකු බවට පත්වනු ඇත. එසේ නොවෙතෙත් ඔහුද යල්පැනගිය පරණ නායකයන් සමග ඉතිහාසයේ කුණු කූඩයට විසිවනු ඇත. පලිගැනීම සඳහා එකට එක කරන පිළිවෙතක් ජයග‍්‍රාහී පක්ෂයේ ආස්වාදයට හේතුවනු ඇතත්, ලංකාව මුහුණ දී තිබෙන දැවැන්ත අර්බුදයට එය විසඳුමක් වන්නේ නැත. නැවක කපිතාන්ට නැවේ ඇතිවන සුළු දෝෂ තනිව හදා ගැනීමේ හැකියාව තිිබිය හැකිය. එහෙත් නැවේ පතුල හිල්වී වතුර පිරී නැව ගිලෙන්නට යන අවස්ථාවකදී එම අභියෝගය තනිව ජයගැනීමේ හැකියාවක් කපිතාන්ට තිබිය නොහැකිය. ඒ සඳහා ඔහු නැවේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ගෙන් පමණක් නොව මගීන්ගෙන්ද උපරිම සහාය ලබාගත යුතුය.
Read more
Tuesday, November 19, 2019
2019 ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිඵලය ගැන - වික්ටර් අයිවන්

මෙම ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසු ජනාධිපතිවරණය දිනීමේ වැඩි හැකියාව තිබෙන්නේ ගෝඨාට නොව සජිත්ට බව මම කීවෙමි.

එහෙත් එය එසේ වූයේ නැත. ගෝඨාභයගේ ජයග්‍රහණය, එහි පරිමාව මට තේරුම් ගැනීමට අමාරු ප්‍රහේලිකාවක් විය. එ නිසා එම ප්‍රහේලිකාව විසඳා ගැනීම සඳහා කරුනු සොයා බලන තැනකට යන්නට සිදු විය. එජාපයට හිතවත් ජනතාවට අතිරේකව දුප්පතුන්ගේ හා පීඩිතයින්ගේ ආකර්ශනය සජිත්ට හිමි වනු ඇති බව මගේ මතය විය. ඔහුගේ පියා රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිවරයා දුප්පතුන්ගේ හා පීඩිතයින්ගේ හිත සුව පිණිස අසම සම සේවයක් කළ ජන නායකයා ලෙස සැලකිය හැකිය.

දැන් සමෘද්ධිය නමින් ක්‍රියාත්මක වන මුලදී ජනසවිය නමින් ක්‍රියාත්මක දුප්පතුන් සඳහා වෙන් වූ සහනාධාර වැඩ සටහන ඔහුගේය. ඔහුගේ නිවාස වැඩ සටහන යටතේ නිවාස හිමි කර ගත් දුප්පතුන්ගේ සංඛ්‍යාව විශාලය. ඇඟලුම් කර්මාන්ත ව්‍යාපාරය ද ඔහුගේය. ඉන් ඵල ප්‍රයෝජන ලැබු දුප්පත් තරුණියන්ගේ සංඛ්‍යාවද විශාලය. සජිත් එජාපයට හිතවත් ජනයාට අතිරේකව ඉහත කී ජනයාගේ ආකර්ශනයට හේතු වනු ඇති බව මගේ මතය විය.

සොයා ගත් පිළිතුර මෙසේ පිඩු කළ හැකි ය. 2019 ජනාධිපතිවරණයෙන් ගෝඨාභය ලැබූ ජයග්‍රහණය 1956 පෙරළියේ නව සංස්කරණයක් ලෙස සැලකිය හැකිය.

56 පෙරළිය විස්තරාත්මකව විග්‍රහ කරන හොඳම පොත ලෙස සැලකිය හැක්කේ හොවාඩ් රිගින්ස්(Howard Wriggins)ගේ "Ceylon: Dilemmas of a New Nation “ නැමැති කෘතියයි. රිගින්ස්(1918- 2008) කොලොම්බියා විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශපාලන විද්‍යාව හා අන්තර්ජාතික කටයුතු පිළිබඳ මහාචාර්යවරයෙකි. වසර පණහක් තරම් කාලයක් අන්තර් ජාතික වශයෙන් ඔහු සලකන ලද්දේ ලංකාව පිළිබඳ ප්‍රමුඛ විශාරදයෙකු වශයෙනි. 1977 සිට 1979 දකවා ඔහු ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපති ලෙසද ක්‍රියා කළේය. ඉහත සඳහන් කෘතිය 1960 දී පළ කරන ලද්දක් වන අතර ඔහු මහාචාර්ය. කේ.එම් ද සිල්වා සංස්කරණය කරන ලද ජේ.ආර්.ජයවර්ධන චරිතාපදානයේ සම සංස්කාරකවරයෙකු වශයෙන්ද ක්‍රියා කළේය.

56 පෙරළිය කෙරෙහි බල පෑ සිංහල බෞද්ධ දේශපාලන ආතතිය ගැන හා එම තත්ත්වය ජයගැනීම සඳහා සිංහල බෞද්ධ ව්‍යාපාරය භික්ෂූන් හා රටපුරා තිබෙන පන්සල් යොදා ගනිමින් 1953 සිට 56 ජයග්‍රහණය දක්වා අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන ගිය විචක්ෂණ වැඩ සටහන ගැන කදිම විස්තරයක් එම කෘතියට ඇතුලත්‍ ය. ගෝඨාභයගේ ජයග්‍රහණය සඳහා ක්‍රියාවට නගා ඇති වැඩ සටහනද බොහෝ දුරට ඊට සමානය.

1956 පෙරළියේ සේම 2019 පෙරළියේද දේශපාලන යන්ත්‍රය ලෙස ක්‍රියා කර තිබෙන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලාය. පළමු පෙරළියේ සේම මෙම පෙරළියේද මහජනයාගේ ඔලු සෝදන ප්‍රධාන දේශපාලන මණ්ඩප ලෙස ක්‍රියා කර ඇත්තේ පන්සල් ය.

2015 ජනාධිපතිවරණයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ පරාජය කිරීමේ දේශපාලන සංසිද්ධිය සිංහල බොදු බලවේගයන් අන්ද මන්ද කිරීමට හේතුවිය. එම ප්‍රතිඵලය ඔවුන් දැක්කේ දකුණේ සිංහල බොදු විරෝධී සුලු පිරිසක් දෙමළ-මුස්ලිම් බලවේගයන්ගේ සහය ඇතිව සිංහල බොදු බලවේගයන්ගේ ජයග්‍රහණනය උදුරා ගැනීමක් ලෙසය. එවැනි තත්ත්වයක් නැවත ඇතිවීම වළකා ගැනීම සඳහා සහ දෙමළ-මුස්ලිම් සහායක් නැතිව සිංහල ඡන්දදායකයින් මත පමණක් මත පදනම් වූ ජයග්‍රහණයක් සඳහා සිංහල බොදු ජනයාගේ මනස සකස් කරන ව්‍යාපාරයක නිරත වූයේය. සිංහල බොදු ජනයා ගොඩනගමින් තිබූ ජාතියේ හා ආගමේ අනාරක්ෂිතභාවය පිළිබඳ බිය, පාස්කු ප්‍රාහාරය වඩා ප්‍රබල බියක් බවට පත් කිරීමට හේතුවිය.

ජනාධිපතිවරණය ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාව වන විට සිංහල බොදු මනස සකස් වී තිබුණේ සිංහල ජාතියේ හා බුද්ධාගමේ ආරක්ෂාව සඳහා තනි සිංහල බොදු ඡන්දවලින් ගෝඨාභය තෝරා පත්කර ගත යුතුයි කියන දැඩි මානසික තත්ත්වයකය. පීඩිතභාවය, දුප්පත්කම හෝ ප්‍රජතන්ත්‍රවාදී අයිතීන් ගැන කරුණු සලකා බැලීමට සූදානම් මානසික තත්ත්වයක නොවේ. සිංහල වර්ගය හා බුද්ධාගම අධිනිශ්චය කරණ තැනකය. එම විශේෂ වටාපිටාව තුළ සජිත්ට තබා මොනම අපේක්ෂකයෙකුට වත් ගෝඨාභය පරාජය කිරීමේ ඇත්ත හැකියාවක් නොතිබුණි.
Read more
Tuesday, November 12, 2019
ජනාදිපතිවරනය හා ගෝටාබය -වික්ටර් අයිවන්,

ගෝටාබය පරාජය කිරීම ලන්කාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි ඉදිරිගනට නැතිවම බැරි අත්‍යාවශ්‍ය කොන්දේසියක් ලෙස සැලකිය හැකිය.එහෙත් අප ඔහු පරාජය කලයුත්තේ එල්ටීරීඊ බෙදුම් වාදි ත්‍ර්ස්තවාදි ව්‍යාපාරය ප්‍රාජය කිරීමට ඔහු විසින් ඉතා වැදගත් කාර්‍ය්බාරයක් ඉටුකරන ලද බවද අමත්ක නොකරමිනි. එහිදී ඔහු. තමන් ට ලැබී තිබුන අති ව්ශාල බලය පටු දේස පාලන අරමුනු සදහා යොදා නොග්ත්තේ නම් ඔහු ගේ කතාව මීට වඩා වෙනස් කතාවක් වෙන්න්ට ඉඩ තිබුනි.

ඔහු රාජ්‍ය නායකත්වයට තරග නොකොට වෙනත් බලවත් තනතුරකට තරග කලේ නම් හෝ තේරී පත්වූයේ නම් මම මෙම විවාද්‍ය මීට වෙනස් වන්නට ඉඩ තිබුනි.ඔහු කොතරම් දක්ෂ වුවත් ඔහු වැනි ප්‍රස්න ගත පුද්ගලයෙකු රටේ රාජය නායකයා නොකර ගතයුතුය.මා මීට පෙර ද ලියා ඇති පරිදි ඔහුට එෆෙහිව ඉදිරි පතව තිබෙන අදි චෝදනා පත්‍ර සන්කියාව අටකි.අන්තර් ගත චෝදනා වල සොබාවයද බිහිසුනුය.අදි චෝදනා යනු කටකතා වලින් කෙරෙන චෝදනා නොවේ.පරීක්ෂ්න බල අදිකාරියක් විසින් කරන පරීක්ෂනවලින් පසුව නීතිපති ගේද අනුමතිව ඇතිව පහලම අදිකරනයක් වෙනුවට මහා අදිකරනයක් වෙත ඉදිරි පත් කෙරෙන චෝදනා වලියකි.

එවැනි චෝදනා ඇති පුද්ගල යෙකු රාජ්‍ය නායකත්වයට තරග කිරීම නුසුදුසුය.තරග කරන්නට ඉඩදීමද නුසුදුසුය.අදිචෝදනා ඇති පුද්ගලයෙකුට රජයේ සේවයේ ඉහල තනතුරකට තබා පහලම තනතුරකටවත් බදවා ගන්නේ නැත.

මෙම අදිචෝදනා ඉදිරි පත් කිරීම පටු දේසපාලන අරමුනකින් කරන ලද ඒ වා වීනම් අබිආයචනා අදිකරනය ඉදිරියට ගොස් ඒ බව සනාත කොට ඒ සියලු චෝදනා නිෂ්ප්‍රබා කරගත යුතුව තිබුනි.එ වැනි නඩු කරයකට දීරග කාලයක් ගන්නේ නැත.එහි දී ඔහු ඔප්පු කල යුතු වන්නේ ඉදිරි පත් කර තිබෙන අදි චෝදනා සත්‍ය පද්නමක් නැති දේසපාලන වශයෙන් පලිගැනීමේ අරමුනින් ඉදිරි පත් කර තිබෙන චෝදනා බවය.ජනාදිපති වරනයට තරග කලයුතුව තිබුනේ ඉන් ප්සුවය.එසේ කිරීමට සමත් වී නම් නිරදෝෂි බාවය සදහා වන අදිකරන සහතිකයක් ද ඇතිව ලොකු තරගයකින් තොරව ජනාදි පතිවරනයෙන් පහසු ජයග්ග්‍රහනයක් ද ලබාගන්නට හැකි වන්නට ඉඩ තිබුනි.අදි චෝදනාවලට සත්‍ය පදනමක් නැති නම් එම කෙටි අදිකරන මාරගය තෝරා නොගත්තේ ඇයි.

පුරවැසි ප්‍රස්නයද නොවිසදුන පුපුරන සුලු ප්‍රස්නයක් ලෙස සැලකි හැකිය.ඒ ගැනද් ඔහු මහජනයාට කරුනු පැහැදිලි කරන්නේ නැත.අදිචෝදනා ඉදිරි පත්වී තිබෙන. හමුදා බුද්දි අන්සවලට ස්ම්බ්න්ද නිලදාරින් කිහිප දෙනා සම්බන්දයෙන් ප්‍රකාෂ කර තිබෙන ප්‍රතිපත්තියද නීත්‍යට සේම යුක්ටියට ද් පටහැනිය.එම නිලදාරින් කිහිප දෙනාට එරෙහිව ඉදිරි පත්වී තිබෙන චෝදනා ජනාදිපති අපේක්ෂකයාට එල්ලවී තිබෙන චෝදනා අතර අන්තර් සම්බන්දයක් ඇතිබව රහස්ක් වන්නේ නැත.චෝදනා ලාබින් වන ඔවුන් නිර්දෝෂි නම් ඔවුන් නිදහස් කලයුතුව තිබෙන්නේ ඊලග ජනාදිපති විසින් නොව අදිකරන පරීක්ෂනයකින් පසු අදිකරන විසිනි.

ආර්ක්ෂ්ක අන්සවලට අදාලව ගෝටාබයගේ පාලන කාලය තුල සිදුවී තිබෙන හොද දේවල ගරුත්වය ගෝටාට ලැබිය යුතු සේම වැරදි හා සීමාන්තික දේවල් සිදු වී ඇතිනම්. එවාහි අගව්‍රයද ඔහු බාර ගත යුතුය.බන්දනාගාර සිද්දියේදී. ලැයිස්තුවකට අනුව තෝරාගත් සිරකරුවන් පිරිසක් මරාදැමීම,රතුපස්වල හා නිදහස් වෙලද කලාපයේ සිදුවූ සහාසික ක්‍රියා,කප්පම් ලබා ගැනීම සදහා තරුනයන් 11 දෙනෙකු පැහැර ගෙන ගොස් මරා දැමිම,ලසන්ත ගාතනය,එක්නැලිගොඩ පැහැර ගෙන ගොස් අතුරුදහන් කිරීම,මාද්‍ය වේදින් ගනනාවක් පැහැරගෙන ගොස් ඔවුන් බිහිසුනු වදහින්සාවන්ට ලක්කිරීම,පෙරටුගාමි පක්ෂයෙ ලලිත් හා කුගන් අතුරු දහන් කිරීම,ජනමාද්‍ය අයතන ගනනාවකට පහරදීම වැනි ක්‍රියා මවා පතුරුවා හරින ලද ප්‍රබන්ද නොව මේ මහ පොලොවේ සිදුවූ ඇත්ත කතාය.

මෙවැනි බිසුනු චෝදනා තිබෙන පුද්ගලයෙකු රටේ රාජ්‍ය නායකයා කරගත හොත් ඉන් රටට හා රටේ ග්ව්‍රවයට සිදුවන හානිය අති විශාලය.ඒ සමග නව ජනාදිපතිවරයාට එම අවලස්සන කලු පැල්ලම්. මකාගැනීම සදහා නීතියට පටහැනිව ක්‍රියා කරන්නට සිදුවනු ඇති අතර එම තත්වය රටේ පාලනය හා ගමන් මග කෙරෙහි ඇති කරන බලපෑම ඉතාමත් විනාශකාරි විය හැකිය.

වික්ටර් අයිවන්,
Read more
Wednesday, August 14, 2019
ආර්‍යාවන්ට මෙන්සස් හැදෙන්නේ නැද්ද? (පක්ෂ වහල් භාවයෙන් තොරව කියවමු!)

ජය ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ වැඳ පුදාගන්න කාන්තාවකට කිසිම මොහොතක උඩ මළුවට යන්න දෙන්නෙ නැහැ. හේතුව කිළි කියන එක තමයි මම අහල තියෙන්නෙ. එහෙමයි කියල සාමාන්‍ය පිරිම්යෙක්ටවත් ඔතෙන්ට යන්නත් බෑ.

සමහර අය ඔතෙන්ට යන්න ලැබීම මාර භාග්‍යක් විදියට සැලකෙන්නෙ ඒ නිසා. මමනම් එහෙම උදම් අනන කෙනෙක්⁣ගෙන් අහන්නෙ මෙච්චරයි. " බෝධිය වදින්නම ඕනද?" කියල විතරමයි.

ඒ කොහොම වුනත් බෞද්ධයන්ට බෝධිය වැඳීම සිද්ධ කරන්න අවශ්‍ය වුනාට භාරකාරයන්ගෙන් ඒ සඳහා අවස්ථාව ලැබෙන්නැත්තං ලොකු දුකක් දැනෙනව. බෞද්ධ මාර්ගයේ නොයන පිරිසකට යන්න දීල ඇත්තම බෞද්ධ හුදී ජනයාට එතෙන්ට යන්න නොලැබීම තමයි ඒ දුකට හේතුව.
මේ බෝධිය වදින්න උඩමළුවට යන්න නොලැබීම නැවත කතාබහට ලක්වෙමින් පවතිනව.

ඒකට හේතුව මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු පවුලේ පිරිස බෝධිය වඳින්න උඩමළුවට යාම. එතනදි ශිරන්ති රාජපක්ෂටත් අවස්ථාව ලැබෙනව බෝධිය වදින්න උඩ මළුවට යන්න.
නමුත් කාන්තාවන්ගෙ කිළි නිසා බෝධිය වඳින්න කාන්තාවන්ට ඉඩ නොලැබෙන මොහොතක ශිරන්තිට එහෙම යන්න ලැබීම ප්‍රශ්නාර්ථයක්. මේ විදියටම රටේ ජනාධිපති විදියට චන්ද්‍රිකාත් ඒ කාලෙ හරි හරියට උඩමළුව තරණය කරා. වෙනනම් උඩමළුවට ගියපු කාන්තාවො මට මතක නැහැ. මේ තත්වයම දළදා මාළිගාවෙත් සිද්ධ වෙනව කියල දැනුවත්. දළදා මාළිගාවට මාත් එත සැරයයි ගිහිං තියෙන්නෙ. ඒ නිසා ඒ ගැන අවබෝධයක් නැහැ මට.
මේ කෙසේවෙතත් මට හිතෙන හැටියට ශිරන්ති ට චන්ද්‍රිකා ට මාසික ඔසප් වීම සිද්ධ වෙන්නෙ නැතිව ඇති. බොහෝ විට ඒ අය වයසත් එක්කනෙ ඉතිං. ඒ නිසා යන්න දෙනව ඇති.
මේ යල්පැනපු සමාජ සම්මුතීන් පදනම් කරගෙන ආගමික හිංසනය නැවත නැවත් සිද්ධ වෙනව, ඒව ප්‍රශ්නාර්ථ වුනත් ප්‍රශ්න කිරීමට තහනම් වුන දේව වාක්‍ය වගේ දේවල් බවට පත්වෙලා. මේකෙත් තියෙන බරපතලම ඛේදවාචකය ඔය කිසිම දෙයක් නෙමේ. ඒ දෙය ප්‍රශ්න කරන අයටත් මේ සාමාන්‍ය සමාජයෙන්ම ප්‍රහාර එල්ල වීම.

බෞද්ධ සමාජයට ජයශ්‍රී මහා බෝධියත් දළදාවත් හිමිවන්නේ කාන්තාවන් දෙ⁣දෙනෙකුගේ උපකාරයෙනි. ඒ සංඝමිත්තා රහත් මෙහෙණිය සහ හේමමලා කුමරිය යන දෙපළගේ අප්‍රතිහත ධෛර්යය නිසාවෙනි. ඒ ආකාර වූ කාන්තා මැදිහත් වීමක් තුළ ලැබුනු දායාද වල උරුමය කාන්තාවකට අද වන විට නොලැබී යාමටත් VIP කාන්තාවන්ට ඒ අවස්ථාව ලැබීමත් ආගමික සංස්ථාවම විහිළුවට ලක් වන කරුණකි.

මේ කියන යල්පැනපු අදහස් මත පදනම් වෙමින් ආගමිකයාට සිය ආගමික සංකේත වැද පුදා ගන්න නොලැබෙන අතරෙම බෞද්ධයො මුස්ලිම් කාන්තාවන්ගෙ බුර්කාවට හිනාවෙනව ඒව තමා හොඳම විහිළු. මුස්ලිම් අයගෙ බුර්කා නීති වගේම තමයි බෞද්ධ සමාජෙ විසින් මේ තමන් විසින් තමන්ටම පනවා ගත්ත නීතිමය බාධාවන්. මේ හැම දෙයක්ම විහිළු බව දැනගෙන අපි විසින් ඒව ප්‍රතික්ශෙප කරන්න ඕන සහමුලින්මයි. ඇයි අපි බෝධිය වදින්නෙ? උඩමළුවට යන්නම ඕනද? මෙහෙම සංකේත බෞද්ධකම් වලින් වැඩක් තියෙනවද? වදින්න දෙන්නැත්තං ඒ ඒකාධිකාරී බලය එයාලට තියාගෙන ඉන්න කියල අපි නියම ප්‍රතික්ශෙපය සිද්ධ කරානම් හරි නේද? කියන ඇත්ත ප්‍රශ්න ගැන අපි සංවේදී නොවෙන්නෙ ඇයි? ඒකට හේතුව ආගමික වහල් බව, ආගමික ගැති බාවය.

අපිට බෝධිය වදින්නම ඕනනම් පුලුවන් ගමේ පංසලේ බෝධිය වදින්න, අපිට එතනදි කිසිම තහංචියක් නෑ. පංසලේ බෝධිය වදින්න ගියාම වෙනම ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන බවත් ඇත්ත. නමුත් අර පස්සෙං යන්නැතිව මේ අපිට ලැබිල තියෙන දෙයින් ප්‍රයෝජන ගත්තනම් හොඳයි කියල මට හිතෙනව. ඒක හොඳ ඔප්ෂන් එකක්.

දැන් කාට හරි කියන්න පුලුවන්. අනුරාධපුර එකට වඳින තරම් ගමේ එක ෆීල් වෙන්නෑ කියල. ඔව් එහෙම එකකුත් තියෙනව තමයි. ඔයාලට එහෙම ෆීල් වෙන්නැත්තං ගමේ පංසලට ගිහිල්ල බෝධිපූජා කරන එකත් තනිකර විහිලුවක් කියල ඇයි නොහිතෙන්නෙ? ගමේ පංසලේ බෝධිය දඹදිව සිට වැඩමෙව් බෝධියවත් ගෞතම මුනිදුන් පිටදුන් බෝධියවත් නෙමේනෙ.
මේ වගේ අපිට තර්ක කර කර ඉන්න හොඳ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනව.

ඒ සියළු ප්‍රශ්න වලට වඩා ඉහළින් අපි අපේ සංස්කෘතික වටිනාකම් වලට ගරු කරනව. බෞද්ධ ආගමිකයට ජය ශ්‍රී මහා බෝධිය කියන්නෙ වටිනා ආගමික සංකේතයක්. ඒ සංකේතය වැඳ පුදා ගැනීම දැක බලා ගැනීම ආගමිකයා⁣ට තියෙන අයිතියක්. ඒ අයිතිය උල්ලංඝණය වෙද්දි සමහර විට සැබෑ ආගමිකයා තුළ යම් කළකිරීමක් සමස්ථ ආගමික සමාජයම කෙරෙහි ඇති වෙන්න පුලුවන්. අන්න එතනදි තමයි මේ VIP මිනිස්සුන්ව අපි ප්‍රශ්න කරන්න ඕන. මෙයාලගෙ ඇති දැහැමි බවකුත් නැහැ. රැක්ක බෞද්ධ කමකුත් නැහැ. හැබැයි සල්ලි තියෙනව, බලය තියෙනව. ඒ නිසා උඩටම ගිහිල්ල සැපට වඳිනව. භාරකාර නායක හාමුදුරුවොත් පස්සෙං යනව. කොච්චර සැපද නේහ්? මේක ගැන සුනිල් අරියරත්න ලියනව ලස්සනට,

වදිනට ගිය කලදි නුවරදි දලදාව
ගමේ චන්ඩි ස්ටැන්ලිද සිටියාය
යාළු නිලමෙලා දොර හැර දුන්නාය
ලගටම ගොසින් ඔහු දලදා වැන්දාය කියල එතුම ලියනව.

මේ කියන චන්ඩි ස්ටැන්ලිලට තමා අදටත් බෝධිය දළදාව වදින්න හිමිකම් තියෙන්නෙ. ඒවයෙ භාරකාර මණ්ඩල වලත් ඉන්⁣නෙ චන්ඩි ස්ටැන්ලිල ලගටම ගිහිං වදින්න දගලන්නෙත්, වදින්නෙත් චන්ඩි ස්ටැන්ලිල.

මේ බෝධියට මීට වඩා වටිනාකමක් ලැබෙනව වෙන බටහිර රටක තිබ්බනම්. ඒ අය මේක සම්පූර්ණයෙන් විවෘතව තබාවි. අපි හැමෝටම ඔතෙන්ට ගිහිල්ල රිසි සේ ඉන්න පුලුවන් වේවි. අපිට බුදුහාමුදුරුවො ෆීල් වෙන තරමටම බෝධියටත් ගරු සත්කාර කරන්න පුළුවන් වේවි. මොකද බටහිර රටවල් වල යල්පැනපු දේවල් යාවත්කාලීන වෙනව. එයාල පරණ දේවල් වලට අප්ඩේට්ස් දෙනව කාලෙන් කාලෙට. නමුත් අපේ රටේ අප්ඩේට්ස් දෙන්න හැදුවොත් ඒ දෙන්න හදපු එකා නිරාගමිකයෙක් විදියට හංවඬු ගහල ⁣හිරබත් කන්නත් වෙනව. මේක මේ යුගයේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ගෙ ප්‍රශ්නයක් විදියටයි මම දකින්නෙ.
කුළය රකින හාමුදුරුවරු අතින්, බමුණු දිට්ඨියෙන් ස්ත්‍රිය විවේචනය කරන හාමුදුරුවරු අතින් බෞද්ධ දර්ශනයේ සැබෑ සංතුෂ්ටිය ආගමිකයාට ලබා ගන්න බැරි වීම පුදුමයක් නෙමෙයි.

|ගුරුගොඩ සිරිවිමල

(පක්ෂ වහල් භාවයෙන් තොරව කියවමු!)
Read more
Friday, June 28, 2019
දෙරණේ හිගන සම්මාන පූජාවේ කතාවක් - දුලීකා මාරපන කියයි

කලාකරුවාගේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම.
---------------------------------------------------
මම කවුරුත් දැයි මුලින්ම හදුන්වා දීමට කැමැත්තෙමි .
මම නමින් දුලීකා මාරපන වෙමි.
උපතේදී මට වඩා දීර්ඝ නමක් හිමි විය. . නමුත් සියලු දෙනා මා හදුනන්නේ ඉහත දුලීකා මාරපන නමිනි.
මම රන්ගන ශිල්පීණීයක් ලෙස, අද වනවිට 21 වසරක් කටයුතු කර ඇත්තෙමි. 1998 කැළණි සරසවියෙන් ආරම්භ කල රන්ගන දිවිය තවමත් දිරියෙන් ඉදිරියට ගමන් කරමි.

ඔබ මා වැඩියෙන්ම හදුනාගන්නේ මලී හා අත්තම්මා ටෙලි නිර්මාණ හරහාය.
ඒ දෙරණ නාලිකාවේ ප්‍රචාරය වූ ඒවාය . මා කියන්නට යන කතාවටද දෙරණ සම්බන්ධයෙන් ය.
අද දෙරණ සිනමා සම්මාන උලෙළ තිබිණ.
වසර කිහිපයක් දෙරණ සම්මාණ උලෙළට ඇරයුම් ලැබුවත් මා සහභාගි නොවූයේද තරමක් අමිහිරි අත්දැකීම් ලැබු හෙයිනි .නමුදු ඉදහිට හෝ සහභාගි වූයේ අපේ සගයන් හමුවන නිසාමය.
( අමිහිරි යන්නෙහි තේරුම සම්මාන සම්බන්ධයෙන් නොවන බව කිව යුතුමය. )
සම්මාන උළෙලට ආරාධනා පත් ලබන්නේ VIP හෝ VVIP ය. සහභාගි වූ විට වාඩි වීමට අසුන් නැතිය.
අදද එසේ විය. VIP ආරාධනා පත්‍ර වලට අමතර නොමිනී ( Nominated ) පත්‍රයක් ද ලැබී තිබිණි . එනිසා අපි සහභාගි වූයේ අප සිනමා පටයේ නිෂ්පාදිකාවද එක්කර ගෙනය. එය ඇය ප්‍රථම වරට සහභාගී වූ ලාංකීය සිනමා සම්මාන උලෙළ විය.
හිතවතුන් බොහෝ විය. හැමට කතාකරමින් ගියෙමි . සoවිධායක වරුන් විසින් අපිව කැදවාගෙන ගොස් ආසන පෙන්වීය . අප අසුන් ගත්තෙමු. සෙනග බොහෝවිය. බහුතරයක් නාදුනති.
උලෙළ ආරම්භ විය. අතරමගදී දෙරණ නාලිකාවේ රධිකා හෝ රාජිකා නම් කාන්තාව පැමින අපට අසුනින් ඉවත් වන ලෙස කීවාය. එය විමසන විට එම ආසන ජූරියට වෙන්කර ඇතිබව කීවාය.ඔවුන් එය වෙන් කර නොතිබුනි. එසේනම් අපට වෙන්කල ආසන ලබදෙන ලෙස කියූවද එම අසුන්ද පිරී ඇතිබව කීය. ????
නමුත් මාත් මගේ ස්වාමියාත් එම අසූනින් නැගිට ඔවුන් සපයා දුන් වෙන් වෙන්ව ස්තාන දෙකක අසුන් ගතිමි.
රාධිකා හෝ රජික ඇසුවේ අප දෙදෙනා එක ලග වාඩිවෙන්න උවමනා නෑනෙ යනුවෙන් අසමිනි.
තව සම්මාන වාර දෙකක් ගිය තැන් නැවත ඔවුන් පැමින මාගේ ස්වාමියා නැගිටවූයේ එම ආසනයද ඔවුන්ට ඇවැසි බව පවස්මිනි. ඔහු නැගිට ප්‍රධාන දොරටුවෙන් යන්නම ගියේය.

ඇසීමට ඇත්තේ එක්දෙයකි.
ආරාධනා කොට අපව ගෙන්වා සමස්ථ සමාජයක් හා මාධ්‍ය ඉදිරියේ කලාකරුවන් වන අපව අපහසුවට පත් කිරීමට දෙරණ සoවිධායක මණ්ඩලයට ඇති නෛතික අයිතිවාසිකම කුමක්ද????
ඇතැමුන් මාගෙන් ඇසුවේ මොකද්ද ප්‍රශ්නය ?
Invitation නැද්ද ????
ඇයි නැගිට්ටෙවුවේ ????
මා මෙතෙක් ගොඩනගාගත් වෘත්තීය ජීවිතයට හා ගෞරවයට ඇතිවූ හානිය හිමිකම් කඩවීමක් නොවන්නේද????

මෙවැනි උලෙළක , යම් තැනැත්තෙකුට අසුනක් පනවා ඔහු හෝ ඇය ඉන් ඉවත්කොට වෙන අයෙකුට එම අසුන ලබාදීම , ( පූජ්‍ය පක්ෂය නම් කම් නැත) කෙතරම් පහත් ක්‍රියාවක්ද?
මෙම තත්වය දෙරණ සම්මාන උලෙළ තුල මීට ඉහතදීද සිදුවිය .
මට ලැජ්ජාවක් ඇතිවිය. ජීවිතයේ ප්‍රථම වතාවට මට ලැජ්ජාවක් ඇතිවිය. ඒ මන්ද යත් සෑම විටම සමානාත්මතාවයට ගරුකරන , අනෙකාට අපහසුවක් ඇතිනොවන ලෙස ජීවත්වන්නට උත්සාහ කරන මම , බොහෝ ගෞරවයෙන් සහභාගි වු දෙරණ සිනමා උලෙළ තුල මට කල අගෞරවයයි.
රධිකා , ඔබ පාවිච්චි කලා මගේ නම ..... එය ඔබකල දෙවන වරද . දුලිකා මරපන නැගිටලා ගියානම් ඇයි ඔයාට යන්න බැරි යනුවෙන් පවසා, බොහෝ ගෞරවනීය කන්තාවක් එම ආසනයෙන් නැගිටවා ඇයද වෙනත් අසුන කට යවා තිබුනා .
ඔබලා විනාශ කරන්නේ සමස්ථ කලකරුවාගේම ගෞරවයයි.
ඔබලාගේ සැබෑ ස්වරූපය හදුනාගන්නට සැලැස්වූවාට බොහෝ පින්......

දෙරණ ප්‍රධානියාගේ කීර්තිනාමයට පවා ඔබ ඉතා හානිකර බව සoවිධායක කණ්ඩායම තේරුම් ගන්නේ නම් මැනවි.මන්ද ඔබලාගේ ක්‍රියාවලිය තුලින් ප්‍රතික්ෂේප වන්නේද අගෞරවයට පාත්‍ර වන්නේද දෙරණ නාමයයි.
ආයතනක් ඇතිවන්නේත් නැතිවන්නේත් ඔබ වැනි මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාවන් නිසය.

දුලීකා මාරපනගේ ෆේස්බුක් සටහනකි
2019/06/28

 https://www.youtube.com/watch?v=NK_OseLCmgo
Read more
Tuesday, June 4, 2019
ආගමික අන්තවාදය මිනිස් නිදහස සීමා කළා |රටින් පිටුවහල් කළ ශී‍්‍ර ලාංකික මුස්ලිම් ලේඛිකා ෂර්මිලා සෙයියිද්

රාවය පුවත්පත - 
අජිත් නිශාන්ත
ශ්‍රී ලාංකික මුස්ලිම් ලේඛිකාවන් ගැන අපට අසන්නට ලැබෙන්නේ කලාතුරකිනි. එයට හේතුව ලේඛනයේ හෝ නිර්මාණකරණයේ යෙදෙන මුස්ලිම් කාන්තාවන් හිග වීමය. එහෙත්, ද්‍රවිඩ සහ ඉංගී‍්‍රසි බසින් මෙන්ම සිංහලෙන් ලියන මුස්ලිම් ලේඛිකාවන් ද අතළොස්සක් පමණ පිරිසක් හෝ අප අතර සිටීම සතුටට කරුණකි. ඒ කෙසේවූවද, ලංකාවේ එවැනි එක් මුස්ලිම් ලේඛිකාවක් මේ වන විට බරපතළ අර්බුදයකට මැදිව සිටින්නීය. ෂර්මිලා සෙයියිද් නම් වන ඇයට පසුගිය වසර කිහිපයක් තිස්සේ මෙරට මුස්ලිම් මූලධර්මවාදීන්ගෙන් දිගින් දිගටම එල්ල වෙමින් පැවැති තර්ජන ගර්ජන සහ තාඩන පීඩන නිසාම ඇයට ලංකාව අත හැර යන්නට පවා සිදුවී තිබේ.

ද්‍රවිඩ බසින් නිර්මාණකරණයේ යෙදෙන ශී‍්‍ර ලාංකික මුස්ලිම් ලේඛිකාවක, කිවිදියක සහ සමාජ කි‍්‍රයාකාරිණියක වන ෂර්මිලා මේ වන විට සැගවී ජීවත් වන්නියක බවට පත්ව සිටියි. එරාවුර් හි ප‍්‍රජා කටයුතු පිළිබද සංවිධානයක් වන සමාජ සංවර්ධන සංවිධානයේ නිර්මාතෘවරිය වන ඇය 30 හැවිරිදි, එක් දරු මවකි. සිවිල් යුද්ධය නිමා වීමෙන් පසු ගෙවී ගිය වසර තුනක කාලය පුරා ඇය නැගෙනහිර පළාතේ සුළු ජාතික කාන්තාවන් සමග සමීපව කටයුතු කළාය.

ඇය විසින් රචනා කරන ලදුව, 2012 වසරේදී පළ වූිසිරගු මුලයිත්ත පෙන්’ සහ 2015 වසරේදී පළ වූිඌව්ව’ යන කාව්‍ය සංග‍්‍රහයන් දෙකට මෙන්මිඋම්මත්’ නමින් 2014 වසරේදී පළ වූ ඇගේ ප‍්‍රථම නවකතාවට ද තමිල්නාඩුවේ ප‍්‍රගතිශීලී ලේඛක සහ කලා සංගමයෙන් සම්මාන පිරිනැමිණි.

‘පියාපත් වැඩුණු ගැහැනු’ යන අදහස සහිත ඇගේිසිරගු මුලයිත්ත පෙන්’ කාව්‍ය සංග‍්‍රහය පළ වීමෙන් පසුව, 2012 නොවැම්බර් 18 වැනිදා බී.බී.සී. ද්‍රවිඩ (BBC
Tamil) සේවය සමග ඇය පැවැත්වූ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකින් පසුව ඇගේ ජීවිතය කණපිට පෙරැළිණි. කාන්තාවන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබදව එම සම්මුඛ සාකච්ඡාවේදී අසන ලද ප‍්‍රශ්නයකට අවංකව පිළිතුරු දෙමින්, ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කිරීමෙන් ඔවුන්ට කිසියම් ආරක්ෂාවක් සැලසෙනු ඇතැයි ඇය කියා සිටියාය. ඇගේ එම ප‍්‍රකාශය මගින්, ඉස්ලාම් ආගමට අනුවිහරාම්’ හෙවත් තහනම් වෘත්තියක් ලෙස සැලකෙන ගණිකා වෘත්තිය පිළිගන්නා බවක් කියැවෙන්නේ යැයි කියමින් මූලධර්මවාදී කණ්ඩායම් හඩ නගන්නට වූහ. මේ සම්බන්ධයෙන් සමාව ගැනීමට සේයිද් එකග වූ නමුදු, මූලධර්මවාදී කණ්ඩායම් තරයේ කියා සිටියේ එම ප‍්‍රකාශය ඇය විසින් ඉල්ලා අස්කරගත යුතු බවය. එහෙත් ඇය එයට එකග වූයේ නැත.

ඇගේ එම ස්ථාවරය නිසා බරපතළ අර්බුදකාරී තත්ත්වයක් උද්ගත විය. ඇයත්, ඇගේ සොයුරියත් එක්ව පවත්වාගෙන ගිය ඉංගී‍්‍රසි අධ්‍යාපන ආයතනයකට පහර දී අලාභ හානි සිදු කළ මූලධර්මවාදී කණ්ඩායම් විසින් දිගින් දිගටම එල්ල කරන ලද බලපෑම් හේතු කොටගෙන ඇයටත්, ඇගේ පවුලේ සියලූ දෙනාටත් රටෙන් පිටවීමට සිදුවිය.
පසුගිය මාර්තු මාසයේදී පර්දාව නොමැතිව ඇය පෙනී සිටි ඡායාරූප කිහිපයක් මුහුණු පොතේ (Facebook) පළ වූ අතර, ඒවා ඉවත් කරගන්නැයි මූලධර්මවාදීන් විසින් ඇයට කරන ලද බලපෑම් ද ඇය විසින් ප‍්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබීමෙන් පසුව, මූලධර්මවාදී මුස්ලිම් කණ්ඩායම් විසින් ඇගේ මරණය පිළිබද ප‍්‍රවෘත්තියක් ද සමග දූෂණය කර මරා දමන ලද’ ඇගේ සිරුර සේ පෙනෙන පරිගණක පොටෝෂොප් තාක්ෂණ යෙන් නිර්මාණය කළ පින්තූර ද ඇතැම් මාධ්‍ය ඔස්සේ පළ කර තිබිණි.
මේ සියල්ල මෙසේ සිදු වන අතර, ශී‍්‍ර ලංකාවේ මෙන්ම ඉන්දියාවේත් ඇයට සහාය පළ කිරීමට මධ්‍යස්ථ මතධාරී මුස්ලිම් පිරිස් සහ ලේඛක ලේඛිකාවන් පිරිසක් ද ඉදිරිපත්ව සිටිති.

The News Minute නමැති පුවත් සේවාව සමග පැවැති සුවිශේෂී සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී රටින් පිටුවහල්වීම, සිය බී.බී.සී සම්මුඛ සාකච්ඡාව සහ ප‍්‍රකාශන නිදහස ඇතුළු කරුණු පිළිබදව ඇය දැක්වූ අදහස් පෙළගැස්මකි මේ.

ඔබ උපන් රට හැර ගිහින් තිබෙනවා. නමුත් එයින් මේ ප‍්‍රශ්නයට කිසියම් හෝ විසදුමක් ලැබී තිබෙනවාද?

පුද්ගලික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් කිසියම් ආකාරයක සැනසිලි සහගත හැගීමක් නම් අපට දැනෙනවා. මට එරෙහිව දියත් කර තිබුණු ක්‍රෝධ සහගත පළිගැනීම් මාලාව විවිධ පැතිවලට පැතිරිලා යනවා කියලා හිතෙනකොට මට දැනුණු හැගීම වුණේ මම මගේ මුළු පවුලම ලොකු අර්බුදයකට දානවා කියන එකයි. ඒ වෙනකොට සාමාන්‍ය මුස්ලිම් ප‍්‍රජාව පවා මා වෙනුවෙන් පෙනී සිටියේ නැහැ. මම කියපු දේ වැරදි විදිහට වටහාගත්තු හුග දෙනෙක් කිව්වෙ මම ගණිකා වෘත්තිය හොද දෙයක් කියලා පිළිගන්නවයි කියලයි. හැබැයි මේ වෙනකොට ලෝකෙ පුරාම ජනතාව මගේ අවංක අදහස්වලට ගරු කරමින්, මගේ හඩ හරහා මතු වුණු කාන්තා ගැටලූ තේරුම් අරගෙන සිටීම ගැන මට සතුටුයි. ජීවිතය පිළිබද ඇති වුණු බිය නිසා රටෙන් පිටවෙන්න සිද්ධ වුණත්, ඒක වෙස් වළාගත්තු ආශීර් වාදයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා.

පර්දාව නැතිව ඔබ පෙනී සිටි ඡායාරූප මුහුණු පොතේ පළ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබට චෝදනා එල්ල වී තිබෙනවා. ශී‍්‍ර ලංකාවේ මුස්ලිම් ප‍්‍රජාව අනවශ්‍ය තරමට දැඩියි හෝ සාම්ප‍්‍රදායිකයි කියා ඔබ සිතනවාද?

මම දන්න විදිහට නම්, අල්-කුරානයේ සුරා අන්නූරයේ 31 වැනි ගාථා පාඨය අනුව, බර්කාවක් අදින්න කියලා නියමයක් ඉස්ලාම් ආගමේ නැහැ. අවාසනාවකට වගේ පීතෘ මූලික සමාජයක ඉස්ලාම් ආගම කි‍්‍රයාත්මක වෙනකොට, සමහර පුද්ගලයො හෝ ඇතැම් කණ්ඩායම් කිහිපයක් මේක අර්බුදයක් හැටියට නිර්මාණය කරනවා. මුළු ලෝකෙ පුරාම විහිදිලා ඉන්න මුළු මහත් මුස්ලිම් ජනතාවම එකම අනන්‍යතාවක් යටතට ගේන්න ඉස්ලාමීය කණ්ඩායම් කිහිපයක් කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඒ අනුවයි මුළු ඇගම වැහෙන්න ඇදුමක් අදින්නයි, මුහුණු වැස්මක් පළදින්නයි බල කරන්නෙ. ශී‍්‍ර ලංකාවේ අරාබි පාසල්වල පවා මේක කි‍්‍රයාත්මක කෙරෙනවා. ඉස්ලාම් ආගම කිසියම් ඇදුමක් හෝ කිසිම ආකාරයක අනන්‍යතාවක් මත පදනම් වෙච්ච ආගමක් නෙවෙයි. ඉස්ලාම් ආගමට පදනම් වෙන්නේ ඉමාන් කියන සංකල්පයයි. ඒකෙන් කියැවෙන්නෙ කිසිම කෙනෙක් විසින් තවත් කෙනෙකුට කිසිම දෙයක් සම්බන්ධයෙන් බලපෑම් කරන්න බැහැයි කියන එකයි.

වසර තුනක් තිස්සේ ඇදී යන මේ ප‍්‍රශ්නය ඇති වුණේ බී.බී.සී සේවයේ සම්මුඛ සාකච්ඡාව සහ ගණිකා වෘත්තිය සම්බන්ධයෙන් ඔබ දැක්වූ අදහස් නිසාම පමණක්ද?

මම නම් එහෙම හිතන්නෙ නැහැ. ඒකත් එක හේතුවක් තමයි. කාන්තාවන්ට ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න පීතෘමූලික සමාජයක් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මගේ අදහස්වලින් කාන්තාවන්ගේ නිදහස ගැන සංඥා නිකුත් කෙරුණු නිසා තමයි ඒ අදහස් සමාජයේ උදහසට ලක් වුණේ. ඒකෙන් මාව දෝෂ දර්ශනයට ලක් වුණා. ඔවුන් මං ගැන විමසිල්ලෙන් බලන්න පටන්ගත්තා. මගේ ස්වාධීනත්වය, මගේ නිදහස, මම කතා කරන දේවල්, මම ලියන දේවල්, මම අදින ඇදුම සහ මම ජීවත් වෙන විදිහ කියන මේ හැමදෙයක්ම ඔවුන්ගේ කැමැත්තට අනුව සිද්ධ වෙන දේවල් නෙවෙයි. ඉතින් ඔවුන්ට ඕන වුණා මාව නැති කරලා දාන්න…

ගණිකා වෘත්තිය පිළිබදව ඔබේ අදහස කුමක්ද? එය නීතිගත කිරීමෙන් යහපතක් වෙයි කියා ඔබ සිතන්නේ ඇයි?

යුද්ධයේ බලපෑමට හසුවූ ප‍්‍රදේශවල කාන්තාවන්ගේ ජීවිත හා බැදුණු සැබෑ යථාර්ථයන් සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ මගේ පර්යේෂණ අනුවයි මම අදහස් පළ කළේ. උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල ගම්මාන රාශියකට මම ගියා. පවතින තත්ත්වයන් යටතේ ගණිකා වෘත්තියට බලෙන් තල්ලූ කරනු ලබන කාන්තාවන් වගේම බාල වයස්කාර ළමයින් පවා මට හමු වුණා. ලිංගික සේවය නීතිගත කිරීම මගින් බලහත්කාරයෙන් ලිංගික වහල් සේවයට පිරිස් යෙදවීම නවත්වන අතරම, අමානුෂික කි‍්‍රයා කලාපයන්ට එරෙහිව කටයුතු කිරීම සදහා පියවර ගැනීම සදහා කාන්තාවන්ට සහාය ලබා දිය හැකියි. කාන්තාවන් සම්බන්ධයෙන් සිදු වන අපරාධ සහ ප‍්‍රචණ්ඩකාරී තත්ත්වයන් ඒ මගින් අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙයි. පවතින තත්ත්වයන් නිසාම කාන්තාවන් ගණිකා වෘත්තියට ඇදී යෑමත් ඒ මගින් වළක්වාගන්න පුළුවන් වෙයි. ගණිකා වෘත්තිය නීතිගත කරපු රටවල් දිහා බැලූවාම පේනවා ඒකෙන් කාන්තාවන්ගේ සුභසිද්ධිය, අපරාධ අනුපාතය පහළ යෑම සහ එයින් සමාජයට ඇති වී තිබෙන බලපෑම මොන වගේද කියලා. අන්න ඒ නිසායි මම කිව්වෙ පූර්ණ වශයෙන් පරිණත ධනවාදී රටක් වන ශී‍්‍ර ලංකාවටත් ඔය කාරණය සම්බන්ධයෙන් ගැටලූවක් තිබිය යුතු නැහැයි කියලා.

‘උම්මත්’ නමැති ඔබේ නවකතාවෙන් කියැවෙන්නේ ශී‍්‍ර ලංකාවේ නැගෙනහිර පළාතේ මුස්ලිම් ප‍්‍රජාව තලෙයිබාන්කරණය වීම ගැනයි. අද ඒ සම්බන්ධයෙන් පවතින තත්ත්වය ගැන යමක් අපට කියන්න පුළුවන්ද?

‘උම්මත්’ නවකතාවෙන් කිසිසේත්ම තලෙයිබානු කරණයක් ගැන කියැවෙන්නේ නැහැ. ඒක පොත ලියපු කතුවරියට අපහාස කිරීමේ අරමුණ ඇතිව, නවකතාව විකෘති කරලා අදහස් පළ කරන අය පතුරන දුර්මතයක්. ඇත්තටමිඋම්මත්’ නවකතාවෙන් කියැවෙන්නේ ශී‍්‍ර ලංකාවේ සිවිල් යුද්ධය අත්විදිමින් ජීවත් වූ, වාර්ගික සහ ආගමික වශයෙන් සුළුතරයට අයත් කාන්තාවන්ගේ ඛේදවාචකය ගැනයි. මේ නවකතාව සදහා මම තලෙයිබානුකරණය කියන වචනය යොදාගත්තේ පහසුවෙන් තේරුම්ගත හැකි උදාහරණයක් විදිහටයි. ඇතැම් ආගමික අන්තවාදී සංවිධාන ආගමික නිදහස සීමා කිරීමට පසුබිම සැකසෙන ආකාරයේ මතවාද පතුරුවමින් සිටිනවා. ඉස්ලාම් ධර්මය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් පළ කරන මතවාද සමස්ත මුස්ලිම් ප‍්‍රජාව විසින්ම අනුගමනය කළ යුතු යැයි විශ්වාස කරන මුස්ලිම් කල්ලි ප‍්‍රමාණයත්් ක‍්‍රමයෙන් වැඩි වෙමින් සිටිනවා. ඒ මතවාදවලට පටහැනි අදහස් දරණ අයව හෙළා දකින යම් ක‍්‍රමවේදයකුත් කි‍්‍රයාත්මක වෙනවා. ඒක තරමක් දුරට තලෙයිබාන්වරු කරන දේටත් සමානයි.

අජිත් නිශාන්ත
ajith_vithana@yahoo.com


 https://www.youtube.com/watch?v=EQHnywKiz0M&t=2s
Read more
Sunday, June 2, 2019
කොළඹ නගර සභා ඉතිහාස රස

: රාවය -
රේඛා නිලුක්ෂි හේරත්
අපි කොටුව කඩවීදි දිගේ ඇවිද යමින් සිටියෙමු. කඩවීදි අතර අතරින් පතර පැරණි ගොඩනැඟිලි දකින්නට ඇත. පැරණි කොටුවට අයත් අංග දිරාපත් වෙමින් කොළඹ කට්ට අව්වේ වේලෙමින් සිටින්නේ ‘අපේ වටිනාකම දකින්නට කවුරුවත් නැද්දෝ’ යැයි අසමින් මෙන්ය. ඒ සියල්ල පසුකරමින් කෙළින් වීදියට ඇතුළු වූ අපි කෙළින් වීදිය දිගේ ගමන් කළෙමු. කයිමන් දොරකඩත් පසු කළෙමු. කයිමන් දොරටුව හෙවත් කිඹුල් දොරටුව ගැන පසුව ලියන්නට ඉටාගෙන අපි පැරණි ගොඩනැඟිල්ලක් අසළ නතර වුණෙමු. කෙළින් වීදිය දිගේ එන අපට මුණගැසෙන්නේ පැරණි නගර ශාලාවයි. ගිනි නිවන වාහන කිහිපයක් එය ඉදිරිපිට නවත්වා ඇත.
ලංකාවේ පැරණිතම පළාත් පාලන ආයතනයට අයත් වන ගොඩනැඟිල්ල වන මෙයයි. ගොඩනැඟිල්ල ඉදිරිපිට කොළඹ නගර සභාවට අයත් ලාංඡනය තිබුණි. ගොඩනැඟිල්ලෙන් ඇතුළුවෙද්දී අප අසා ඇති දේවල් සිහිපත් කරගත්තෙමු. ගොඩනැඟිල්ලෙන් පිටතට පැමිණි අපි කොළඹ නගර සභාවේ ඉතිහාසයෙනුත් විකිපීඩියා වෙබ් අඩවියෙන් මෙන්ම කොළඹ නගරයේ ඉතිහාස කතා ලියන බ්ලොග්කරුවෙකු වන කොළොම්පුරේ සවාරියක් බ්ලොග් අඩවියේ අසංග රණසිංහ ආරච්චිගෙනුත් සහාය ලබාගෙන පැරණි නගර සභා ශාලාවේ මතකයන් එකතු කරගන්නට උත්සාහ කළෙමු.
පැරණි නගර සභාවේ තවමත් කොළඹ නගර සභා ලාංඡනය ඇත. 1873දී සිට 1928 මැයි මාසය දක්වා වසර පනස්පහක පමණ කාලයක් තිස්සේ පැරණි නගර සභා ගොඩනැගිල්ල කොළඹ නගරය පාලනය කළ අතර 1979දී ආර්. ප්‍රේමදාස මහතාගේ අදහසක් අනුව මෙම නගර සභා ගොඩනැඟිල්ල තුළ කෞතුකාගාරයක් තනා 1984 දෙසැම්බර් මාසයේදී ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා විසින් මහජන ප්‍රදර්ශනයට විවෘත කළ බව එක් පරම්පරාවකට අයත් පිරිසකගේ මතකයක් බවට පත්ව ඇත. නව පරම්පරාවේ බොහෝ දෙනෙක් මේ කෞතුකාගාරය ගැන හෝ පැරණි නගර සභා ගොඩනැඟිල්ල ගැන දන්නේ නැත.
මහජන ප්‍රදර්ශනයට විවෘත කළත් මේ කෞතුකාගාරය දකින්නට එන්නේ අතරින් පතර විදේශිකයෙකු සහ උනන්දුවක් දක්වන ලාංකිකයෙකු දෙන්නෙකු පමණකි. ලාංකිකයන් පැරණි නගර ශාලාව බලන්නට පැමිණීම පුදුමයක් විය හැකිය. අප පැරණි පල්ලියක් සේ දිස්වන ගරාවැටීමට නියමිත ගොඩනැගිල්ල දෙස බලමින් එබිකම් කරද්දී ඉදිරිපිට ත්‍රීවීලර් නැවතුම්පලක සිටි දෙන්නෙකු ‘අරාබි රටකින් ආ දෙන්නෙක් වෙන්න ඇති’ කියා කීවේ ඒ නිසා විය හැකිය.
නගර ශාලාවේ කෞතුකාගාරයේ ඇත්තේ කොළඹ නගරයේ මුලින් භාවිත කළ යන්ත්‍ර, උපකරණ ආදි දේවල්ය. කොළඹ නගර සභා පුස්තකාලයේ ජංගම පුස්තකාලය ලෙස මුල්වරට භාවිත කළ වෑන්රිය, මුල්ම ගල් තලන යන්ත්‍රය, පැරණි බෝක්කු, මුලින්ම ළමා උයනක් වෙනුවෙන් භාවිත කළ සීසෝවක්, මුලින්ම කොළඹ නගරයේ කුණු අදින්නට භාවිත කළ කරත්තයක්, පැරණි ලොරියක්, පැරණි මඟ සලකුණු කණු, ජලාපවහනය වෙනුවෙන් භාවිත කළ උපකරණ මෙහි තැන්පත් කර ඇත.
මේ සියල්ල පැරණි කොළඹ කෙසේ වීදැයි අපට අතීතකාමී හැඟීමක් ඇති කරවන සංකේතයි. අපි මේ කෞතුකාගාරයේ සිට පැරණි කොළඹ මවාගත්තෙමු.
කොළඹ ගෝල්ෆේස් පිටිය මුලින්ම විවෘත කළ අවස්ථාවේ එහි තැබූ සමරු ඵලකය අද ඇත්තේද පැරණි නගර ශාලාවේ ඇති කිසිවෙකු නොදකින කෞතුකාගාරයේය. එමෙ න්ම නව නගර ශාලාව වෙනුවෙන් සර් එස්. ජේ. එඞ්වර්ඞ්ස් විසින් සකස් කළ සැලැස්මේ අනුරුවක්ද මෙහි ඇත. මුලින්ම නගර සභා ක්‍රීඩා තරගාවලි වෙනුවෙන් භාවිත කළ පදක්කම්ද මෙහි ඇත.
මේ කෞතුකාගාරය ඉදිකරන්නට හේතුව ඒ වනවිට නගර පැරණි ශාලා ගොඩනැගිල්ල දිරා පත්වෙමින් පැවති නිසාය. එහෙත් කෞතුකාගාරයක් බවට පත්වීමෙන් පසුව මේ ගොඩනැගිල්ල දිරාපත්වීමේ වේගය වැඩි වී ඇතිදැයි සිතේ. බුරුමයෙන් මේ ගොඩනැගිල්ල සඳහාම ගෙන්වූ ලීවලින් තැනුණු දොර ජනෙල් සහ භාණ්ඩ දිරාපත් වෙමින් තිබේ. ගොඩනැගිල්ලේ ඇති ලී පඩිපෙළ කඩාවැටීමේ අවදානමකට ලක්ව ඇත. මෙය වසරකට වරක් තීන්ත ගා අලුත්වැඩියා කළ යුතු වුණත් මේ වසරේ තවමත් අලුත්වැඩියා කර නැත. පැරණි යන්ත්‍ර සූත්‍ර පවා දිරාපත්ව ඇත. කොළඹ බලන්නට චාරිකා එන්නෝ ගෝල්ෆේස් පිට්ටනියත්, ග්‍රහලෝකාගාරයත්, සත්තුවත්තත් බලා කොළඹින් යන්නේ මේ වටිනා තැන දැකබලා ගන්නේ නැතිවමය.
පැරණි නගර ශාලාවේ සිට වසර විසිහයක් තිස්සේ නගරාධිපතිවරුන් විසිහය දෙනෙකු කොළඹ නගරයේ පරිපාලන කටයුතු සිදුකර ඇත. ඒ සියලුදෙනාම ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ වූහ. සියල්ලන් අතරින් පළමුවැන්නා ගැන මඳක් කතා කළ යුතුය. පළමුවැනි නගරාධිපතිවරයා වන්නේ කීර්තිමත් පරිපාලකයෙකු ලෙස නමක් දිනාගනිමින් පසුව නයිට් පදවියෙන්ද පිදුම් ලැබූ චාල්ස් පීටර් ලෙයාඞ් මහතායි. ඔහුගේ පුත්‍රයා වන චාල්ස් පීටර් මහතා ලංකාවේ දහසය වැනි අගවිනිසුරුවරයා බවට පත්විය. ඔහුගේ පියා යාපනයේ සේවය කළ රාජ්‍ය නිලධාරියෙකි. ලෙයාර්ඞ් පරම්පරාවම ලංකාවේ සිවිල් සේවයට කැපවී සිටි අතර සී.පී. ලෙයාර්ඞ් නම් පළමු නගරාධිපතිවරයා ලන්ඩන යේදි මියගිය පසුව ඔහුගේ අවසන් කැමැත්ත වූයේ ලංකාවේ තමන්ව මිහිදන් කරනු දැකීමයි. ඒ අනුව ඔහු කොළඹ කොටුවේ ඇති, 1801 දී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මුලින්ම රැස්වූ ගොඩනැඟිල්ලෙහි දැන් පවතින ශාන්ත පීටර්ස් පල්ලියේ මිහිදන් කර ඇත.
මේ නගර සභාව ජේ.ජී. ස්මිනර් විසින් සැලසුම් කළ ගොඩනැගිල්ලක් වුණත් එය සැලසුම් කිරීම මුලින්ම භාර වුණේ ජී. බර්ටන් මහතාටයි. ඒ 1850 දී කොළඹ නගරයට නගර සභාවක් අවශ්‍ය බවට බි්‍රතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කළ යෝජනාවක් සහ ඒ අනුව 1865දී ප්‍රසිද්ධ කළ නිවේදනයක් අනුවයි. කොළඹ නගර සභාව ආරම්භ වූයේ 1865 අංක 17 දරන පනතනි. ජී. බර්ටන් ගිනි පනහක් අයකොට ඉදිකළ සැලසුම ගොතික් ක්‍රමය අනුව සැකසුණු ගොඩනැගිල්ලකි. නගර සභාවේ සභා ගර්භය හා කාර්යාල උඩුමහලත්, පුස්තකාලය සහ මහේස්ත්‍රාත් කාමරයත් ඉන් එහා පැත්තේ එඩින්බරෝ වෙළෙඳ සැලත් ඔහු සැලසුම් කර තිබුණු අතර සම්පූර්ණ සැලැස්මට පවුම් 15,000ක වියදමක් ඇස්තමේන්තුගත කොට තිබුණි. එහෙත් එම සැලසුම වියදම් අධික බව පෙන්වා දුන් නිසා ජේ.ජී. ස්මිනර් මහතාගේ දෙවැනි සැලැස්මක් අනුව නගර සභාවේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ විය. වසර තුනකින් පවුම් හත්දාහක් වියදම් කරමින් ඒ අනුව මේ ගොඩනැගිල්ල ඉදිවිය. මේ ගොඩනැගිල්ලත් සමඟම ඉන් එහා පැත්තේ එඩින්බරෝ වෙළෙඳසැලත් ඉදිවිය.
මෙසේ ඉදිවූ නගර සභාවේ පළමු වරට නගර සභාව රැස්වුණේ 1866දී පැවති නගර සභා මැතිවරණයෙන් පසුවයි. නගර සභාවට කොල්ලුපිටිය, කොම්පඤ්ඤ වීදිය, කොටුව, ශාන්ත බස්තියම, පිටකොටුව, ශාන්ත පාවුලු, කොටහේන, නිව් බසාර්, මරදාන නියෝජනය කරමින් එක් නියෝජිතයෙකු බැගින් සීමිත ඡන්දයෙන් තෝරාගෙන තිබුණි. ඊට අමතරව ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් තවත් නියෝජිතයෙකු පත් කරගෙන තිබුණු අතර පළමු නගර සභා රැස්වීම 1866 ජනවාරි 12 වැනිදා රැස්ව ඇත. නගර සභාව වසර එකසිය පනහක දීර්ඝ ඉතිහාසයක් පසු කරද්දී ඉන් වසර පනහක් නගර සභාව ලෙස පැවතුණේ මේ ඓතිහාසික ගොඩ නැගිල්ලයි.
ඒ ඉතිහාසයෙහි රසය විඳිමින් කොළඹ පාලනය කළවුන් ආ ගිය ලී පඩිපෙළෙහි පහළට අපි බසින්නට පටන් ගත්තෙමු. ඒ තව වසර කීයක් යන තෙක් මේ රසය විඳින්නට හැකිවේද යන්න කල්පනා කරමින්ය. කිසිවෙකුට වැදගත් නැතිනම් මේ වටිනා ඓතිහාසික සාක්ෂිය අකාලයේ මියැදෙනු ඇත.■


 https://www.youtube.com/watch?v=EQHnywKiz0M&t=2s
Read more
Saturday, June 1, 2019
මල් පෙරහැරේ අපි ගෝලයෝ. සන්නා අපේ දළ ඇතා.  -  සන්නා වටේ සිටින පැපොල් ඇට ලොන්තයන්ට සමන් එදිරිමුණී. කියපු කතාව

පුද්ගලික සම්බන්ධකම් ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශට පත් කිරීමේ න්‍යාය මා උගත්තේ සන්නාගේ අම්මා පොතෙනි. මේ ඔහුව අමතන්නේ ඒ රචනා ශෛලීයෙනි.

# සන්නා ගැන නොදත් වටේ සිටින පැපොල් ඇට ලොන්තයෝ.......

සන්නා අසල දැන් ගැවසෙමින් සිටින අවුරුදු විසි තිස්ගණන් වයස පැපොල් ඇට ලොන්තයෝ කියනා පරිදි ඔවුන්ගෙ සම්බන්ධකම ඔවුන්ගේ වයසට වඩා හත් අටගුණයකින් වයසය. සන්නා ගැන උන් දන්නේ සන්නා තාත්තාගේ වෘශණ කෝෂ වල ශුක්‍රාණුවක්ව තිබියදීය. සන්නා මාව දන්නා බවත් මා සන්නාව දන්නා බවත් නොදත් ඒ ලොන්තයින්ට මෙසේ අමතමි. අසාගනින් පකයිනි,

මම මල්කතා කරුවෙක්මි. මා ලියු නවකතා සහ ටෙලිනාට්‍ය මල්කතා ගණයට වැටෙයි. නමුදු මා මේ ගමන් කරණා පෙරහැරේ දළ ඇතා සන්නාය. අපි ගුරුකොට ගත්තේ සන්නලා, බන්ධුල පුස්ප කුමාරලා ආරම්භ කල මල්කතා කලාවය. අවශ්‍ය නම් සන්නාගේ වස්සානය නැවත කියවා බලන්න. සන්නා වටා දැන් සිටින පැපොල් ඇටලොන්තයෝ හිතාගෙන ඉන්නේ උන් ප්‍රබුද්ධ කඳවුරක ඉන්නවා කියලාය. සන්නා අයිති අපේ මල්කතා පරපුරටය. මා දෙරණ මාධ්‍ය ජාලයට සම්බන්ධ වෙද්දී ඒ වනවිටත් දෙරණට යම් යම් වැඩ කල සන්නාගෙන් දෙරණ ගැන උපදෙස් ලබා ගතිමි. ඒ අදහස් මට මනා පිටිවහලක් විය. ඔහු අපි වැනි මල්කතා මල්ලිලාට සදාදරණීය, අයියා කෙනෙකු බව කිවයුතුය. පුකට පයින් ගහලා කියන්නෙ විශ්වාස කරපල්ලා. කරුණාකර ඒ් මහතාව අපිට දීපල්ලා පකයිනි. ඔහු ඔහුගේ මුද්‍රණාල ධනය ප්‍රබුද්ධ පොත් කීපයක් සඳහාද පුද්ගලික ධනය හඳයාගේ චිත්‍රපට 3ක් සඳහාද වියදම් කර ඇත. ඔබ විසින් කර ඇත්තේ ත්‍රිපිටකයක් අච්චු ගැසුවා කියා මුද්‍රණාලයේ හිමිකරු බුදුන් වහන්සේ ලෙස තේරුම් ගැනීමේ වරදයි. අමුතු පොත් අච්චු ගසන්නට මුදල් වියදම් කල පලියට ඒ මිනිසා අමුතු මිනිසෙකු නොවේ. ඔහු විවිධ පොත් අච්චු ගසයි. මීට වසර ගණනකට පෙර සාහිත්‍ය මාසය කිට්ටු වෙද්දි සන්නා මට ඇමතුමක් දී මාගේ නවකතා පොතක් අච්චු ගසා ප්‍රකාශයට පත් කරන්නට තමා තීරණය කර ඇති බව මට කීවේය. මම එවැන්නක් තීරණය කර නොමැති බව මම කීවෙමි. ඉන් පසු පිට පිට වසර 3 ක් ඔහු සාහිත්‍ය මාසය ලං වෙද්දී මට ඒ ආරාධනය කල අතර මම එය ප්‍රතික්ෂේප කලබව ඇත්තක්දැයි ඔහුගෙන් දැනගත හැකිය.

# සන්නාගෙන් ඇමතුමක් - ඉන්න තැනකින් හරවන් මා ගාවට වරෙන්.

2015 ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු එළැඹුණු මහ මැතිවරණයට සන්නා කොළඹින් තරග කරන්නට යන බවක් මම මාධ්‍ය මගින් දැනගතිමි. ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු මහ ඡන්දය ගැනද මගේ එතරම් උනන්දුවක් නොතිබිණි. කෙසේ වෙතත් මහමැතිවරණයට ආසන්න දිනක, මම අධීවේගී මාර්ගයේ කළුතර බලා යමින් සිටියෙමි. මොරසූරණ මහ වැසි දවසකි. අතරතුරදී සන්නා මා ඇමතුවේය.
සමන් කොහෙද ඉන්නේ
හයිවේ එකේ ඉන්නෙ
කොයි හරියෙද
කහතුඩුව එන්ට්‍රන්ස් එක පේන මානේ
හරි එලිය දාලා දෙල්කඳ ඔෆිස් එකට එන්න, මට ඔයාට කියලා වැඩක් කරවගන්න තියෙනවා.
එන්නං
මම කහතුඩුවෙන් පිටවී දෙල්කඳට ගියෙමි. එහි යන විට , එතන කොල්ලන් කෙල්ලන් 15 ක් 20 ක් වැඩ කරමින් සිටියේය. ඒ වන විට සන්නාට අන්තර්ජාලයේ සංවිධානාත්මකව දැවැන්ත මඩ ප්‍රහාර එල්ලකරමින් සිටියේ. අජිත් වාගේ නමක් ඇති සිනාමා විචාරකයෙක් පෙරමුණේ සිටියේය. ඔහු ලියු ලිපියකින් සන්නාගේ හිත හොඳටම රිදී තිබිණ. සන්නා ඒ වන විට ජනප්‍රියම ජාතික පුවත්පතේ අතිරේකයක් මුදල් දී සතියක් සඳහා හයර් කර තිබිණ. එබැවින් ඒ අතිරේකයේ සම්පුර්ණයෙන්ම සන්නා ගැන සන්නා ලියනවා වාගේ ස්වැයං චරිතාපදානයක් ලිවීම මට පැවරුණු කාර්යය විය.
උඹ ලියන ඒවා මාරම රහයි සමන්. ඒ ස්ටයිල් එකට මං කැමතියි. ඒකයි මේකට ඔයාව තෝරගත්තෙ.
ඔහු ඒ වචන කීවේය. නැවත ගෙදර විත් පසුදා නැවත ගියෙමි. ලියන්නට ගතිමි. එහිදී ඔහු මාරි පෙට්ටියක දැමූ පැරැණි ඡායාරූප එකතුවක් මට පෙන්වුයේය. ඒවා අතිශය පුද්ගලිික ඡායාරූපව ඔහු කීවේය. සන්නාට තිබු චෝදනා මම කරුණු වශයෙන් ගොනු කල ඒවාට පිළිතුරු ලීවෙමි. ඊට ගැලපෙන ඡායාරූප සන්නා සොයා දෙයි. ඒ අතර අන්තර්ජාලයේ ඔහුට විරුද්ධව පලවන සත්‍ය හෝ අසත්‍ය අවාසි සහගත කමෙන්ට් වලට කුණු හරුපෙන් හෝ වෙනත් ශිෂ්ඨ භාෂාවකින් පිළිතුරු සපයන්නට චුටි මල්ලිලා 15 ක් පමණ කාමරයක් තුල පරිඝණකාගාරයක් තුල වැඩ කලේය. උන්ට ෆේක් profile ගණනාවක් තිබිණ. ඒ profile මම අදටත් සන්නාගේ පිටුවේ විරුද්ධවාදීන්ට බනින අය අතරේ මම දකිමි. ඉතින් ඒ ගොඩනැගිල්ලෙ උඩම මහලේ වාඩියක් අටවා අලි තඩි කල්දේරම් වල බත් හැලි ඉදෙයි. පරිප්පු අල ව්‍යංජන ඉදෙයි. හාල්මැස්සන් බැදෙයි. ගංජා කූරු ගැසෙයි. ශිෆ්ට් එකට කන්නට උඩට එන ඈයෝ ප්ලාස්ටික් පිගානේ කා වතුර බී පහල බසියි. නැවත වැඩ කරයි. ඒ අතරේ අනාගත ඇමතිවරයාගෙන් පසුකාලීනව වැඩක් කරගන්නට සිතා පැමිණ සිනාසී බොරුවට නියවා යන මිනිස්සුද වෙති. සන්නා මට හොරෙන් කියයි.
ඔකුන් එන්නේ පස්සෙ මොනව හරි බලාපොරොත්තුවෙන්.
මමද එය විශ්වාස කලෙමි. සන්නා කොළඹින් රනිල් වික්‍රමසිංහව පවා පරද්දන බව මට ඉඳුරාම විශ්වාසයක් විය. මම ගැම්මෙන් ලීවෙමි. එය ඉතාම දිර්ඝ ලිවිල්ලකි. දවස් දෙකක් හෝ තුනක් මට ඊට ගත විය. මම සියල්ල ලියා සන්නාට බලන්නට දුන්නෙමි. ඒ ලියවිල්ල මා ළග තවම ඇත. ඔහු ඒ දෙස ආදරණීයව බලා ඇස් පුංචි කර සිනාසී මෙසේ කීවේය.
ඒකනේ සමන් මං උඹටම මේක දුන්නෙ. මේක මරු
ඡායාරූප කිහිපයක් දුන් සන්නා මට මෙසේද කීවේය.
මේ ඉන්නෙ ඔය මට පැලෙන්න ගහන සිනමා විචාරක අජිත්. මේ ඉන්නේ ...... අවුරුද්දේ මගේ පංතියේ ෆ්‍රී කාඩ් පෝලිමේ. මගේ ෆ්‍රී කාඩ් අරන් ඉගෙන ගෙන ඌ මටම ගහනවා. මේ ෆෝටෝ එක දාන්න,
මේ ඉන්නේ ෆ්‍රී කාඩ් පෝලිමෙමයි කියලා ඔයා කොහොමද කියන්නෙ.
මමනේ කියන්නේ. ඔයා දාන්නකෝ
මම ඉන් එහා කිසිත් නෑසුවෙමි. මගේ වැඩේ අහවර කර තඹ සතයක්වත් නොගෙන ගෙදර ආවෙමි. ඔහු ඡන්දය ජයග්‍රහණය කලයුතු යැයි හදවතින්ම පැතුවෙමි. නමුත් ඔහුවත් සිහිනයකින් වත් නොසිතූ විරු ලෙස ඔහුව කොළඹ ජනතාවත්, ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ශිෂ්‍ය ප්‍රජාව විසිනුත් ප්‍රතික්ෂේප කර දැමීය. සන්නා වෙනුවෙන් දැන් මැරෙන්න යන පැපොල් ඇට ලොන්තයන් පවා එදා ඡන්දය භාවිතා කලේ සන්නාට විරුද්ධව බව ඔවුන් ගේ හදවත් දනියි. මම සුසුමක් හෙලමි. එය එසේ සිදුවිය.

# ඡන්දයෙන් පසු චේන් පැන්නා.....

ඡන්දයෙන් පසු සන්නා නැමැති ආදරණීය සොඳුරු මිනිහා අනිවාර්ය ලෙසම මිය ගියේය. එහෙත් ආගමක් දහමක් නැති පවුලක් පංසලක් නැති, හැගීමක් බැදීමක් නැති, ලේ නෑකම ගැන විශ්වාසයක් නැති ජීවත්ව සිටියදීත් මලවුන් සේ හැසිරෙන මළවුන් යදින පරම්පරාවක් සන්නාගේ නාමික මියයෑමෙන් පසු ඔහුගේ අධ්‍යාත්මික මෘත දේහය රැගෙන වන්දනාමාන කරමින් සිටියි. මට දැන් ඔහු ඔහේ වැනෙන සෙවනැල්ලක් පමණි. ලංකාවේ ඉහලම පන්නයේ දේශපාලකයින්, ව්‍යාපාරකයින්, කලාකරුවන්, හොරුන් , තක්කඩියන්, ජ්‍යෝතීර් වේදීන් මාධ්‍යට ගෙන්වා ඔවුන්ව ප්‍රශ්න කර ආධ්‍යාත්මිකව රෙදි ගලවා යමාමහා පෙලහර පෑ ඒ අභීත මිනිසා, දැන් සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිපල එනතුරු කාලය කා දමන්නට Facebook ආ හුජ්ජ කොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් වල කුණුහරුපෙන් බනියි. අම්මගෙන් අහපන් යැයි කියයි. තෝ දැන් බැදලා ඉන්නේ මං ඉස්සර ගහපු එකී නේදැයි වාගේ කතා අසයි. සරම උස්සා පුක පෙන්වයි. අතීත ආදරණීය සන්නා ගැන කිසිත් නොදන්නා අර වටේ සිටින පැපොල් ඇට ලොන්තයෝ, විසිල් ගසති. හූ කියති. උසි උසි යැයි කියති. සන්නාණෝ බුරති.
මම දන්නා සන්නා, අසාධාරණයට විරුද්ධය, කිපෙන්නේ නැත., වාග් විලාශය අති සුන්ඳරය. අහිංසක සිනහවක් ඇත. කොණ්ඩය කොටට කපා පැත්තට පීරා ඇත. තැනකට එක්කාගෙන ගොස් මේ ඉන්නේ මහත්මයෙක් යැයි හදුන්වාදිය හැකිය. හැබැයි දැන් ඉන්නා එකා වෙනස්ය. ඔහුට මුලින්ම ඉරාජ් ගීතයකින් පොඩි විහිලුවක් කලේය. සන්නා ඊට තරවටු කලේය. අලුත්ගම මිහිරිපැන්න නගරයේ මුස්ලිම් ගැටුම වේලාවේ සන්නා බොදුබල සේනාව ඇමතුවේ ජාතිවාදීපකයිනි., කියලාය. ඒ අපි දන්නා සන්නාය. එහෙත් පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් 250 කට අධික පිරිසක් මිය පරලෝ යැව්වේ අන්තවාදී මුස්ලිම් ඇත්තන්ය. එතනදී අන්තර්ජාලික සන්නා අන්තවාදී මුස්ලිම් පකයිනි කියා කීවේ නැත. ඔහු එදා පටන් අද දක්වා ඒ ගැන වචනයක් නොකියු ඔහු, පොඩි පොඩි හුරිජ්ජ කොල්ලන්ගේ පෝස්ට් ශෙයාර් කරමින්, බබා හුකුං දානවාය. නමුත් මා දන්නා ඇත්ත සන්නා එහෙම නැත. සන්නාගේ ෆේස්බුක් එකවුන්ට් එක හැක් වී ඇතැයි මම සැක කරමි. එය සැක හැර දැනගන්න මම කලේ ඔහුට පණිවිඩයක් යැවීමය. ඔහු ඒවාට දුන්නේ ඉදුරාම වෙනදා දෙන පිලිතුරු නොවේ. හිටි ගමන් සන්නා මාව unfriend කර තිබිණ. මම නැවත පණිවිඩයක් යවා ඇසුවේ ඇයි මාව unfriend කලේ කියලාය. ඊට පිලිතුරු නැත. මන්ද යත් ඒ සැබෑ සන්නා නොවන බව මම ඉඳුරාම දනිමි.
සන්නා ගේ ෆේස්බුක් පිටුව හැක් වෙලාද, එසේත් නැතිනම් සම්පූර්ණයෙන් සන්නාවම හැක් වෙලාදැයි මට කියා දෙන්න. මේ ඉන්නේ මා ගෞරවයෙන් ආශ්‍රය කල සන්නා නම් නොවේ. හුජ්ජ කොල්ලන්ගේ හූවකට සරම උස්සා පුක පෙන්වන මෙවැනි බාලයෙකු ආශ්‍රය කිරීමට තබා රිටකින් වත් ඇල්ලීමට මම ප්‍රිය නොකරමි. සන්නාගේ මුවාවෙන් රැවුලක්ද වවාගෙන නටන පකයාගේ පුකට පයින් ගසා කියමි. උඹට සන්නාගේ මයිලක් තරම් දෙයක් වත් කරන්නට නුපුලුවන. කරුණාකර ඒ ශ්‍රෙෂ්ඨ මිනිසාගේ ෆේස්බුක් ෆ්‍රොෆයිල් එක ඒ මනුස්සයාට දියං. රැඩිකල් පක්කුන්ට නමක් තිබුනේ නැත. මනුස්සයෙක් ආදරය කලේ නැත. උන් ඒ ඉරිසියාවට රටක් ආදරය කල මිනිසෙක්ව විනාශ කර දමා , ඔහුට ආදරය කල අපිට හිනා වෙමින් සිටිති.

- සමන් එදිරිමුණී.
මල්කතා රචක

 https://www.youtube.com/watch?v=EQHnywKiz0M&t=2s

Read more
Sunday, April 28, 2019
ඉස්ලාම් අන්තවාදයට එරෙහිවූ වරදට මක්කමදී කට කැපූ යහීයා මව්ලවිතුමා කියන කතාව….

ලංකාවේ මුස්ලිම් අන්තවාදීන්ගේ බලවත්ම ජීවමාන ආගමික සතුරා යහියා මවුලවීතුමාය. මවුලවි කෙනෙක් යනු ආගමික ගුරුවරයෙකි. එසේත් නැතිනම් ෂේක්වරයෙකි. කොච්චිකඩේ නිවුන්හැම් චතුරස්‍රයේ පිහිටි ජුම්මා දේවස්ථානයේ මෙන්ම කොළඹ නගර සභාව අසල පිහිටි ප්‍රකට දවටගහ පල්ලියේද, එතුමා නිතිපතා ධර්මය දේශනා කරන්නේය. තව්හීඩ් ජමාත් අන්තවාදීන්ගේ ඝාතන ප්‍රයත්නයන්ගෙන් හා පැහැර ගැනීම් අවසානයේ දිවි ගලවාගෙන නමුත් තවමත් ඔවුන්ගේ බලවත්ම විවේචකයා වී සිටි යහියා මවුලවීතුමා කිසිවකුගේත් ආරක්ෂාවක් නැතිව හුදකලාව දිවි ගෙවමින් මෙසේ කියන්නේය. මගේ ආරක්ෂාවට අල්ලාගෙ හෙවත් දෙවියන්ගේ මිත්‍රයින් සිටිනවා. ඉතින් මට වෙන කාගේවත් ආරක්ෂාවක් ඕන නෑ.

මේ වහාබ් අන්තවාදය පැතිරීමේ ප්‍රධාන ලකුණු දෙකක් තියෙනවා. එකක් මුහුණත් එක්ක මුළු ශරීරයම වසා දමන බුර්කාව. අනික මේ අන්තවාදය පසුපසින් එන කුඩු ජාවාරම. මේ දෙකම වහාබ්වාදයත් එක්කයි එන්නේ. පළමුවෙන්ම ආණ්ඩුව බුර්කාව තහනම් කළ යුතුයි. මේ ඇඳුම අඳින්නට නබීතුමාවත්, කුරාණනයවත් අපට උගන්වල නෑ. නබිතුමාට බිසෝවරු හයදෙනෙක් හිටියා. මේ හයදෙනා පාරෙ යනකොට මිනිස්සු නොයෙකුත් කතා කියන්න ගත්තා. ඊට පස්සෙ තමයි නබිතුමා තමන්ගේ බිසෝවරුන්ට බුර්කා ඇන්දුවෙ, කාගේ කවුද, කොයි කෙනාද කියලා සොයා ගන්න බැරිවෙන්න. ඉතින් මේ අන්තවාදී මෝඩ රැල තමන්ගේ ගෑනිටයි, දූලටයි බුර්කා අන්දලා නබිතුමාගේ පවුල වාගේ හැසිරෙන්න හදනවා. මේක පිස්සුවක්. ආණ්ඩුව වහාම මේ අැඳුම තහනම් කළ යුතුයි. එය මේ වහාබ් අන්තවාදය විනාශ කිරීමේ වැදගත් පියවරක්.

මීට අවුරුදු විස්සකට තිහකට කලින් මේව අපේ රටේ තිබුණේ නෑ. මේ ඔක්කෝම වහාබ් වාදයේ සල්ලිත් එක්ක ආපු විකාර. දැන් බෙහෙත් දෙන දොස්තරට ලෙඩා පේන්නේ නෑ. බෙහෙත් දෙන ෆාමසියට බෙහෙත් ගන්න එකා පේන්නේ නෑ. බඩු විකුණන වෙළෙන්දට පාරිභෝගිකයා පේන්නේ නෑ. ඉතින් මේ බුර්කාව තහනම් නොකර කොහොමද?

මුහුණේ වම් පස පෙනෙන්නේ කැපුම් පාරයි
මේවා කියන නිසා මුලින් මට වෙඩි තිබ්බා. ඊට පස්සෙ මාව පැහැරගෙන ගිහින් දවස් තුනක් තිස්සෙ වධදීලා කිව්ව කට වහගෙන ඉඳපන් කියලා. මම ඒත් ඉස්ලාම් ධර්මය විකෘති කරනවට විරුද්ධව දේශනා පැවැත්තුවා. ඊළඟට මම මක්කම ගියාම මගේ කටේ දකුණු පැත්ත කැපුවා. අලවි මවුලානා ආණ්ඩුකාරතුමා දැක්ක මගේ කට කපනවා. එතුමා ඇහුව උඹල මක්කම ආවේ ඒ මිනිහගෙ කට කපන්න ද කියලා. සෞදි පොලිසියත් උන්ගේ පැත්තේ. ලංකාවෙ දි මාව පැහැර ගෙන වධ හිංසා කළාම පොලිසියට ගියා. ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකයට ගියා. එතුමන්ලා පරීක්ෂණ කරලා සති දෙකක් මට ආරක්ෂාව දීලා කිව්ව මුන් එක්ක හැප්පෙන්නේ නැතිව ඉන්න කියලා. ඒ වුණාට මට නිශ්ශබ්ද වෙන්න බෑ.

දැන් හැම පල්ලියකම බලය මේ අන්තවාදීන් අතට පත් වෙමින් තියෙන්නේ. මේ රටේම දැන් උගන්වන්නේ ඉස්ලාම් අන්තවාදය. ඉතින් කොල්ලො මරාගෙන මැරෙන්න යනවා. ඉස්ලාමය ප්‍රචණ්ඩත්වය උගන්වන ආගමක් නෙවෙයි, වහාබ්වාදයයි ප්‍රචණ්ඩත්වය උගන්වන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් මැදපෙරදිගින් සල්ලි පොම්ප කරනවා. ඉතින් මොවුන් කල්ලි ගැහි ගැහි සල්ලිවලට රොක් වෙනවා.

ඉස්ලාමය කියන්නේ අන් කිසිවක් නෑ. ඇත්තේ අල්ලා දෙවියන් පමණයි කියලා. ඉතින් බුදු දහම, කිතුදහම, හින්දු දහම මේ සියල්ල දෙවියන් මැවූ දේවල්. හැම රටක්ම දෙවියන් මැවූ රටවල්. හැම සතෙක්ම හැම ගහ කොළක්ම දෙවියන් මැව්වෙ. ඉතින් ඒ හැම දේකටම තමන්ගේ පැවැත්මක් තියෙනවා. අපි ජීවත් වෙන රටේ නීතියට යටත්විය යුතුයි. අපි සියල්ලන්ටම පොදු නීතියක් තිබිය යුතුයි.

මීට කලින් අපි මේ අන්තවාදය ගැන පුළුවන් විදිහට ආණ්ඩුවට කරුණු දැන්නුවා. නමුත් මුස්ලිම් අැමැතිවරු වැඩි දෙනෙක් මේ වහාබ් වාදයේ අනුගාමිකයන් නිසා ආණ්ඩුව කිසිම දෙයක් කළේ නෑ. රිෂාඩ් බදුර්දීන්, රවුෆ් හකීම් වගේ ඇමැතිවරු මොවුන් ආරක්ෂා කරනවා. ඉතින් අපි පැමිණිලි කළාට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නෑ. රටේ මිනිස්සු හිතන්නේ මේ උදවිය තමයි නියම මුස්ලිම්වරු කියලා. නමුත් මේ දේශපාලන තක්කඩිකම පහුගිය ඉරිදා එළියට වැටුණා.

මේව එක දවසෙන් වෙච්ච දේවල් නෙවෙයි. අවුරුදු විස්සක තිහකට පෙර වපුරපු බීජවල අස්වනු අපි මේ නෙළමින් ඉන්නේ. මේ ලංකාවට කුඩු ගෙන්වන ජාත්‍යන්තර සබඳතා හැදෙන්නේ තබ්ලීක් තව්හීඩ් හා ජමාද් අල් ඉස්ලාම් ගනුදෙනු හරහා. මොවුන් තමයි මේ රට ජාත්‍යන්තර කුඩු මූලස්ථානය කළේ. දැන් මොවුන් ලෝකයේ ආගමික අන්තවාදයේ මූලස්ථානය කරමින් ඉන්නවා. රටේ වගකිව යුත්තන් මේ සංවිධාන හා ඔවුන්ගේ මේ විකාර පැවැත්ම වහාම නතර කළ යුතුයි. මුස්ලිම්වරු කියන්නේ මේ රටේ ඉන්න තවත් අවංක අහිංසක ජන කණ්ඩායමක්. මොවුන් මේ ජන කණ්ඩායම විනාශ කරමින් ඉන්නේ.

අරුණ.lk
Read more
Sunday, April 7, 2019
 එක්කෝ හිරගේක ලැගලා හැදියං. නැත්නම් සංගීත කලාවේ අසූචි තවරන එක නවත්තපං .-  සන්නස්ගල ඉරාජ්ට කිව්ව කතාව

ආදරය තැවරුණු රෝමාන්තික සිංදු අසමින් අමරදේව, නන්දා මාලිනි, වික්ටර් රත්නායක, සුනිල් එදිරිසිංහ, සෝමතිලක ජයමහ යනාදී මිහිරැතියන්ගේ හඬින් භාවනා කරමින් සිටි කාලයක,
.
'අප්පච්චි අහන්නෙ මළ ගෙවල්වල අඬන සිංදු. කිසි ගෝ එකක් වයිබ් එකක් නෑ.'

කියා ඉරාජ් නම් තරුණ සංගීත ශිල්පියෙකුගේ ගීත අසන්නට මට පාර කීවේ මගේ පුතාලා දෙන්නා ය. ඔවුන් දෙදෙනා ඉරාජ්ට වඩා ටිකක් වයසින් අඩු ය. කුඩා කල සිට බටහිර ගීත ඇසූ දෙපුතුන් ඉරාජ් නම් ලාංකීය තරුණයෙකු ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකේ හීරෝ ලෙස සැලකීම මා විස්මපත් කළ සිදුවීමක් විය. ඒ මීට දශක එකහමාරකට පමණ පෙර ය.

සුදර්ශියේ පැවති වසන්ත දුග්ගන්නාරාළගේ ප්‍රාසාංගික වැඩකදී හමු වූ ඉරාජ්ට මම දෙපුතුන්ගේ සංගීත ලෝකයේ හීරෝ ඔහු බව කීවෙමි. පසුදින ඉරාජ් ඔහුගේ මිතුරු රනිඳු සමග මත්තෙගොඩ ආවේ ය. එදින ගත් ඡායාරූපයක් මෑතදී ඇල්බමයක තිබී හමු වී මම පුතාට පෙන්වීමි. 'පොඩි කාලෙ' 🤣 පුතා කීවේ ය. බත්තරමුල්ල මගේ ව්‍යාපෘති කාර්යාලයට ඉරාජ් කීප වතාවක් පැමිණ ඇත. අදත් කොළඹ නගරාශ්‍රිත අවන්හලකදී, ප්‍රාසාංගිකයකදී හෝ සාප්පු සවාරියකදී අහඹු දැක්මකින් පමණක් මා අසලට එන ඉරාජ් සිනාමුසු මුහුණින් ආචාර කොට සුහදශීලී කතාවකට සැරසි නිහතමානියෙකි. මගේ පසුගිය උපන් දිනයකදී ඔහු අවසන් වරට මට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කළේ ය.

Kasun Chamara ඔස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වන සංගීත අභිවෘද්ධිකාමියෙකි. ඔහු මගේ මහනුවර පන්තියේ ශිෂ්‍යයෙකි. සංගීත ලෝකයට පිවිසීමට ඔහු කොළඹ එන්නට සූදානම් වූ විට මම කොළඹ ගොස් කසුන් කල්හාර හෝ ඉරාජ් වීරරත්න හමු වන මෙන් පැවසුවෙමි. ශිල්පීන් දෙදෙනාටම ඒ මොහොතේම කතා කොට කසුන් චාමර දුරකතනයෙන් සම්බන්ධ කළෙමි. ඒ බව කසුන් චාමර ඊයේ පෙරේදා තැප්‍රොබේනයට පැමිණ සිහිගැන්වී ය. කසුන් කල්හාර ඇකඩමියෙන් ශිල්ප හැදෑරූ කසුන් චාමර ඉනික්බිතිව ඉන්දියාවට ගොස් ඒ. ආර්. රහමන් සංගීත පාසලට ඇතුළත් විය.

ඉතිං මේ හදිසියේ මං ඉරාජ්ට ලියන්නේ ඇයි?
ඒ, සුරත නිසා බව නොතේරෙන බබ්බු ෆේස්බුක් එකේ නැත.

පළමුව ඔබ තැප්‍රොබේනියන් එකත් මාත් යොදාගෙන වීඩියෝවක් කර සිදු කර දුන් ප්‍රමෝෂන් කැම්පේන් එකට ස්තුතිවන්ත වෙමි. ඒත් ඔබ වික්ටර් රත්නායකට කළ වැඩේ ඔහු මා තරම් සැහැල්ලුවෙන් භාරගත්තේ නැත. වීඩියෝවක් කර ඔබ බුක්ති වින්දේ ඔබේ ප්‍රකාශන නිදහස විය යුතු ය. ඒ වෙනුවෙන් මගේ සතදෙක ලියා තැබීම මගේ ප්‍රකාශන නිදහස ය. ඒ අනුව කලාව හා කැලෑව තෝරා බේරාගැනීම ගැන මේ මොහොතේ කියමි. ශක්තිකට වුණත් කිව යුත්තේ එයම ය. කොලිටි නැති වැඩ කර අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ හා ප්‍රකාශන නිදහස වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නන්ගේ පෞරුෂ දීන කරන්න එපා.

සුරත වීඩියෝව සඳහා වස්සාන සිහිනය කෘතිය, එහි පිටකවරය සහ මගේ අම්මා පොතේ සම්පූර්ණ ඡේදයක් අනවසරයෙන් යොදාගැනීම මගේ අයිතීන් මංකොල්ලකෑමකි. නීතිමය පිවිසීමකින් මට ඔබට විරුද්ධව නඩු පැවරිය හැකි ය. රටේ රාජ්‍ය නායකයාගේ කටහඬ ඔබ යොදාගෙන ඇත්තේ අවසර ගෙනදැයි මම නොදනිමි. අශිෂ්ට ලෙස මහමඟ දී ඔබේ හොම්බට දෙකක් අනිනවා ද ශිෂ්ට ලෙස නීතියේ සහය පතනවා දැයි මා තවම තීරණය කොට නැත. එය එසේ තිබියදීත් මම ඔබේ රයිට්ස් වෙනුවෙන් ටැලන්ට්ස් වෙනුවෙන් පෙනී සිටිමි. ඒත් තමන්ට ඇති රයිට් එක කොලිටි විදිහට පාවිච්චි කිරීමට නොදන්නාකම ඔබේ ටැලන්ට් එකට කරන්නේ මහ විනාසයකි. මට නොතේරෙන්නේ මා උපහාසයට ලක් කිරීමට මීට වඩා නිර්මාණාත්මක වීඩියෝවක් කරගන්නට ඔබට බැරි වුණේ මන්ද යන්නයි. කාලෙකට පෙර මියුසික් ෆීල්ඩ් එකේ හීරෝ කෙනෙක් වීමේ පෙරනිමිති පෙන්නූ ඔබ දැන් මියුසික් වීඩියෝස් කරන්නේ ද ඔබේ අසික්කිත නොයිස් ටීවී යූටියුබ් චැනල් එක වටා රොක් වී සිටින අසහනකාරී ඕඩියන්ස් එකටම වීම සෝචනීය ය.

එක්කෝ හිරගේක ලැගලා හැදියං. නැත්නම් සංගීත කලාවේ අසූචි තවරන එක නවත්තපං. ජරා වැඩ නොකර ලස්සනට ජීවත් වෙන්න උඹට පුළුවන්. මට පුදුම සමන්තභද්‍ර බුදුන් වහන්සේ තමන්ගේ දායක සංගීතකාරයාට මේ ඩිංග කියන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා ය. රේටිංග්ස්, වීව්ස් වෙනුවෙන් මිනිස් මාංශ කරද්දීත්; අනේ මේ බුදුන් පවා තමන්ට දායක නම් ඕන ගූ ගොඩක් වළඳන කැත! ☝🤣

ප.ලි. - උඹේ වීඩියෝවට රිප්ලයි ලිවීමෙන් සිද්ද වෙන්නේ ද උඹට වීව්ස් වැඩි වීම පමණක් බව දනිමි.

Upul Sannasgala 
Read more
Sunday, March 31, 2019
නාගානන්ද කොඩිතුවක්කුගේ නීතිඥභාවය අහිමි කිරීම - වික්ටර් අයිවන්

වික්ටර් අයිවන්
ලංකාවේ දේශපාලන කරළියට නීති ක්‍රියාධරයකු හා ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් ලෙස ලෙස එකතු වී සිටින නාගානන්ද කොඩිතුවක්කුගේ නීතිඥභාවය වසර තුනකට තහනම් කිරීමේ සිද්ධිය ආශ්‍රයෙන් කොඩිතුවක්කුගේ භූමිකාව විශ්ලේෂණයට ලක් කිරීම දේශපාලන වශයෙන් වැදගත්ය.

නාගානන්ද හිටපු රේගු නිලධාරියකු වන අතර, ඒ කාලයේදීද ඔහු දේශපාලන බලවතුන්ට හිස නොනැමූ සුවිශේෂ ගණයෙහි ලා සැලකිය හැකි පුද්ගලයකු විය. මට ඔහු සමග දීර්ඝකාලීන සම්බන්ධයක් තිබුණි. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන පාලන කාලයේදී එම ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන පෙළේ ගජමිතුරකු ලෙස සැලකිය හැකි ව්‍යාපාරිකයකු පරණ බෙන්ස් රථයක් ගෙන්වන මුවාවෙන් අලුත්ම බෙන්ස් රථයක් ගෙන්වූ අවස්ථාවකදී ඔහු එම වංචාව අල්ලා ගන්නා ලද අතර දේශපාලන බලවතුන්ගේ බලපෑම් නොසලකා ඔහු එම ව්‍යාපාරිකයා සම්බන්ධයෙන් දැඩි ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීම නිසා දීර්ඝ කාලයක් වැඩතහනමකට ලක්ව සිටින්නට ඔහුට සිදුවිය.

1994දී චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග බලයට පත්වන අවස්ථාව වනවිටත් ඔහු සිටියේ වැඩතහනමට ලක්ව සිටි පුද්ගලයකු වශයෙනි. චන්ද්‍රිකාට ඔහු හඳුන්වා දෙන ලද්දේ මා විසිනි. චන්ද්‍රිකාගේ පළමු ජනාධිපතිවරණයේදී සාමාන්‍යයෙන් කෙනකු භාර නොගන්නා උපාය මාර්ගික වැදගත්කමක් ඇති කාර්යභාරයක් ඔහු සිදු කළේය. ඔහුට එරෙහිව පනවා තිබූ වැඩතහනම සාධාරණ වැඩ තහනමක් නොවන බව චන්ද්‍රිකා දැන සිටි අතර ජනාධිපතිවරණ ජයග්‍රහණයෙන් පසු ඔහුට නැවත රැකියාව ලබාදෙන බවටද චන්ද්‍රිකා සහතික වී තිබුණි.
කොඩිතුවක්කුට සාධාරණත්වය ඉටු කිරීමට චන්ද්‍රිකාට ඇත්ත වුවමනාවක් මුලදී තිබුණේය. එහෙත් ඔහු නැවත රේගු සේවයට බඳවා ගන්නවාට තරයේ විරුද්ධ පිරිසක්ද ජනාධිපතිනියගේ සමීපතමයන් අතර සිටියේය. ජනාධිපති ලේකම් බාලපටබැඳිද ඔවුන් අතර සිටි ප්‍රධාන පුද්ගලයකු විය. සමහරවිට බාලපටබැඳි ඔහු කෙරෙහි විරෝධයක් ඇතිකර ගන්නට ඇති. ඔහුගේ පුතා වෙළෙඳාම සඳහා සපත්තු තොගයක් ගෙන්වා රේගු බදු ගෙවීමෙන් තොරව නිදහස් කරගැනීමේ සිද්ධියක් පිළිබඳව රාවයේ පළවූ වාර්තාවක් කොඩිතුවක්කුගෙන් ලබාගත් තොරතුරු මත පළවූවක් ලෙස බාලපටබැඳි කල්පනා කළ නිසා විය හැකිය. එම වාර්තාකරණය ජනාධිපතිනියගේද සතුටට හේතු නොවීය. ඇය මා කැඳවා එම වාර්තාව පළකිරීම ගැන මට දෝෂාරෝපණය කළාය. තමා ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසම කාලයේ සිටම බාලා ගැන දන්නා බවත්, ඔහු සීයට සීයක්ම අවංක පුද්ගලයකු බවත් කීවාය. රාවයේ පළවූ එම වාර්තාව කවුරු හෝ ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයකු දෙන ලද තොරතුරක් කරුණු සොයා බැලීමකින් තොරව පළකර තිබෙන බව පෙනෙන බවත් කියා තවත් නඩු පැවරීමක් ගැනද අපූරු කතාවක්ද කීවාය. එම වාර්තාව පළවීමෙන් පසු මට එරෙහිව නඩු පවරන ලෙස බාලපටබැඳිගෙන් ඉල්ලා සිටි බවත්, ඒ සඳහා යන වියදමද තමන් දරන බව ඔහුට කියා සිටි බවත්, එහෙත් ඔහු නඩු පැවරීමක් කළේ නැති බවත්, ජනාධිපති ලේකම් වික්ටර් අයිවන්ට බය බව ඒ මගින් තමන් තේරුම් ගත් බවත් ඇය කියා සිටියාය. ජනාධිපතිනියට කියන්නට තිබුණු දේවල් කියන්නට ඉඩහැර අවසානයේදී මම මෙසේ කීවෙමි. “ඔබතුමියගේ විෂය ගැන මා නොදන්නා නමුත් මම මගේ විෂය වන පුවත්පත් කලාව ගැන හොඳින් දන්නෙමි. එම තොරතුරු ලබාදෙන්නන් අතර සිටින විශ්වාස කළ හැකි හා විශ්වාස නොකළ යුතු අය ගැනද මා හොඳින් දන්නා බවත් කියා සිටියෙමි.

චන්ද්‍රිකාගේ අකෘතඥභාවය

කොඩිතුවක්කු නැවත සේවයට නොගැනීමට තීරණය කර තිබෙන බව නිල නොවන වාර්තාවලින් මට දැනගන්නට ලැබී තිබුණි. ඒ කෙරෙහි රාවයේ පළවූ වාර්තාවද බලපාන්නට ඇත. ඒ බව ඍජු ලෙස මට කීමේ ආත්ම ශක්තියක් ඇයට නොතිබුණු නිසාදෝ ඇගේ ලේකම්වරයකු ලවා (ඔහු අන් කිසිවෙක් නොව, වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාගේ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානියා සමග රුපියල් කෝටි දෙකක අල්ලසක් ගනිමින් සිටියදී අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ සභාපතිවරයාය.) දැනුම් දෙන්නට සලස්වන ලදි. ඔහු ඒ බව මට දැනුම් දුන්නේ දුරකතනයෙනි. ඔහු කී කතාව සැකෙවින් මෙසේය. “මැඩම්ට ලොකු වුවමනාවක් තියෙනවා කොඩිතුවක්කු නැවත සේවයට ගන්න. එහෙත් මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලොකු නිලධාරීන් ඔහු ගන්නවාට තරයේ විරුද්ධයි. මුදල් අමාත්‍යාංශය භාරව තිබෙන්නේ මැඞ්මට නිසා එම නිලධාරීන් තරහ කරගැනීමේ හැකියාවක් මැඩම්ට නැහැ. කොඩිතුවක්කු නැවත සේවයට ගැනීමේ හැකියාවක් නැති බව අතුල අයියාට දැනුම් දෙන ලෙස මැඩම් මට කීවා” යැයි ඔහු කීවේය. කොඩිතුවක්කු ආණ්ඩුවේ සතුරකු වනදාට මමද ආණ්ඩුවේ සතුරකු වන බව මැඩම්ට කියන්නයි මම එක එල්ලේ ඔහුට කියා සිටියෙමි. මාගේ පිළිතුර ඔහු අන්ද මන්ද කිරීමට හේතුවූ බව පෙනෙන්නට තිබුණි. ඔහු මා සනසන්නට විවිධ දේ කීවේය.

කොඩිතුවක්කු නැවත රේගු සේවයට ගත්තේ ජනාධිපතිනියගේ අනුමැතිය ලබාගැනීමකින් තොරව රේගුවේ ප්‍රධානියා (එස්.එම්.අයි. සේනාරත්න) විසිනි. ඔහු ජනාධිපතිනියට සමීපව සිටි නිලධාරියකු වුවත්, හැරී ජයවර්ධනගේ සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් රේගුව ආරම්භ කර තිබූ පරීක්ෂණයකදී පරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා හැරීගේ නිවසට ගිය රේගු නිලධාරීන්ට ඔහු පිස්තෝලය අතට ගෙන තර්ජනය කර තිබුණි. එම සිද්ධියේදී ජනාධිපතිනිය ප්‍රසිද්ධියේම පෙනී සිටියේ හැරී ජයවර්ධන වෙනුවෙනි. රේගු ප්‍රධානියා ඊට වෙනස්ව රේගු නිලධාරීන් වෙනුවෙන් බලවත් ලෙස පෙනී සිටියේය. පසුව මෙම ආරාවුල දුරදිග ගිය ආරාවුලක් බවට පත්වූ අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පරීක්ෂණයට සම්බන්ධ එක් රෙගු නිලධාරියකුට මැරුම් කන්නටද සිදුවිය. එම සිද්ධියේදී කොඩිතුවක්කුගේ ජීවිත ආරක්ෂාව සඳහා ඔහු එක්සත් රාජධානියට යවන්නට මැදිහත් වූයේ රේගු ප්‍රධානියාය.
කොඩිතුවක්කු එක්සත් රාජධානියට යන්නට පෙර ඒ බව කියන්නට මාගේ කාර්යාලයටද පැමිණියේය. රේගු නිලධාරියාගේ ඝාතනය ගැන මට අවබෝධයක් තිබුණු අතර, ඒ හමුවේදී ඔහු දන්නා අලුත්ම තොරතුරු මට විස්තර කළේය. ඔහු ලංකාවෙන් යන්නට පෙර ඔහුගෙන් ලබාගන්නා ලද ප්‍රකාශයක්ද පුවත්පතේ පළ කරන ලදි.
කොඩිතුවක්කු එක්සත් රාජධානියට ගිය පසු එහි නීතිඥයකු ලෙස සේවය කළේය. මා දන්නා තරමින් ඔහු නැවත ලංකාවට ආවේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ දෙවැනි ධුර කාලයේදීය. ඉන්පසු විටින් විට ලංකාවට පැමිණි අතර ලංකාවට පැමිණෙන සමහර අවස්ථාවලදී මා හමුවන්නටද ආවේය. ඒ සමග ඔහු රේගු නඩුවලට පෙනී සිටින්නට වූ අතර, මොහාන් පීරිස් නීතිපති ධුරයේ සිටියදී ඔහු සමග ලොකු ගැටුමක්ද ඇතිකර ගත්තේය. ක්‍රමානුකූලව ඔහු නෛතික තලයේ සමාජ ක්‍රියාධාරයකු බවත්, තවත් පසුකලක 2020 ජනාධිපතිවරණයට තරග කරන අපේක්ෂකයකු බවටත් පත්විය. ඔහු සමාජ මාධ්‍ය ප්‍රශස්ත ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගත් පුද්ගලයකු ලෙස සැලකිය හැකිය. ඒ නිසා විශේෂයෙන් ඔහු සමාජ මාධ්‍යයට සම්බන්ධ ජනයා අතර පිළිගත් හා ජනප්‍රිය චරිතයක් බවට පත්විය.

අධිකරණය සමග සටන් කිරීම

නාගානන්දට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබුණේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයකු විසිනි. පැමිණිල්ලට පදනම් වූ සිද්ධිය සිදුවී තිබෙන්නේ එම විනිසුරුවරයා, අභියාචනාධිකරණයේ සේවය කරමින් සිටි කාලයේදී එම විනිසුරුවරයාද ඇතුළත් විනිශ්චය මණ්ඩලයක් ඉදිරියේ ඇසෙමින් තිබුණ නඩුවකදීය. එම විනිසුරුවරයා එම නඩුව අසනවාට ඔහු විරෝධය පළකර තිබේ. සාධාරණ හේතු ඇත්නම් එවැනි විරෝධයක් පළකිරීමේ අයිතිය නීතිඥයකුට පමණක් නොව විත්තිකරුවකුටද තිබෙන්නේය. එහෙත් එම විරෝධය පළ කළ යුත්තේ අධිකරණ සංස්කෘතියට ගැළපෙන විනීත ආකාරයකටය. එහිදී කොඩිතුවක්කුගේ හැසිරීම කෙසේ වීද යන්න මම නොදනිමි.

අධිකරණය සමග ගැටෙන්නට යන කෙනකුට අධිකරණ අපාහස නඩුවකට කොටුවීමට සිදුවිය හැකිය. ලංකාවේ අධිකරණ අපහාසය විධිමත් පනතකින් විවරණය කර තිබෙන නීතියක් නොවන නිසා එවැනි නඩුවක පැටලුණු කෙනකුට සටන් කිරීම පහසු නැත. එවැනි නඩුවකට පැටලීම ගැලවීමට පහසු නැති උගුලක් ලෙස සැලකිය හැකිය. අධිකරණය සමග සටන් කරන්නන් ඒ බවද දැනගත යුතුය. මේ නඩුවේදී නාගානන්ද පැමිණිලිකාර විනිශ්චයකාරවරයාට කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන්නට කැමැත්ත පළ කරන ලද බව ජනමාධ්‍ය වාර්තා කර තිබිණි. මේ නඩුවේදී නාගානන්දට සිදුවී තිබෙන දේ එස්.බී. දිසානායකට සිදුවී තිබෙන දෙයට සමානය. මොන මොන හේතු නිසා හෝ නාගානන්දද ඒ දේම කරගෙන තිබෙන බව පෙනේ. එස්.බී. දිසානායකද වරද පිළිගත්තේය. ඒ නිසා ඔහුට දඬුවම් කිරීම පහසු දෙයක් බවට පත්විය. නාගානන්දද ඒ දේම කරගෙන තිබෙන බව පෙනේ. මහත්මා ගාන්ධි තමන්ට එරෙහිව පවරන ලද සමහර නඩුවලදී ගෙවීමට පහසු සරල දඩයක් පනවන ලද අවස්ථාවලදී පවා දඩය නොගෙවා හිරේ ගිය අවස්ථා තිබුණි. සොක්‍රටීස්ට මරණ දඬුවම පනවන ලද නඩු විභාගයේදී තරමක ලොකු දඩයකට එකඟ වී නිදහස් වීමේ හැකියාව තිබුණද ඔහු ඒ දේ නොකර මරණ දඬුවම භාර ගත්තේය.

ධෛර්යය හා නිර්භීතභාවය සටන් කරන්නකු තුළ තිබිය යුතු වැදගත් ගුණාංග දෙකක් ලෙස සැලකිය හැකිය. ඒ ගුණාංග දෙකම කොඩිතුවක්කු තුළ තිබුණේය. එම ගුණාංග දෙක තිබෙන කෙනකුට සටන්කාමියකු විය හැකි වුවත් ජයග්‍රාහී සටන්කාමියකු විය නොහැකිය. ජයග්‍රාහී සටන්කාමියකු සඳහා තිබිය යුතු තුන්වැනි ගුණාංගයක්ද තිබෙන්නේය. ඒ උපාය මාර්ගික ඥානයයි. තිබෙන ප්‍රතිවිරෝධතා අතරින් ප්‍රධාන ප්‍රතිවිරෝධතා තේරුම් ගැනීම, සටන් කළ යුතු විදිය, සටනක් කිරීමට අවශ්‍ය විෂය මූලික සාධක, සටන් කළ යුතු අවස්ථා, සටන් කිරීමෙන් වැළකී සිටිය යුතු අවස්ථා හා ලැබෙන ප්‍රතිඵල ගැන නිසි තක්සේරුවකට අවශ්‍ය දැනුම ලැබෙන්නේ එම ඥානයෙනි.

තමන් ඉදිරියේ තිබෙන සියලු ප්‍රතිවිරෝධතා එක් පොදියකට ගෙන සටන් කරන ප්‍රතිපත්තියක් ඥානාන්විත විය නොහැකිය. එවිට ඒ පොදියේ සිටින සියලුදෙනා එකට එකතු වී සටන් කරන්නාට එරෙහිව නැගී සිටින තත්ත්වයක් ඇතිවී සටන් කරන්නා එම සටන් ක්‍රියාදාමයේ පහසු ගොදුරක් බවට පත්විය හැකිය. සාමාන්‍යයෙන් සටන් කරන්නකු තෝරාගත යුතු ඥානාන්විත හා ප්‍රශස්තම උපාය මාර්ගික ප්‍රතිපත්තිය වනුයේ සියලු ප්‍රතිවිරෝධතා එකට නොගෙන තමන්ට ජයගැනීමට හැකියාව ඇති එක ප්‍රතිවිරෝධතාවක් තෝරාගෙන එයට එරෙහිව සටන් කිරීමය. තවත් ප්‍රතිවිරෝධතාවක් හෝ දෙකක් තෝරාගෙන ඒවාට එරෙහිව සටන් කළයුත්තේ ඉන් අනතුරුවය. රටවල් අල්ලා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන යුද අධිපතියකු එකවිට රටවල් ගණනාවකට එරෙහිව යුද්ධ කරන්නේ නැත. ඒ වෙනුවට කරන්නේ එක රටක් අල්ලාගෙන ඉන්පසු තවත් රටක් අල්ලා ගැනීම සඳහා යුද්ධ කිරීමය. එය නාගානන්දගේ සටන් ක්‍රමයට ආවේණික ලොකුම දුර්වලතාව ලෙස සැලකිය හැකිය. එනම් සියලු ප්‍රතිවිරෝධතා එක පොදියකට ගෙන සටන් කිරීමය. විශේෂයෙන්ම අධිකරණය සමග සටන් කරන්නට යන කෙනකුට හොඳ උපාය මාර්ගික සැලැස්මක් තිබීම අවශ්‍ය වන අතර නිසි ගෞරවයකින් යුතුව එසේ කිරීමට අවශ්‍ය ශික්ෂණයක්ද එම පුද්ගලයාට තිබිය යුතුය.

මගේ අත්දැකීම්

මමද අධිකරණය සමග ලොකු ගැටුමකට ගිය පුද්ගලයකු ලෙස සැලකිය හැකිය. එය ලංකා අධිකරණ ඉතිහාසයේ සිවිල් පුද්ගලයකු අධිකරණය සමග ඇති කරගත් ලොකුම ගැටුම ලෙසද සැලකිය හැකිය. එය ජාත්‍යන්තර නීති ප්‍රජාවගේ ලොකු අවධානයක් දිනාගත් ගැටුමක් ලෙසද සැලකිය හැකිය.

එය සටන්කාමියකු ලෙස පෙනී සිටීම සඳහා නිර්මාණය කරගත් හේතු මත ඇති කරගත් ව්‍යාජ ගැටුමක් නොවූ අතර, සාධාරණ හා අව්‍යාජ හේතු මත සුළු පරිමාණයකින් ආරම්භ වී ක්‍රමයෙන් ලොකුවට වර්ධනය වූ අව්‍යාජ හා යුක්තිසහගත ගැටුමක් ලෙස සැලකිය හැකිය. සටන ආරම්භ කළේ තනියෙන් වුවත්, එය කිසියම් අදියරයක සිට නීතිඥ ප්‍රජාවගේද විනිසුරු ප්‍රජාවගේද කිසියම් ප්‍රමාණයකට මහජනයාගේද අනුකම්පාව හා සහයෝගය හිමි කරගත් අරගලයක් වී යැයිද කිව හැකිය.

එම ගැටුම ආරම්භවීමට හේතුවූයේ මහේස්ත්‍රාත්වරයකු තමන් ඉදිරියේ ඇසෙන නඩුවකට සම්බන්ධ කාන්තාවකට ලිංගිකව අතවර කිරීමේ සිද්ධියක් පිළිබඳව මා පළ කරන ලද වාර්තාවක් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් අනුගමනය කරන ලද නොසැලකිලිමත් ප්‍රතිපත්තිය නිසා මා තුළ ඇතිවූ බලවත් කම්පනයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සැලකිය හැකිය. එම මහේස්ත්‍රාත්වරයා අධිකරණ සේවයට එකතු වන්නට පෙර ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ ලිපිකරුවකු ලෙස සේවය කර තිබුණු අතර, තුන්වැනි පාර්ශ්වයේ මුදල් වංචා කිරීමේ සිද්ධියක් මත සේවයෙන් පහකර තිබුණි. ඔහු අධිකරණ සේවයට එකතු වී තිබුණේ, තමන්ගේ අපකීර්තිමත් ඉතිහාසය වසන් කරමිනි.

එම සිද්ධිය රාවයේ පළවීමෙන් පසුව ඔහුට තිබුණු දැනහැඳුනුම්කම් මත නීතිපති සරත් සිල්වා හමුවන්නට ගිය ඔහු නීතිපතිගේ උපදෙස් මත මට එරෙහිව සාපරාධී අපහාස නඩුවක් ආරම්භ කිරීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කටඋත්තරයක් ලබාදී තිබුණි. එහිදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පරීක්ෂකයන් දෙදෙනකු මගෙන් කටඋත්තරයක් ලබාගැනීම සඳහා මා හමුවන්නට පැමිණි අවස්ථාවේදී මහේස්ත්‍රාත්වරයා පිළිබඳව මා ඒ වනවිට සොයාගෙන තිබුණු සියලු තොරතුරු ඔවුන්ට ලබා දුන්නේය. මුදල් වංචාවක් මත රක්ෂණ සංස්ථාවෙන් පහකිරීමේ සිද්ධිය තහවුරු කරන ලේඛනයක පිටපතක්ද ඔවුන්ට ලබාදෙන ලදි. අතවරයට ලක්වූ කාන්තාව පිළිබඳව මා දන්නා තොරතුරුද ලබාදෙන ලදි.

පරීක්ෂණය ආරම්භ කර තිබුණේ මට එරෙහිව කරන පරීක්ෂණයක් වශයෙන් වුවත්, එය අවසන් වී තිබුණේ මහේස්ත්‍රාත්වරයාට එරෙහිව කෙරෙන පරීක්ෂණයක් වශයෙනි. අපරාධ පරීක්ෂකයන් මහේස්ත්‍රාත්වරයා අතින් දූෂණයට ලක්වී තිබුණු කාන්තාවගෙන් ප්‍රශ්න කොට කටඋත්තරයක් ලබාගන්නවාට අතිරේකව මුදල් වංචාවක් මත සේවයෙන් පහකිරීමේ සිද්ධිය පිළිබඳව රක්ෂණ සංස්ථාවෙන්ද අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගෙන තිබුණි. පරීක්ෂණය අවසන් වන විට මා වෙනුවට පැමිණිලිකාර මහේස්ත්‍රාත්වරයා විත්තිකරුවකු වීම තුළ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සිය වාර්තාව නීතිපති සරත් සිල්වා වෙත යවා තිබුණේ අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාගැනීම සඳහාය. නීතිපති වංචාකාරයා ස්ත්‍රී දූෂිත මහේස්ත්‍රාත්වරයා සම්බන්ධයෙන් අනුගමනය කරන්න යන්නේ කුමන ප්‍රතිපත්තියක්ද යන්න ගැන මා නිහඬව එහෙත් උනන්දුවෙන් බලා සිටියෙමි.

නීතිපතිවරයා මහේස්ත්‍රාත්වරයා සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගෙන පරීක්ෂණ වාර්තාව යටපත් කරගෙන සිටින බව පෙනුණු විට මම ඒ ගැන අධිකරණ ඇමති මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස්ට පැමිණිලි කළෙමි. ඔහු ඒ ගැන නීතිපතිගෙන් ලිඛිත කරුණු විමසීමක් කරන ලද අතර, ඊට පිළිතුරු වශයෙන් මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ සිද්ධිය පිළිබඳව රහස්‍ය වාර්තාවක් අධිකරණ ඇමතිවරයා වෙත එවා තිබුණි. එහි පිටපතක් ලබාගෙන කියවූ විට මා තුළ ඇතිවූ විස්මය හා පිළිකුල නීතිපතිවරයා පිළිබඳව කියා නිම කළ නොහැකිය. ස්ත්‍රී දූෂණය පිළිබඳ සිද්ධිය විවිධ තර්ක මත නොසලකා සිටියද මුදල් වංචාවක් මත සේවයෙන් පහ කළ පුද්ගලයෙක් අධිකරණ සේවයට එකතුවීමේ සිද්ධිය සමාව දිය නොහැකි බිහිසුණු වරදක් බව නොසලකන නීතිපතිවරයකු නීතිපතිවරයකු ලෙස සැලකිය හැක්කේ කෙසේද?

නීතිපතිවරයා නීච හා අධම ගණයේ පුද්ගලයකු විය යුතු බව ඔහුගේ රහස්‍ය වාර්තාව කියවීමෙන් පසු මා ඔහු පිළිබඳව ඇති කරගත් නිරීක්ෂණය විය. ඒ සමග මා නීතිපති සරත් නන්ද සිල්වා පිළිබඳ කරුණු සොයා බලන පුද්ගලයකුගේ තත්ත්වයට පත්වීමි. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් සරත් නන්ද සිල්වාට අදාළ සනාථ කළ හැකි බිහිසුණු කතා දෙකක් සොයා ගැනීමට මට හැකිවිය. එයින් මා ප්‍රසිද්ධියට පත් කළේ එක් කතාවක් පමණය. සරත් සිල්වා සමවගඋත්තරකරුවකු කරමින් රසායන ඉංජිනේරුවකු වූ ජයසේකර සිය බිරිඳට එරෙහිව පවරන ලද නඩුව හා එම නඩුව විභාග කළ විනිසුරුවරයා වූ දිසා විනිසුරු උපාලි අබේරත්නගේ ආධාර ඇතිව එම නඩුවේදී ක්‍රියාත්මක කළ නීතියට පටහැනි ක්‍රියාදාමය මා ප්‍රසිද්ධියට පත් කළ කතාව ලෙස සැලකිය හැකිය. ඒ ගැන මා මීට පෙර ලියා ඇති නිසා කිසිවක් නොලියමි. වඩාත්ම භයානක කතාව වනුයේ මා ප්‍රසිද්ධියට පත් නොකළ කතාවය. එය ප්‍රසිද්ධියට පත් කළේ නම් සරත් සිල්වා පමණක් නොව ඒ කතාවට සම්බන්ධ අහිංසක පවුලක්ද මුළුමනින් විනාශ වන්නට ඉඩ තිබුණි. එම බිහිසුණු කතාව ප්‍රසිද්ධියට පත් නොකළේ සාක්ෂි නැතිකම නිසා නොව, අහිංසක පවුලකට සිදුවන විනාශය වැළකීම සඳහාය.

මේ විනිසුරුවරුන් දෙදෙනාට එරෙහිව හා නීතිපති සරත් සිල්වාට එරෙහිව මා නොනවත්වා කරන ලද හඬ නැගීම නිසා නීතිඥ සංගමයේ සභාපතිවරුන්ගේ සම්මේලනයක කරන ලද ඉල්ලීම අනුව ත්‍රිපුද්ගල විනිසුරුවරුන් දෙදෙනාට එරෙහිව මා එල්ල කරන ලද චෝදනා ගැන සොයා බැලීම පිණිස අභියාචනාධිකරණයේ විනිසුරුවරුන්ගෙන් සමන්විත ත්‍රිපුද්ගල පරීක්ෂණ කමිටු දෙකක් පත්කිරීමට අගවිනිසුරුවරයාට සිදුවිය. මහේස්ත්‍රාත් ලෙනින් රත්නායක ගැන සොයා බලන්නට පත් කළ පරීක්ෂණ කමිටුව මා ඉදිරිපත් කර තිබූ සියලු චෝදනාවලට ඔහු වරදකරු කළේය. දිසා විනිසුරු උපාලි අබේරත්න පරීක්ෂණයට ඉඩ නොතබා වරද පිළිගත්තේය.

ත්‍රිපුද්ගල පරීක්ෂණ කමිටු දෙකක් මගින් මෙම විනිසුරුවරුන් දෙදෙනා වරදකරු කිරීමෙන් පසු මහේස්ත්‍රාත් ලෙනින් රත්නායකට එරෙහිව එල්ල කරන චෝදනාවලට ඔහු වරදකරුවකු වන බව දැන දැනම ඔහු ආරක්ෂා කිරීමෙන් නීතිපති සරත් සිල්වා බරපතළ වරදක් කර තිබෙන බව චෝදනා කරමින් ඒ ගැන පරීක්ෂා කොට බලා අධිකරණ පනතේ 2 වන වගන්තිය යටතේ ඔහුගේ නීතිඥභාවය අහෝසි කරන ලෙස ඉල්ලා මම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත නීතිපතිට එරෙහිව පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළෙමි. ඒ හා සමාන පැමිණිල්ලක් රසායන ඉංජිනේරු ජයසේකරද ඔහුගේ නඩුව පදනම් කරගනිමින් නීතිපති සරත් සිල්වාට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළේය.
මෙම පැමිණිලි දෙක විභාගයට ගත යුතුද නැද්ද යන්න ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සාමූහිකව රැස්වී සාකච්ඡා කර තිබෙන අතර නීතිපතිට එරෙහිව පරීක්ෂණයක් පවත්වනවාට විරුද්ධ වී ඇත්තේ විනිසුරුවරුන් තිදෙනෙක් පමණය. අමීර් ඉස්මයිල් විනිසුරුවරයා මගේ පැමිණිල්ල භාර පරීක්ෂණ නිලධාරියා වශයෙන්ද, ශිරානි බණ්ඩාරනායක විනිසුරුවරිය ජයසේකරගේ පැමිණිල්ල භාර පරීක්ෂණ නිලධාරියා වශයෙන්ද, ආචාර්ය මාක් ප්‍රනාන්දු විනිසුරුවරයා එම පැමිණිලි දෙකේ අධීක්ෂණ හා කළමනාකාර කටයුතු භාර නිලධාරියා වශයෙන්ද පත්කර තිබේ. අගවිනිසුරු ධුරයේ සිටි ජී.පී.එස්. සිල්වා විශ්‍රාම යන්නේ නීතිපතිවරයාට එරෙහිව පරීක්ෂණ දෙකක් ආරම්භ වී තිබුණු අවස්ථාවකදීය.

හොඳටම බෙල්ල හිරකර ගත් තත්ත්වයකට පත්වී සිටි සිය මිතුරා මුදා ගනිමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තමන්ට අනියම් ලෙස පාලනය කළ හැකි තත්ත්වයක් ඇතිකර ගැනීම සඳහා ජනාධිපතිනිය ඔහු ගැන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ආරම්භ කර තිබූ පරීක්ෂණයන් නොසලකා ඔහු අගවිනිසුරු ධුරයට පත් කළාය. ජනාධිපතිනියගේ එම නීති විරෝධී ක්‍රියාවට මා විරෝධය පළ කළේ ජනාධිපතිනිය ඉදිරියේ නව අගවිනිසුරුවරයා දිවුරුම් දෙන ඡායාරූපය උඩ යට හරවා රාවය පුවත්පත කළු කලාපයක් වශයෙන් පළකිරීමෙනි.

ඉන්පසු අපි තිදෙනකු අගවිනිසුරුවරයාගේ පත්වීම අභියෝගයට ලක් කරමින් ඔහුට එරෙහිව නඩු පැවරුවෙමු. අගවිනිසුරුවරයා එම නඩුවේ විනිශ්චය මණ්ඩලය තීන්දු කරන තත්ත්වයක සිටියදී එම නඩුව ජයගත නොහැකි බව අපි දැන සිටියෙමු. අපට අවශ්‍ය වූයේ ඔහුගේ පත්වීමෙන් පසු සටන අතරමග ඇනහිටින්නට නොදී ඉදිරියට ගලා යන තත්ත්වයක් ඇති කිරීමය. එම නඩුව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර නීතීඥ සංගමය ඇතුළු නීති සංගම් ගණනාවක් එකට එකතු වී කේරළයේ විශ්‍රාමලත් අගවිනිසුරුවරයකු එම නඩුවේ නිරීක්ෂකයකු වශයෙන් ලංකාවට එවීය.

ඉන්පසු අගවිනිසුරුවරයා ඉවත් කිරීමට උත්සාහ කරන අසාර්ථක උත්සාහයන් දෙකකටද දායක වන්නට සිදුවිය. ඉන්පසු අගවිනිසුරුවරයා තනතුරේ සිටියදීම ඔහුගේ ජුගුප්සාජනක භූමිකාව විස්තර කරන පොතක් ‘නොනිමි අරගලය’ නමින් පළ කරන ලදි. එය දේශීය වශයෙන් පමණක් නොව, ජාත්‍යන්තර වශයෙන්ද පාඨක අවධානය දිනාගත් පොතක් බවට පත්විය.

සරත් නන්ද සිල්වා ආශ්‍රයෙන් ඇතිවූ අර්බුදයේදී රටේ දේශපාලන පක්ෂ හා ජනමාධ්‍ය රඟපෑ භූමිකාවද සරත් සිල්වා තරම්ම ජුගුප්සාජනක වූ බව කිව යුතුය. ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ දෙක පමණක් නොව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ හා හෙළ උරුමය වැනි පක්ෂද කුණුවූ මළ සිරුරකින් මජර උරා බොන නිලමැස්සන් මෙන් ඒ අර්බුදයේදී ඔහුගෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගනිමින් ඔහුගේ පැවැත්ම ශක්තිමත් කළේය. බොහෝ ජනමාධ්‍යවල හිමිකරුවන්ද එම අර්බුදය අවස්ථාවක් කරගනිමින් ඔවුන්ගේ නඩු හබ බේරා ගත්තේය. ඒ සියලුදෙනාගේ හැසිරීම එසේ නොවන්නට ලංකාවේ වර්තමානය මේ තරමට කාලකණ්ණි නොවන්නට ඉඩ තිබුණි.
ravaya -

Read more
Friday, January 11, 2019
කිලී මහරාජාගේ නිර්මාණ මංකොල්ලය - උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල

නිලේන්ද්‍ර දේශප්‍රියගේ උපන් දිනය දා මම මෙවැනි සටහනක් ලියා ඔහුගේ අත තැබීමි. 
‘චිත්‍රපටකරුවෙකු වෙලා මැරෙනවා ද? නිකම් ම නිකම් කවන්ධයක් වෙලා උඹ මැරෙනව ද?‘ 

මමත්, ලක්සිරි වික්‍රමගේත් නිලේන්ද්‍රට චිත්‍රපටකරුවෙකු වෙයන් යැයි කියා බොහෝ කාලයක සිට වද දුනිමු. චිත්‍රපට සියයක් පමණ සහය අධ්‍යක්ෂණය කළ මේ නිර්මාණශීලි මිනිසා චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරයකු කිරීමේ සිහිනය ඔහුට වදයක් වන තරමට ම අපි වද දුනිමු. සිරස සුපර් ස්ටාර් පළමු අදියර අවසන් වූ දා රාත්‍රියේ අප පවුල් තුනක සාමාජිකයෝ පාන්දර ජාමයේ එක වහලක් යට හමු වී සිහින පිළිබඳ සාකච්ඡා කළෙමු. මගේ පවුලේ සාමාජිකයෝ ද ලක්සිරි වික්‍රමගේ ගේ නිවසේ සාමාජිකයෝ ද නන්දන වික්‍රමගේ ගේ නිවසේ දී එදා සිහින දැක දැක නිදි වැරූමු. කවදා හෝ චිත්‍රපටයක් අධ්‍යක්ෂණය කරන බව ලක්සිරි එදා පැවසී ය. රංගාභිෂේකය නමින් තවත් රියැලිටි ෂෝ එකක් ආරම්භ කරන බව නිලේන්ද්‍ර අපූරුවට එදා පැහැදිලි කළේ ය. පසුව සිරස කුමරිය නමින් අනාථ කොට විනාශ කරන ලද්දේ නිලේන්ද්‍රගේ එම සංකල්පයයි. රංගාභිෂේකය වෙනුවෙන් මමත්, අනෝජා වීරසිංහත්, ස්වර්ණා මල්ලවආරච්චිත්, පූර්ව ප්‍රචාරක පටවල පෙනී සිටියෙමු. රූපවාහිනී වැඩසටහනකින් චිත්‍රපටයක් කිරීමේ සංකල්පය නිලේන්ද්‍ර එදා පැහැදිලි කළ අතර සුපර් ස්ටාර් දෙවන වාරය අවසන් වූ සැණින් නිලේන්ද්‍ර එම චිත්‍රපටයේ වැඩ ආරම්භ කළේ ය.
මේ කාලයේ මම ද වාණිජ චිත්‍රපටයකට දායක වීමේ අලුත් ගැබ්බර වේදනාවකින් පෙළෙමින් සිටියෙමි. දිනක් හදිසියේ ම සුසාර දිනාල් කලබලයෙන් මට කතා කළේ ය.
‘උපුල් අයියේ, මට ඔයාව ඉක්මනින් හමුවෙන්න වෙලාවක් දෙන්න’ යැයි ඔහු කීය. මම නගර ශාලාව ආසන්නයේ සිටි නිසා 'ODEL එකට එන්න’ යැයි කීවෙමි. ODEL හි ෆුඩ් කෝට් එකේ පැත්තක වාඩි වූ මම ඔහු එන තෙක් බලා සිටීමි.
‘උපුල් අයියේ, මට ඩාන්සින් ස්ටාර් ගැන ෆිල්ම් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියලා ඕන. සිංදු හයක් ඕන. ඒ වෙනුවෙන් ඔයාට ලක්ෂ 10 ක් ගෙවනවා. මම ඉක්මනින් චිත්‍රපටය කරන්න ඕන’ යැයි සුසාර කීවේ ය. චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කරන්නේ නිලේන්ද්‍ර දේශප්‍රිය දැයි සුසාරගෙන් මම විමසීමි. මේ අවස්ථාවේ අප අසලින් යමින් සිටි මංජු ගුණවර්ධන තමාගේ ජංගම දුරකතනයෙන් අපගේ ඡායාරූපයක් ගත්තේ ය. මංජු ෆේස්බුක් ආවේ මාක් සකර්බර්ග්ටත් පෙර දී යැයි සිතෙන තරමට හේ තාක්ෂණයෙන් අප විස්මලන මිනිසෙකි. මගේ ප්‍රශ්නයට පිළිතුර ලෙස චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කරන්නේ මම යැයි සුසාර කීවේ ය. ‘උඹට පුළුවන් ද බං චිත්‍රපට කරන්න’ යැයි මා කී විට සුසාර කීවේ ‘නෑ නෑ අරුණ ඉන්නවනේ. අපේ අරුණ ජයවර්ධන. මිනිහා ෆිල්ම් කෝපරේෂන් එකේ කෝස් එකක් කරලා ඉන්නේ. සුමිත් ඉන්නවනේ කැමරා කරන්න. ඉතිං සිම්පල් නේ’ කියා ය. මම ඔහුට නිශ්චිත ව කිසිවක් නො කියා මේ යෝජනාව පිළිබඳ නිලේන්ද්‍ර දේශප්‍රියට කීවෙමි. තිරනාටකය ලියන ලෙසත් ඒ සඳහා ඔහුගේ අද්දැකීමෙන් අවශ්‍ය උදව්වක් ඇත්නම් එය ඉටු කරන බවත් නිලේන්ද්‍ර කීවේ ය. නිලේන්ද්‍ර සිරස හැර යන්නේ හෝ කිලී මහරාජා සිරසෙන් නිලේන්ද්‍ර හරවන්නේ මේ කාලයේ ය.
තිරනාටකයක් ලිවීමේ මගේ වසර පහළොවක පමණ ආධුනික උත්සාහයන් පිළිබඳ ව මම නාමල් ජයසිංහට කීවෙමි. එයට හේතුව මා පූර්වයෙන් ලියු තිරනාටක යැයි හැඟෙන කිසිවක් සාර්ථක නැතැයි මට සිතුණු නිසා ය. තිරනාටකයක් ලිවීමේ මගේ වත්මන් ගුරුවරයා වන්නේ ද නාමල් ජයසිංහ ය. නාමල්ගේ මේ මොහොතට මඳක් ඔබ්බෙන් ඇති මිනිස් ජීවිත සංවාදයට කැඳවන විශිෂ්ට තිරනාටක මා පිස්සු වට්ටවා තිබූ හෙයින් නිවැරදි ව තිරනාටකයක් ලියන’යුරු මම නාමල් ජයසිංහගෙන් ඉගෙන ගතිමි. රටේ බොහෝ දරුවන්ට සිංහල උගන්වා ඇති මට සිංහලෙන් තිරනාටකයක් ලියන අයුරු ඉගැන්වූයේ නාමල් ය.
පසු දින මැදියම් රාත්‍රියේ දී ඩාන්සින් ස්ටාර් තරු ලියක් ද රැගෙන සුසාර මත්තේගොඩ මගේ නිවසට ආවේ ය. ඔවුන් දෙදෙනා පසුපසින් අරුණ ජයවර්ධන ද ආවේ ය. 'මෙයා තමා ප්‍රධාන නිළිය. ඔයාට පෙන්නන්න එක්කන් ආවේ’ යැයි කියමින් සුසාර තරුණ කාන්තාවක් මට හඳුන්වා දුන්නේ ය. මා ඩාන්සින් ස්ටාර් වැඩසටහන අඛණ්ඩ ව නරඹා නො තිබුණු හෙයින් එහි වී.සී.ඩි පට කිහිපයක් ද ඔහු මා අත තැබුවේ ය. චිත්‍රපටයක් අධ්‍යක්ෂණය කිරීමේ බැරෑරුම්කම පිළිබඳව විවිධ කතන්දර එදින රාත්‍රියේ දී මම සුසාරට කීවෙමි. ඉන්පසු ව තිරනාටකය පිළිබඳ කොන්දේසි ඉදිරිපත් කළෙමි. තිරනාටකයක් යනු නිශ්චිත නිවසක් ගොඩනැඟීමේ සැලැස්මක් වන හෙයින් සැලැස්මට පිටින් පලංචි ගහන්නට, ඇණ ගහන්නට, බිත්ති වෙනස් කරන්නට, වහලවල් බාන්නට, පාට ගාන්නට, හැඩය වෙනස් කරන්නට බාස්ලාට ඉඩ දිය නො හැකි බවත් මම ඉතා කැපවීමෙන් මහන්සියෙන් නිර්මාණය කරන මේ තිරනාටකය විනාශ නො කර චිත්‍රපටය කිරීමට සුසාර එකඟ ද යන්නත් විමසීමි. චිත්‍රපටයේ කතා සාරය කියූ පසු ඔහු කීවේ ‘පිස්සු හැදෙනවා නියමයි’ යනුවෙනි. චිත්‍රපටයේ චරිත පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීමත්, සෙසු චරිතත්, කතා සාරාංශයත්, දර්ශන තල පිළිබඳ හැඳින්වීමත් මුලින් ලබා දිය හැකි බව ද මම කීවෙමි. එවිට චිත්‍රපටයේ පූර්ව නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කළ හැකි බවට ද ඔහුව දැනුම්වත් කළෙමි. දෙසතියකට මා මැලේසියාවේ නිවාඩුවකට යන බවත් එම නිවාඩුව මෙම කාර්යය වෙනුවෙන් වැය කළ හැකි බවත් කීවෙමි. ජුනි මාසයේ දී මගේ පන්තිවල ඉගෙන ගන්නා වූ දරුවන්ට ද ඩාන්සින් ස්ටාර් රූපවාහිනී වැඩසටහන තේමා කරගෙන මම තිරනාටකයක් කරන බව ප්‍රසිද්ධියේ කීවෙමි. තිරනාටකයේ තේමාව පිළිබඳ දීර්ඝ ව සමන් වික්‍රමාරච්චි මහතාට ද කීවෙමි.
‘ඔය තේමාවට අදාළ නැතත් ඔය වගේ නන්නත්තාර පිරිසකගෙන් එන තරගකාරී ස්ත්‍රී චරිතයක් ගැන කියවෙන නිසාත් මිලියන් ඩොලර් බේබි චිත්‍රපටයත් බලන්න’
යැයි ඔහු උපදෙස් දුන්නේ ය. මම මේ පිළිබඳ ව නිර්මාණාත්මක චිත්‍රපට විචාරකයෙකු වන ප්‍රියන්ත ජයරත්නට ද කීවෙමි. ඔහු එම ආරංචිය මගේ පශ්චාත් උපාධි ගුරුවරයා වන පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඩෙස්මන්ඩ් මල්ලිකාරච්චි මහතාට සැල කොට තිබිණි. ඩෙස්මන්ඩ් මල්ලිකාරච්චි මහාචාර්යතුමා පවසා තිබුණේ
‘මහ ඇමතිකම ඉල්ලන්න ගියා වගේ ම මෝඩ වැඩක්’ යැයි කියා ය.
මම මගේ බිරිඳත් දරු දෙදෙනාත් සමඟ 2008 අගෝස්තු මුල් සතියේ මැලේසියාවේ සංචාරයකට ගියෙමි. මැලේකා නගරයේ ෆමෝසා හෝටල් සංකීර්ණයේ සතියකට වැඩි කාලයක් ගත කර ඉන්පසු මැලේසියාවේ ජෙන්ටින් හයිලන්ඩ්වලට පැමිණියෙමි. ෆමෝසා හෝටල් සංකීර්ණයේ දෛනික කාර්යයක් ලෙස සැම රාත්‍රී කාලයක ම Cowboy Town යනුවෙන් නම් කළ වෙනම ම බිම් තීරුවක අපූරු සංදර්ශනයක් පැවැත්වෙයි. සුසාර යෝජනා කළ චිත්‍රපට තේමාව පිළිබඳ පරිකල්පනයේ වද විඳිමින් සිටි මම මේ තිරනාටකය Cowboy Town යනුවෙන් නම් කළෙමි. මම සති කිහිපයක් ටියුෂන් පන්ති නිවාඩු දමමින් ද තිරරචනයේ වැඩකටයුතු සඳහා සහයට කීපදෙනකු යොදා ගනිමින් ද දිනපතා එය සුසාර දිනාල් වෙත ෆැක්ස් කළෙමි. මෙම තිරනාටකයේ A4 ප්‍රමාණයේ පිටු තුන් සියයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් සහ ඉන් ඔබ්බේ නිර්මාණය විය යුතු ජවනිකා පිළිබඳ සාරාංශයක් ද දෙමසක් ඇතුළත සම්පූර්ණයෙන් ම සුසාරට ලබා දුනිමි. චිත්‍රපටයට සම්බන්ධ නළු නිළියන්ට ලැබුණු මගේ තිරනාටකය පිළිබඳ ඔවුහු බොහෝ ප්‍රශංසාවෙන් කතා කළෝ ය. මුහුරත් උළෙල පැවැත්වූයේ කිලී මහරාජාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් බ්‍රේබෲක් පෙදෙසේ සිරස ප්‍රධාන කාර්යාලයේ දී ය. මුහුරත් උළෙල පැවැත්වූ දින ආධුනික නළු නිළියන් සමඟ රවීන්ද්‍ර රන්දෙනිය ද උළෙලට සහභාගී විය. තිරනාටකය පිළිබඳ තොරතුරු දැනගත් රවීන්ද්‍ර රන්දෙනිය එය අගය කරමින් කතා කළේ ය. මුහුරත් උළෙලට පැමිණි පිරිස ඇමතු සුසාර දිනාල් පැවසුයේ තිරනාටකයේ සියයට අනූවක් පමණ අවසන් කර ඇති බවත් ආන්දෝලනාත්මක චරිතයක් වූ සන්නස්ගල එය මැනවින් ඉටු කළ බවත් ය.
චිත්‍රපටයේ අවසාන දර්ශන තුනක් හැර සියල්ල පිටපත් කළ පසු මමත් සුසාර දිනාලුත් අරුණ ජයවර්ධනත් කැමරා ශිල්පී සුමිත් ප්‍රසන්නලාල් සමඟ ජයික් හිල්ටන් හෝටලේ පහත මාලයේ වට මේසයකට වී තිරනාටකය පිළිබඳ අවසන් සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමින් සිටියෙමු. චිත්‍රපටයේ අවසාන ජවනිකා තුනෙහි තිරපිටපත ලැබෙන්නේ කවදා දැයි සුසාර විමසීය. පසු දින සවස් වන විට එය ලබා දෙන බවත් එවිට තිරනාටකය සම්පූර්ණ බවත් මම කීවෙමි. සුසාරත් මමත් මුහුණට මුහුණ ලා කරන සාකච්ඡාවට මුහුණ දිය නො හැකි බැවින් දෝ අරුණ සහ සුමිත් මහත් අපහසුවකින් වෙනතක් බලාගෙන හෝටලයේ සිරි විසිරි නරඹමින් වෙනත් විෂයක්, වෙනත් මාතෘකාවක් සමඟ අසීරු ව්‍යාජ සම්බන්ධයක පැටලී සිටිනු දුටිමි. සැර මත්පැන් පානයක් සඳහා සුසාර කළ යෝජනාව මම තැන්ක් යූ කියා ප්‍රතික්ෂේප කළෙමි. රාත්‍රිය නිදි වරාගෙන තිරනාටකයේ ඉතිරි කොටස සම්පූර්ණ කිරීමට සැර මත්පැන් මත බාධාවකැයි ද කීවෙමි.
“උපුල් අයියේ, අපි හෙට උදේ ෂූටින් පටන් ගන්නවා. ලොක්කා කිව්වා වැඩේ ඇදෙනවා ඉක්මන් කරන්න කියලා”
යැයි සුසාර යටහත් පහත් ලෙස සහ ලොක්කාගේ අදහසක් ඉදිරිපත් කරන විධායක ස්වරයෙන් කිවේ ය. ලොක්කා යනු කිලී මහරාජා ය.
“ස්ක්‍රිප්ට් එකවත් ඉවර කරන්නේ නැතුව කොහොමද ෂූටින් පටන් ගන්නේ”
සුසාර හැරෙන අත නො දැන මම පිළිවිසිමි.
“ඔයාගේ ස්ක්‍රිප්ට් එක නියමයි. හැබැයි ඒකෙ සමහර සීන්ස් අපි අයින් කළා. ඔයාගේ එකට පැරලල් ස්ක්‍රිප්ට් එකක් අපිත් දිගට ම ලියාගෙන ගියා”
යනුවෙන් ඇඟට පතට නො දැනී කියමින් ම සුසාර මත්පැන් වීදුරු කීපයක් ළඟ ළඟ ම කටේ හලා ගත්තේ ය. සුසාරගේ අම්මා ද අප්පා ද බිරිඳ ද සොර අඹුවන් ද නෑදෑයන් ද හත්මුතු පරම්පරාව ද පාවා දෙමින් අමු තිත්ත කුණුහරුපයෙන් මම සුසාරට බැන වැදීමි. හද්දා පිටිසර ගමේ මෝඩ චණ්ඩියෙකු මෙන් ජයික් හිල්ටනයේ පහත මාලය දෙදුරුම් කන්නට කෑගැසීමි .
“අනුන්ගේ ගෑනු එක්ක බුදිය ගත්තම යකෝ මිනිස්සුන්ට සිෆිලිස් වගේ සමාජ රෝග හැදෙනවා කියලා උඹ දන්නවා. ඒ වගේ දැනගනින් අනුන්ගේ නිර්මාණ මංකොල්ල කන්න එපා. මගේ බුද්ධිමය ශ්‍රමය මංකොල්ල කෑවට තොගේ අම්මට... ... .”
යනුවෙන් ජාතක අවජාතක නො හික්මුණු අශිෂ්ට කතා කියමින් මම කෑගසන්නට වීමි. මේ ලියන මොහොතේ මගේ හැසිරීම ගැන මටම ලජ්ජා සහගත ය. සිවිලයිස් වී නැති කපටි තක්කඩියෙක් ඉදිරියේ සංයමයේ ශිෂ්ටකම පෙන්වීමට සන්න්සගලගේ ජීවිතය ඇතුළේ හුස්ම ගන්නා ගෝනමඩිත්තේ පොඩි එකා ඉඩ දුන්නේ නැත.
“උපුල් අයියා ඉවසන්නකෝ“
යනාදී වූ අර්ධ මනුෂ්‍ය කටහඬකින් සුසාර මගේ ආවේගය නිවන්නට උත්සාහ කළේ ය. අරුණ ජයවර්ධනත් සුමිත් ප්‍රසන්නලාලුත් ඒ මොහොතේ එක් වචනයකුදු කතා කළේ නැත. මිත්‍රවරුනි; මේ මොහොත ඔවුන් දෙදෙනා කතා කළ යුතු යැයි සිතමි.
එතැන් පටන් මාස ගණනක් යන තෙක් මා රැවටුණු බව මා ඇන්දුනු බව සහ සිනමාවට ඇති මගේ අප්‍රමාණ ආශාව හැම විට ම කලකිරීමකින් අවසන් වීම පිළිබඳව පශ්චාත්තාප වෙමින් පසු වීමි. ඔවුහු සිහින සැබෑ කරගත්තෝ ය. මිනිසා හැම විට ම අමාරුවේ වැටෙන්නේ තමන් වඩාත් ආශා කරන දෙයට පමණට වඩා ලොල් වීම හේතුවෙනි.
සිනමාවට සම්බන්ධ ව රඟපෑමේ, චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය කිරීමේ ලස්සන සිහින සුන්නද්දූලි වූ කාලයක මගේ ආශාව දඩමීමා කරගෙන මගේ කාලයත් ශ්‍රමයත් ධනයත් මහ දවල් ප්‍රසිද්ධියේ මංකොල්ල කෑ ‘ඩේ ලයිට් රොබරියේ’ ප්‍රධාන චූදිතයා වූ සුසාරට විලාප තබමින් හඬමින් කෑගසමින් මම නිරන්තරව සාප කරන්නට වීමි. අවසානයේ දී සුසාර මට තර්ජනය කළේය.
“අපේ මීඩියා එකෙන් විමල් වීරවංශටත් මර්වින් සිල්වාටත් ගහපු ගැහිල්ල ඔයා දන්නවා නම් මීට පස්සේ මට විරුද්ධව කට අරින එකක් නෑ“ සුසාර කීවේ ය.
මම සිරසේ වැඩ කරන මිතුරන් යැයි විශ්වාස කරන එස්. එම් මරික්කාර්ටත්, චන්දන සූරියබණ්ඩාරටත්, සුසිල් කිඳෙල්පිටියටත් තවත් බොහෝ දෙනාටත් සුසාරගේ තර්ජනය පිළිබඳ ව රිපෝර්ට් කළෙමි. කිසිවෙකු තව ම කිසිවක් ඩිසයිඩ් කළේ නැත.
ඉනික්බිති ව සුසාර මට කතා කළේ මගේ හෘද සැත්කමෙන් දෙසතියකට පසුව ය. සුසාරගේ කටහඬ ඇසුණු සැනින් මගේ පපුවට දමා තිබූ මැහුම් ගැලවෙන්නට තරම් වේදනාකාරී කෝපයකින් මම නැවතත් බැන වැදුනෙමි.
“උපුල් අයියේ ඔයා කතා කරන්නේ මං ගැන වෛරයකින්“
සුසාරගේ නිවුණු කපටි කටහඬ ය.
“පකයෝ වෛරය දැනෙන්නේ බඩු අයිතිකාරයට. හොරකං කරපු වේසිගේ පුතාට කොහොමද වෛරය දැනෙන්නේ" මම කෑගැසීමි. මම නැවතත් පරණ ගොන්කම කළෙමි. අතීතයේ මා සමග පසමිතුරු වූ බොහෝ දෙනා නැවතත් මගේ ඇසුර ප්‍රිය කොට මා වෙත එති. මම අසිහියෙන් නැවතත් ප්‍රතිප්‍රහාරයේ ම කුණුරස විඳිමි. පසමිතුරෝ බෝ වෙති.
රත්මලානේ ස්ටයින් මැදිරියේ පැවති වික්ටර් රත්නායකගේ ප්‍රසංගයක අමුත්තකු ලෙස සහභාගී වන්නැයි මරික්කාර් මට ආරාධනා කළේ ය. මමත් මගේ බිරිඳත් ප්‍රසංගය නැරඹීමට ගියෙමු. ප්‍රසංගය අවසන කාර් පාක් එකට එද්දී සුසාර මැදිවිය ඉක්මවූ මාතාවක් සමග රථගාල පැත්තට එමින් සිටියේ ය. මඟ හරස් කළ මම,
“කාගේ හරි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් හොරකම් කරලා ආයේ ෆිල්ම් එකක් කරන්නේ නැද්ද සුසාර..” යැයි විමසීමි.
“උපුල් අයියා මේ මගේ අම්මා.... එයා ඉස්සරහා..”
යැයි සුසාර කී සැණින් නැවත නැවතත් පළිගැනීමේ මගේ කුරිරු සිත තන්වැසි නො තකා බුරන්නට විය.
“තොගේ අම්මත් දැනගන්න ඕනි තෝ පට්ට හොරෙක් කියලා”
යැයි මා කියත් ම අම්මාගේ අතින් ඇදගෙන සුසාර සෙනග අතර නො පෙනී ගියේය.
දෙදහස් නවයේ ජනවාරි මාසයේ අරුණ ජයවර්ධන මට කතා කළේය.
“උපුල් අයියා අපේ ෆිල්ම් එකේ ඉන්විටේෂන් එක දෙන්න මම ඔයාලගේ ගෙදර එන්නද? ඔයා මගෙත් එක්ක තරහා නෑ නේද” යනුවෙන් මෘදු හඬින් විමසීය.
“මම උඹත් එක්ක නෙවෙයි මේ මංකොල්ලෙට සම්බන්ධ වෙච්ච හැම එකා එක්කම තරහයි. අපේ ගෙදර හතර මායිමට එන්න එපා” යනුවෙන් කීවෙමි. ඉනික්බිති කාලයේ අරුණ ජයවර්ධන සිරස හැර ගියේ ය. නිකිණි වැස්ස නමින් විශිෂ්ට චිත්‍රපටයක් කළේ ය. අරුණ නිර්මාණාත්මක මිනිසෙකි. මගේ තිර පිටපතෙන් කළ ඩාන්සින් ස්ටාර් චිත්‍රපටයේ අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස සුසාරගේ නම සඳහන් වීම ද අරුණ ජයවර්ධනගේ නිර්මාණාත්මක අධ්‍යක්ෂණය මංකොල්ලකෑමකි. සුසාර සිරසේ ගිනිපන්දම් ගෙන රටක් ජාතියක් ගිනි තියන හනුමන්තෙකි. අරුණ නිර්මාණාත්මක මිනිසෙකි. කතා කරන්නට රිසි මොහොත මෙය නම් අරුණට දැන් ඇත්ත කතා කළ හැකි ය.
තිරනාටකය ලියා අවසන් කිරීමෙන් පසු සුසාර සහ සිරස මා සාහසික ලෙස මඟ හැරියේ ය. සිරස කළ වරද වරදක් නො වන්නේ යැයි මා යටහත් වූවා නම් අදත් සුසාරත් සිරසත් මහරාජාත් සිරස දායක සභාවත් මා වෙනුවෙන් ය. එදා මා කළ ප්‍රකාශ ද සයිබර් අවකාශයේ මේ ලියන දෑ ද සිරසේ කුප්‍රකට මාධ්‍ය ප්‍රහාරයකට හෝ මාරාන්තික උගුලකට හසු වීමට ලෙන් දොර විවර කිරීමක් බව මම දනිමි. මා මේ ලියන්නේ සිනමාකරුවෙකු වීමේ සිහිනයේ වේදනාකාරී පසුවදන් ය. තවමත් මම හුස්ම ගන්නා නිසා ඊළඟ වෘත්තයේ දී අප නැවත සම්මුඛ විය හැකි ය. අනාගත සිහින දකින්නන් වෙනුවෙන් මම තවදුරටත් ලියමි. රටක ශිෂ්ට මිනිසුන්ගේ සිහින මරා දමන්නවුන්ට එරෙහි ව කරන අරගලයක දී අප හුදකලාව මිය යා හැකි ය. පොළොවට පස් වන මෘත දේහ කබොක් වී කළුගල් වී මැණික් බවට පත් වී දිලිසෙන හෙට දිනක් පිළිබඳ සිහිනය ම මේ ලිවීමට සපයන ශක්තිය පමණවත් ය.

උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල

කිලී මහරාජාගේ ධනපති නොහික්මුණු මාධ්‍ය පාතාලය  - උපුල් ශාන්ත සන්නස්ගල
Read more

Popular Posts

Popular Posts