Open top menu
Thursday, March 26, 2020
පාර්ලිමේන්තුව කැදවීම නොසලකා හැරීම - වික්ටර් අයිවන්

මේ සටහන ලියන්නට පෙලබුනේ ඊයේ පලපුරුදු වයිද්‍යවර යෙකු සමග කරන ලද දුරකතන සවාදයක්දී ඔහු ගෙන් පාරිලිමේන්තුව ගැන අසන්නට ලැබුනු ප්‍රකාශයක් නිසාය.ඔහු මා සමග කතා කලේ ගෝලිය වශයෙන් හා ලන්කාව කෙරෙහිද බලපා තිබෙන වසන්ගත තත්වය ගැනය.වසන්ගත මර්දනයේදී ලන්කාව අනුගමනය කරමින් තිබෙන සීමාසහිත කම් ගැනද කතා කලේය.ඒ සියලු දේ කියන අතර "පාර්ලිමේන්තුව නම් කැදවනවාට වඩා වහලම තියෙන එක හොදයි" කියාද කීවේය.

ලනකාවේ පාරලිමේන්තුව දූෂනයෙන් කුනුවී තිබෙන ආයතනයක් වන බවට සැකයක් නැත.එහෙත් පාරලිමේන්තුව එම තත්වයෙන් මුදාගැනීමට හේතුවන ව්‍යුහමය ප්‍රතිසන්ස්කරන ඇති කරන තෙක් පාර්ලිමේන්තුව වසා දමා හිතුවක්කාරි පාලනයකට ඉඩ හැරීම බයානකය.

පාරලිමේන්තුව දූෂිත තත්වයක තිබිය දීත් මුලු මනින් නොවෙතත් කිසියම් ප්‍රමානයක කාරය බාරයක් එය අතින් සිදුවිය.මහා බැන්කුවේ බැදුම්කර වන්චා සොයා ගැනීමට හැකිවූයේ පාර්ලිමේන්තුව ක් තිබුන නිසාය.පාස්කු පහරදීමේ සැගවුන තතු කිසියම් ප්‍රමානයකට හෝ දැන ගැනීමට හැකි වූයේ පාරලිමේන්තුව ක් තිබුන නිසාය.

මේ මොහොතේ ලනකාව තිබෙනුයේ මීට පෙර කවදක්වත් මුහුන දී නැති තරමේ දැවැන්ත හා සන්කීරන අර්බුදයක් ඉදිරියේය.මහ ජන චන්දයෙන් තෝරා පත් කරගත් ජනාදිපති වරයෙකු සිටියට එම ජනාදිපති ට විදායක බලයක් නැත.තාවකාලික බාරකාර ආන්ඩුවක් තිබුනද එයට පාර්ලිමේන්තු වේ බහුතර බලයක් නොතිබුනි.

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරනයක් පවත්වන්න්ට පුලුවන් කම ලැබෙනු ඇත්තේ කොයි කවරදාද යන්න කිසිවකුත් දන්නේ නැත.ඒ කාලය තුල කොපමන මිනිසුන් සන්කියාවකට මියයන්න්ට සිදුවේද කියාද කිසිවකු දන්නේ නැත.රාජ්‍යයේ මූල්‍ය බලය ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුව ටය.සියලුම රාජ්‍ය ආයතන විවස්තානුකූලව වගකිව යුත්තේද පාර්ලිමේන්තුව ටය.පාර්ලිමේන්තු මැතිවරනයක් සදහා දින නියමයක් නැතිව පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්ම අහෝසි කිරීම එම සියලු ව්වස්තාපිත ආයතනවල නිතයානුකූල පැවැතම අහෝසිකීරීම කට සමානය.විගනකාදිපතිවරයා ගේ සේම. විවස්තානුකූල පැවැත්ම රැදී ඇත්තේ පරිලිමේන්තුවේ පැවැත්ම මතය.

දැන් රටට විදායක බලය නැති ජනාදිපති වරයෙකු හා පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලයක් නොතිබූ තාවකාලික බාර කාර ආන්ඩුවක් ඇතත් පාර්ලිමේන්තුව ක් නැත.ලන්කාව සිය ඉතිහාසය තුල මුහුන දෙන්නට සිදුවී තිබෙන දැවැනතම අරබුදයට මුහුන දෙන්නර සිදුවී තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු වක් නැතිව පාර්ලිමේන්තු අදීක්ෂනයක් නැතිවය.

රාජ්‍යය කට අදාලව හැම දෙයක් මත් සිදුවිය යුත්තේ නිසි අදීක්ෂනයකට යටත්වය.මෙවැනි දැවැන්ත අර්බුදයකදී ඕනෑම රජයක් අතින් වැරදි සිදුවිය හැකිය.ඒ වැරදි මජනයාගේ ජීවිත පැවැතම කෙරෙහි සේම රටේ පැවැතම කෙරෙහිද විනාශකාරි ලෙස බල පෑහැකිය.එම දරමතාව මේ ආන්ඩුවටද අදාලය.මේ අරබුදය කලමනා කරනයේදී මේ ආන්ඩුව අතින්ද වැරදි සිදුවී තිබේ.සමහර විට දූෂිත වුවත් පාරිමේන්තුවක් තිබුනේ නම් පාරිමේන්තුවේ සනවාදයට හා අදීක්ෂනයට ලක්වීම තුල සමහර විට සමහර වැරදි නිවරදි කරගැනීමට හැකිවන්නට ඉඩ තිබුනි.

වසන්ගත තත්වක් තිබියදී ඒ ගැන හරි තක්සේරුවක් නැතිව පාර්ලිමේන්තු මැතිවරනයක් පැවැත්විය හැකි බව විස්වාස කල අතර එම වැරදි තක්සේරුව ව්සන්ගතයේ වයාප්තියට කිසියම් ප්‍රමානයකට හෝ බල පෑවේය.

මෙම වසන්ගත තත්වය සලකන ලද්දේ එල්ටීටීඊය ට එරෙහිව කරන ලද යුද්දයටත් වඩා පුන්චි දෙයක් ලෙසය.එම යුද්දයේදී පවා ලොක්ඩවුන් කරන පිලිවෙතක් අනුගමනය නොකලේ නම්. කොරොනාව මර්දනය කිරීම සදහා ලොක්ඩවුන් ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යවන්නේ ඇයි දැයි ජනාදිවරයා ප්‍රස්න කලේය.ඊට පටහැනි ලොක් ඩවුන් පිලිවෙතක් අනුගමනය කිරීමට ආන්ඩුවට සිදුවී ඇතත් එක දිගට කීසියම් කාලයක් ලොක් ඩවුන් ප්‍රත්පතියක් අනුගමනය නොකිරීම නිසා ලොක් ඩවුන් ප්‍රතිපත්තියෙන ලබාගත හැකි උපරිම ප්‍රති ලාබ ලබා ගැනීමට අසමත් විය.මහජනයා නිවාසවලට සීමා කරන කාලය තුල ඔවුන්ට අවශ්‍ය අහාර ද්‍රව්‍ය ඔවුන් සිටින නවාස වලට ලබාදීම සදහා වන ප්‍රායෝගික වැඩ සටහනක් ආන්ඩුවට නොති බුනේය.

ඇගලුම් කර්මාන්තය ලන්කාවේ කරමානත අන්සයේ ප්‍රදානතම අන්සය වී යැයි කිව හැකිය.ලන්කාවේ කාන්තා ශ්‍රම බලකායෙන් ලොකු පන්ගුවක් ජීවත් වන්නේ ඇදුම් මැසීමෙනි.එවැනි පසුබිමක් තිබියදී පවා රටට අවශ්‍ය මුනුනු ආවරන නිපද්වා ගැනීමට හැකි වී නැත.

ඉදිරි යේ ලොකු ආහාර අර්බුදයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතී.එහෙත් අද දක්වා ලන්කාවේ ග්‍රාමිය ජනයා වගා සන්ග්‍රාමයකට යොමු කිරීමට හැකිවී නැත.
වස්න්ගතය මරදනය කිරීම සදහා ජාතික මට්ටමෙන ගොඩනගා තිබෙන කාරය සාදක බල මන්ඩලටය ඇස් කන් සදහා වන වයිද්‍යවරුන් ඇතුලත්ව ඇතත් වසන්ගත රෝග විද්‍යාඥයන් පමානවත් තරමින් ඇතුලත් කරගෙන තිබෙන බව පෙනෙන්ට නැත.

දූෂිත වුවත් පාර්ලිමේන්තු වක් තිබුනේ නම් අදාල ප්‍රස්න පාරිලිමේන්තුවේ සාකච්චාවට ලක්වන්න්ට ඉඩ තිබුන අතර ඒ මගින් තිබෙන අඩු පාඩුකම් නිවර්දි කරගැනීමටද හැකි වන්නට ඉඩ තිබුනි.මෙම අර්බුදයේදී ලොකු වැය බර පැත්තක් තිබෙන අතර මහා පරිමානයෙන් ව්දේශ ණය ලබාගැනීමටද සිදුවනු ඇත.ඒ සියල්ල සිදු වන්නේ පාර්ලිමේන්තු අදීක්ෂනයකින් තොරව නම් එය යහපත් තත්වයක් ලෙස සැලකිය නොහැකිය.

පාරලිමේන්තුවක් නැතිව හා එහි අදීක්ෂනයකින් තොරව මෙවැනි අරබුද කාරි අවස්තාවකදී පාලනයක් පවත්වාගෙන යාම රටේ යහපතට හේතුවන්නේ නැත.ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුව කැදවීමේ වැදගත් කම ජනාදිපති වරයා සේම අගමැතිවර යා ප්‍රදාන ආන්ඩුව බැරෑරුම් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.පාරිලිමේන්තුව නොකැදවන්නේ නම් ඉට හේතු රටට පැහැදිලි කල යුතුය.ආණ්ඩුව ඒ සම්බන්දයෙන් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් නොදක්වන්නේ නම් විරුද්ධ පක්ෂවලට ඒ ගැන උනන්දුවක් දක්වන වියාපාරවලට හෝ පුද්ගලයින්ට එම ප්‍රස්නය අදිකරනය ඉදිරියට ගෙන යා හැකිය.

වික්ටර් අයිවන්
Read more
Tuesday, January 21, 2020
පාවෙල් ඉවානොවිච් චිචිකොෆ් එන්. නමැති නගරයට පැමිණෙයි..!  - -සුමිත් චාමින්ද

රංජන් රාමනායක අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී කළේ ඉතාම දැනුවත් දේශපාලන ක්‍රියාවකි. ඔහු සතුව තිබුණේ විනාඩි අටක පමණ කාලයකි. ඒ කාලයෙන් කළ හැකි උපරිමය ඔහු කළේය. දේශපාලනය ඇත්තේ "මේ දැන් මෙතැන" බව ඔහු දැන සිටියේය. තමා ඇමතිය යුත්තේ කව්රුන්දැයි ඔහුට මනා අවබෝධයක් තිබුණි. ඔවුන්ව ඇමතීමේ උචිතම භාෂාව ඔහු දැන සිටියේය. ඔහුම මෙතෙක් නියෝජනය කළ පක්ෂය තවදුරටත් ඔහු සමග නොමැත. ඔහුගේ ක්‍රියාව හේතු කොටගෙන ඔහුගේ පැරණි මිතුරු මිතුරියන් සහ හිතවතුන් ඔහුට අහිමි වී යා හැකිය. ඔහු එය හොඳින්ම දැන සිටියේය. ඇතැම්විට ඔහුව ආරක්ෂා කිරීමට කිසිවෙකුත් නොමැති වනු ඇත.

මෙතෙක් කලක් ඔහුගේ ජීවිතයට අර්ථයක් සැපයූ සබඳතා සියල්ල හුදෙක් ප්‍රබන්ධයක් පමණක් බව ඔහු ඇතැම් විට ඒ මොහොතේ දැන සිටින්නට ඇත. අනෙකා පවතින්නේ නැත. සමාජය පවතින්නේ නැත. එහෙයින් ඔහුගේ ක්‍රියාවට චරිත සහතික දීමට කිසිවෙකුත් නොමැත. ඔහුගේ ක්‍රියාවේ ප්‍රතිපලය කුමක් වුවත් ඔහු එහි වගකීම මුළුමනින්ම භාර ගත යුතුය. එම ක්‍රියාව සදාචාරවත් නොවිය හැකිය; නමුත් ඔහුගේ අරගලය/ආශාව ඔහු අත් නොහරියි. ඒ අරුතින්, ඔහුගේ ක්‍රියාව ආචාර ධාර්මිකය.

රංජන්ගේ ක්‍රියාව නොකොලායි ගොගොල්ගේ Dead Souls (මෙය "මල මිනිස්සු" නමින් සිංහලට පරිවර්තනය වී ඇත) නවකතාවේ අවසන් අදියර සිහි ගන්වයි. මේ නවකතාවේ ප්‍රධාන චරිතය පාවෙල් ඉවානොවිච් චිචිකොෆ් නම් වේ. ඔහු දහනම වන සියවසේ වැඩවසම් රුසියාවේ එන්. නමැති නගරයට පිවිසීමෙන් කතාවේ සිද්ධි දාමය ආරම්භ වේ. සට කපට චිචිකොෆ් නගරයේ ඉඩම් හිමි ප්‍රභූන් සමග මිත්‍ර සබඳතා ගොඩ නගා ගනී. (මෙහිදී ගොගොල් එම ප්‍රභූන්ගේ ජීවිතවල අඳුරු, දුෂ්ට, දූෂිත ස්වභාවය තියුණු උපහාසය මුසු බසකින් චිත්‍රණය කරයි). චිචිකොෆ්ගේ අරමුණ ඉඩම් හිමියන් සතු ප්‍රවේණිදාස ගොවීන් අතරින් මිය ගියවුන් මිළදී ගැනීමය. මළවුන් මිළදී ගන්නේ කෙසේද? සැබවින්ම ඔවුන් මිය ගොස් වසර ගණනක් ගතවී තිබුණද, අලස අකාර්යක්ෂම වැඩවසම් පරිපාලන සේවයේ ලිපි ලේඛණ තුළ ඔවුන්ගේ නම් තවමත් පවතී. එබැවින් ඔවුන් නිල වශයෙන් මිය ගොස් නොමැත. චිචිකොෆ් විවිධ උපක්‍රම අනුගමනය කරමින් ඉඩම් හිමියන් සතු මෙම මලගිය ආත්ම තමන්ගේ නමට පවරා ගනී. කෙසේ වුවත්, මෙසේ සැබවින්ම නොසිටින ප්‍රවේණිදාසයන්ව මිලදී ගැනීමෙන් චිචිකොෆ් (නිල වශයෙන්) ධනවතෙකු බවට පත්වේ. සමාජයේ අවධානයට ලක් වන චරිතයක් බවට පත්වේ. බලපෑම් සහගත චරිතයක් බවට පත්වේ. නමුත්, අවසානයේදී ඔහුව හෙළිදරව් වී පොලිස් අත් අඩංගුවට පත් වේ.

රංජන්ගේ හඬ පට සිද්ධිය සමාන වන්නේ Dead Souls නවකතාවේ අවසන් කොටසේ එන චිචිකොෆ් සම්බන්ධ නඩු විභාගයටය. චිචිකොෆ් තම නඩු විභාගයේදී කරන්නේ තමන් හෙළිදරව් කරගත් ඉඩම් හිමි ප්‍රභූන්ගේ රහසිගත දූෂිත ජීවිත පිළිබඳ කතා පුවත් සියල්ලම තම සාක්ෂි සමග පටලවා ඉදිරිපත් කිරීමය. ප්‍රදේශයේ අධිකරණ ප්‍රධානියාගේ සිට පොලිස් ප්‍රධානියා දක්වා වන සියල්ලන්ගේ වංචනික, අබිරහස්, කෛරාටික තතු එයින් ප්‍රසිද්ධියට පත් වේ; ඔවුනගේ රහසිගත ලිංගික සබඳතා පවා හෙළිදරව් වේ. නඩු විභාගයට පසුදා මුළු නගරයම අවුල් ජාලාවක් බවට පත්වේ. චිචිකොෆ්ට නගරයෙන් පැන යාමට සලස්වා නඩුව යට ගැසීම හැර අන් විකල්පයක් ප්‍රභූන් සතුව ඉතිරි නොවේ. චිචිකොෆ් සතුටින් එම ඉල්ලීමට එකඟ වේ.

චිචිකොෆ් මිළදී ගත්තේ සැබවින්ම නොසිටින මිනිසුන්ව නම්, රංජන් දේශපාලන ලෝකයට ඇතුල් වූයේ සිනමාවෙන් ඉපැයූ සංකේත ප්‍රාග්ධනය ආයෝජනය කිරීමෙනි. මේ දෙදෙනාම තමන් විසූ සමාජයන්හි සංකේත පිළිවෙල සංවිධානය වී තිබුණේ කවර නම් අශ්ශීල පදනමක් මතද, එම පදනම හෙළිදරව් කළහ. එවිට සංකේත පිළිවෙල අවුල් ජාලයක් බවට පත් විය.

රංජන් යනු 2015 යහපාලන ව්‍යාපෘතිය සැබවින්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැප වූ එකම නියෝජිතයා යැයි හඳුනා ගනු ලැබීම සරල මතිකය. සැබවින්ම ඔහු කළේ එම යහපාලන ව්‍යාපෘතිය කොතරම් ව්‍යාජයක්ද යන්න පෙන්වා දීමයි. යහපාලන ව්‍යාපෘතිය පදනම් වූයේම මෙරට ප්‍රධාන ධාරාවේ දේශපාලනය තුළ පවතින යම් යම් සොරකම් සහ දූෂණ අහෝසි කොට දැමීමෙන් දේශපාලන ක්‍රමය ප්‍රතිසංස්කරණය කළ හැකිය යන පෙර සිතා ගැනීම මතය. එහිදී දූෂණය සලකා බලන ලද්දේ නිරෝගී ශරීරයෙන් කපා ඉවත් කළ යුතු පිළිකාවක් ලෙසය. නමුත්, රංජන්ගේ හෙළිදරව්වෙන් කියැවෙන්නේ එසේ කපා ඉවත් කළ හැකි දූෂිත නොහොත් පිළිකා කොටසක් මෙම දේශපාලන ශරීරයේ නොපවතින බවයි; ඒ වෙනුවට සමස්ත ශරීරයම දූෂිතය; සමස්තයම පිළිකාවකි.

රංජන් සංකේත පිළිවෙලේ අශ්ශීල මානය හෙළිදරව් කොට ඇත. එහෙයින්, සංකේත පිළිවෙල එලෙසම පවත්වා ගන්නට නම් ඔහුව එයින් ඉවත් කළ යුතුය. (මේ අරුතින්, රංජන් දෙවන වර අත් අඩංගුවට පත් වන දිනයේම ඔහුගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසි කිරීම සංකේතාත්මකය). නොඑසේනම්, තවත් මගක් ඇත. එනම්, පවත්නා සංකේත පිළිවෙල පරිවර්තනය කිරීමේ ප්‍රයත්නයකට රංජන්ගේ ක්‍රියාව ආරම්භයක් කර ගැනීමය. එය කළ හැක්කේ වමටය; ඒ සඳහා රංජන් පවසන දේ (එහි දේශපාලනික මෙන්ම න්‍යායික අරුත) වමට ඇසිය යුතුය.

-සුමිත් චාමින්ද
21/01/2020
Read more

Popular Posts

Popular Posts