Header Ads

පාර්ලිමේන්තුව කැදවීම නොසලකා හැරීම - වික්ටර් අයිවන්

මේ සටහන ලියන්නට පෙලබුනේ ඊයේ පලපුරුදු වයිද්‍යවර යෙකු සමග කරන ලද දුරකතන සවාදයක්දී ඔහු ගෙන් පාරිලිමේන්තුව ගැන අසන්නට ලැබුනු ප්‍රකාශයක් නිසාය.ඔහු මා සමග කතා කලේ ගෝලිය වශයෙන් හා ලන්කාව කෙරෙහිද බලපා තිබෙන වසන්ගත තත්වය ගැනය.වසන්ගත මර්දනයේදී ලන්කාව අනුගමනය කරමින් තිබෙන සීමාසහිත කම් ගැනද කතා කලේය.ඒ සියලු දේ කියන අතර "පාර්ලිමේන්තුව නම් කැදවනවාට වඩා වහලම තියෙන එක හොදයි" කියාද කීවේය.

ලනකාවේ පාරලිමේන්තුව දූෂනයෙන් කුනුවී තිබෙන ආයතනයක් වන බවට සැකයක් නැත.එහෙත් පාරලිමේන්තුව එම තත්වයෙන් මුදාගැනීමට හේතුවන ව්‍යුහමය ප්‍රතිසන්ස්කරන ඇති කරන තෙක් පාර්ලිමේන්තුව වසා දමා හිතුවක්කාරි පාලනයකට ඉඩ හැරීම බයානකය.

පාරලිමේන්තුව දූෂිත තත්වයක තිබිය දීත් මුලු මනින් නොවෙතත් කිසියම් ප්‍රමානයක කාරය බාරයක් එය අතින් සිදුවිය.මහා බැන්කුවේ බැදුම්කර වන්චා සොයා ගැනීමට හැකිවූයේ පාර්ලිමේන්තුව ක් තිබුන නිසාය.පාස්කු පහරදීමේ සැගවුන තතු කිසියම් ප්‍රමානයකට හෝ දැන ගැනීමට හැකි වූයේ පාරලිමේන්තුව ක් තිබුන නිසාය.

මේ මොහොතේ ලනකාව තිබෙනුයේ මීට පෙර කවදක්වත් මුහුන දී නැති තරමේ දැවැන්ත හා සන්කීරන අර්බුදයක් ඉදිරියේය.මහ ජන චන්දයෙන් තෝරා පත් කරගත් ජනාදිපති වරයෙකු සිටියට එම ජනාදිපති ට විදායක බලයක් නැත.තාවකාලික බාරකාර ආන්ඩුවක් තිබුනද එයට පාර්ලිමේන්තු වේ බහුතර බලයක් නොතිබුනි.

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරනයක් පවත්වන්න්ට පුලුවන් කම ලැබෙනු ඇත්තේ කොයි කවරදාද යන්න කිසිවකුත් දන්නේ නැත.ඒ කාලය තුල කොපමන මිනිසුන් සන්කියාවකට මියයන්න්ට සිදුවේද කියාද කිසිවකු දන්නේ නැත.රාජ්‍යයේ මූල්‍ය බලය ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුව ටය.සියලුම රාජ්‍ය ආයතන විවස්තානුකූලව වගකිව යුත්තේද පාර්ලිමේන්තුව ටය.පාර්ලිමේන්තු මැතිවරනයක් සදහා දින නියමයක් නැතිව පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්ම අහෝසි කිරීම එම සියලු ව්වස්තාපිත ආයතනවල නිතයානුකූල පැවැතම අහෝසිකීරීම කට සමානය.විගනකාදිපතිවරයා ගේ සේම. විවස්තානුකූල පැවැත්ම රැදී ඇත්තේ පරිලිමේන්තුවේ පැවැත්ම මතය.

දැන් රටට විදායක බලය නැති ජනාදිපති වරයෙකු හා පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලයක් නොතිබූ තාවකාලික බාර කාර ආන්ඩුවක් ඇතත් පාර්ලිමේන්තුව ක් නැත.ලන්කාව සිය ඉතිහාසය තුල මුහුන දෙන්නට සිදුවී තිබෙන දැවැනතම අරබුදයට මුහුන දෙන්නර සිදුවී තිබෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු වක් නැතිව පාර්ලිමේන්තු අදීක්ෂනයක් නැතිවය.

රාජ්‍යය කට අදාලව හැම දෙයක් මත් සිදුවිය යුත්තේ නිසි අදීක්ෂනයකට යටත්වය.මෙවැනි දැවැන්ත අර්බුදයකදී ඕනෑම රජයක් අතින් වැරදි සිදුවිය හැකිය.ඒ වැරදි මජනයාගේ ජීවිත පැවැතම කෙරෙහි සේම රටේ පැවැතම කෙරෙහිද විනාශකාරි ලෙස බල පෑහැකිය.එම දරමතාව මේ ආන්ඩුවටද අදාලය.මේ අරබුදය කලමනා කරනයේදී මේ ආන්ඩුව අතින්ද වැරදි සිදුවී තිබේ.සමහර විට දූෂිත වුවත් පාරිමේන්තුවක් තිබුනේ නම් පාරිමේන්තුවේ සනවාදයට හා අදීක්ෂනයට ලක්වීම තුල සමහර විට සමහර වැරදි නිවරදි කරගැනීමට හැකිවන්නට ඉඩ තිබුනි.

වසන්ගත තත්වක් තිබියදී ඒ ගැන හරි තක්සේරුවක් නැතිව පාර්ලිමේන්තු මැතිවරනයක් පැවැත්විය හැකි බව විස්වාස කල අතර එම වැරදි තක්සේරුව ව්සන්ගතයේ වයාප්තියට කිසියම් ප්‍රමානයකට හෝ බල පෑවේය.

මෙම වසන්ගත තත්වය සලකන ලද්දේ එල්ටීටීඊය ට එරෙහිව කරන ලද යුද්දයටත් වඩා පුන්චි දෙයක් ලෙසය.එම යුද්දයේදී පවා ලොක්ඩවුන් කරන පිලිවෙතක් අනුගමනය නොකලේ නම්. කොරොනාව මර්දනය කිරීම සදහා ලොක්ඩවුන් ප්‍රතිපත්තියක් අවශ්‍යවන්නේ ඇයි දැයි ජනාදිවරයා ප්‍රස්න කලේය.ඊට පටහැනි ලොක් ඩවුන් පිලිවෙතක් අනුගමනය කිරීමට ආන්ඩුවට සිදුවී ඇතත් එක දිගට කීසියම් කාලයක් ලොක් ඩවුන් ප්‍රත්පතියක් අනුගමනය නොකිරීම නිසා ලොක් ඩවුන් ප්‍රතිපත්තියෙන ලබාගත හැකි උපරිම ප්‍රති ලාබ ලබා ගැනීමට අසමත් විය.මහජනයා නිවාසවලට සීමා කරන කාලය තුල ඔවුන්ට අවශ්‍ය අහාර ද්‍රව්‍ය ඔවුන් සිටින නවාස වලට ලබාදීම සදහා වන ප්‍රායෝගික වැඩ සටහනක් ආන්ඩුවට නොති බුනේය.

ඇගලුම් කර්මාන්තය ලන්කාවේ කරමානත අන්සයේ ප්‍රදානතම අන්සය වී යැයි කිව හැකිය.ලන්කාවේ කාන්තා ශ්‍රම බලකායෙන් ලොකු පන්ගුවක් ජීවත් වන්නේ ඇදුම් මැසීමෙනි.එවැනි පසුබිමක් තිබියදී පවා රටට අවශ්‍ය මුනුනු ආවරන නිපද්වා ගැනීමට හැකි වී නැත.

ඉදිරි යේ ලොකු ආහාර අර්බුදයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතී.එහෙත් අද දක්වා ලන්කාවේ ග්‍රාමිය ජනයා වගා සන්ග්‍රාමයකට යොමු කිරීමට හැකිවී නැත.
වස්න්ගතය මරදනය කිරීම සදහා ජාතික මට්ටමෙන ගොඩනගා තිබෙන කාරය සාදක බල මන්ඩලටය ඇස් කන් සදහා වන වයිද්‍යවරුන් ඇතුලත්ව ඇතත් වසන්ගත රෝග විද්‍යාඥයන් පමානවත් තරමින් ඇතුලත් කරගෙන තිබෙන බව පෙනෙන්ට නැත.

දූෂිත වුවත් පාර්ලිමේන්තු වක් තිබුනේ නම් අදාල ප්‍රස්න පාරිලිමේන්තුවේ සාකච්චාවට ලක්වන්න්ට ඉඩ තිබුන අතර ඒ මගින් තිබෙන අඩු පාඩුකම් නිවර්දි කරගැනීමටද හැකි වන්නට ඉඩ තිබුනි.මෙම අර්බුදයේදී ලොකු වැය බර පැත්තක් තිබෙන අතර මහා පරිමානයෙන් ව්දේශ ණය ලබාගැනීමටද සිදුවනු ඇත.ඒ සියල්ල සිදු වන්නේ පාර්ලිමේන්තු අදීක්ෂනයකින් තොරව නම් එය යහපත් තත්වයක් ලෙස සැලකිය නොහැකිය.

පාරලිමේන්තුවක් නැතිව හා එහි අදීක්ෂනයකින් තොරව මෙවැනි අරබුද කාරි අවස්තාවකදී පාලනයක් පවත්වාගෙන යාම රටේ යහපතට හේතුවන්නේ නැත.ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තුව කැදවීමේ වැදගත් කම ජනාදිපති වරයා සේම අගමැතිවර යා ප්‍රදාන ආන්ඩුව බැරෑරුම් ලෙස සලකා බැලිය යුතුය.පාරිලිමේන්තුව නොකැදවන්නේ නම් ඉට හේතු රටට පැහැදිලි කල යුතුය.ආණ්ඩුව ඒ සම්බන්දයෙන් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් නොදක්වන්නේ නම් විරුද්ධ පක්ෂවලට ඒ ගැන උනන්දුවක් දක්වන වියාපාරවලට හෝ පුද්ගලයින්ට එම ප්‍රස්නය අදිකරනය ඉදිරියට ගෙන යා හැකිය.

වික්ටර් අයිවන්

1 comment:

  1. How pathetic you are. We understand your frustration after failing your so called "widagdha" predictions.

    ReplyDelete

Powered by Blogger.